Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy przesłała na ręce dr Jacka J. Nowaka Doradcy Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC list z informacją o objęciu przez Głowę Państwa Honorowego Patronatu nad konferencją

„PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW”
Pan Jacek J. Nowak Doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC otrzymał list datowany 3 marca 2017,

Szanowny Panie,W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dziękuję Panu za zaproszenie do objęcia honorowego patronatu nad konferencją Prawdziwe rolnictwo. Prawdziwa żywność od prawdziwych rolników, która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku w Warszawie. Pragnę z przyjemnością przekazać, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przychylając się do przedstawionej prośby, zdecydował o objęciu tego ważnego dla polskiego rolnictwa wydarzenia honorowym patronatem. Pan Prezydent z dużym uznaniem i życzliwością odnosi się do Państwa działalności na rzecz promocji i ochrony dziedzictwa polskiej wsi. Czerwcowe spotkanie z pewnością będzie dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat ekologicznego rolnictwa, a także do omówienia problematyki GMO.Życzę Panu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie konferencji Prawdziwe rolnictwo. Prawdziwa żywność od prawdziwych rolników satysfakcji z jej udanego przebiegu oraz owocnych dyskusji i ciekawych wniosków.Z wyrazami szacunku

Paweł Mucha

Sekretarz StanuKomitet Organizacyjny:

Organizatorzy