Dotyczy projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa
kancelaria@minrol.gov.pl


PODSEKRETARZ STANU Ewa Lach
Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa, Jarosław Sachajko, jsachajko@gmail.com
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Ardanowski, ardanowski@wp.pl, jkardanowski@wp.pl
POSŁOWIE I SENATOROWIE RP
Dotyczy projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników – znak sprawy: ŻW.bhż.8500.6.2016.1.mb, list z dnia 6.10.2016

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowna Pani Podsekretarz Stanu Ewa Lach,
Szanowni Państwo

Proponowanie podobnych rozwiązań prawnych, utrudnień, systemu kontroli i kar dla rolników, którzy produkują, przetwarzają i chcą sprzedać w sezonie małe ilości żywności, w porównaniu z tymi, których produkcja jest zdecydowanie większa, doprowadzi do dalszego niszczenia i upadku mniejszych gospodarstw rodzinnych. A członkowie tych mniejszych gospodarstw stanowią znaczącą część obywateli i wyborców.

W związku z tym domagamy się, aby wprowadzić w powyższym rządowym projekcie ustawy tzw. derogacje/wyłączenie jej obowiązywania/ dla małej(!) domowej produkcji żywności. Taka produkcja byłaby normalizowana przez drugi projekt ustawy, który powstał w ścisłej współpracy z rolnikami-praktykami i konsumentami: „O sprzedaży żywności przez rolników”. Został on złożony do laski marszałkowskiej przez KUKIZ’15 już w styczniu 2016 roku. Czas wprowadzić tę propozycję ustawy w życie (zob. projekt z autopoprawkami https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=854 ).

Rządy innych krajów UE umożliwiają swoim rolnikom sprzedaż takiej żywności bez zbędnych utrudnień, polski rolnik też ma do tego prawo!

Rolniczy projekt ustawy „O sprzedaży żywności przez rolników” stwarza warunki do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa bez zbędnego krępowania (!) drobnych i średnich rolników przepisami sanitarno-higienicznymi i innymi. Przywraca rolnikowi NATURALNE PRAWO do wytwarzania i sprzedaży żywności, a konsumentom umożliwia, a właściwie także przywraca LEPSZY DOSTĘP do niej.

PODKREŚLAMY, że rolniczo-konsumencki projekt: „O sprzedaży żywności przez rolników” ma obowiązywać i wspierać prawdziwych rolników. Rolników, którzy wytwarzają żywność, a więc są twórcami, a nie producentami. Produkować można samochody, komputery, telewizory itp. Prawdziwy rolnik wytwarza żywność i ma ważne misje do spełnienia: zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe Narodu, żywić Naród tak, aby był zdrowy, zadbać o naturalne środowisko.

A więc projekt rządowy nijak się ma do propozycji rolników i konsumentów:
1. propozycja rolników dotyczy przetwórstwa w gospodarstwie, własnymi rękoma, w ograniczonym zakresie
2. propozycja rządowa dotyczy zakładów przetwórczych w pełnym tego słowa znaczeniu.
Jak można proponować stworzenie zakładu, gdy rolnik chce sprzedać trochę nabiału, kiełbasę ze swojego tucznika, a gospodyni ulepi pierogi dla pani z miasta? Taki zakład nawet w najmniejszej skali, jakiej wymaga weterynaria, to koszt ok. 100 tys zł.

Czy w związku z tym chodzi o pełne premedytacji działanie strony ministerialnej, aby wyeliminować rolnika z rynku?
Z poważaniem,

Współautorzy projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw:
Bogdan Chara, rolnik, gospodarstwo „Ekorab”, Jasień, woj. świętokrzyskie
Elżbieta Chara, rolniczka, gospodarstwo „Ekorab”, Jasień, woj. świętokrzyskie
Jadwiga Łopata-Wietrzna, laureatka ekologicznego Nobla, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, woj. małopolskie
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Jolanta Dal, rolniczka i radna, gospodarstwo „Ohanadal”, Osławica, woj. podkarpackie
Waldemar Dal, rolnik, gospodarstwo „Ohanadal”, Osławica, woj. podkarpackie
Anna Bednarek, Stowarzyszenie BEST PROEKO, prezes, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Paweł Kobielus, rolnik, gospodarstwo „Brzozowy Gaj”, woj. małopolskie
Grażyna Kobielus, rolniczka, Ekoosada, woj. dolnoślaskie
Edyta Jaroszewska Nowak, rolniczka, gospodarstwo BIOEDEN, Kluczkowo, prezes Stowarzyszenia EKOLAND o/Zachodniopomorski, woj, zachodniopomorskie
Józef Nowak, rolnik, gospodarstwo BIOEDEN, Kluczkowo, woj, zachodniopomorskie
Dorota Staszewska, lekarz, członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Iwona Janiak, rolniczka, woj. podkarpackie
Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, prezes
Elżbieta i Wojciech Pilch, gospodarstwo rolne produkujące sery w ramach MOL, woj. zachodniopomorskie
Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, rolnik, pisarz, Polska i Anglia

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Sir Julian Rose, prezes
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114, biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl