Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy przesłała na ręce dr Jacka J. Nowaka Doradcy Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC list z informacją o objęciu przez Głowę Państwa Honorowego Patronatu nad konferencją

„PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW”

Pan Jacek J. Nowak Doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC otrzymał list datowany 3 marca 2017,

Szanowny Panie,

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dziękuję Panu za zaproszenie do objęcia honorowego patronatu nad konferencją Prawdziwe rolnictwo. Prawdziwa żywność od prawdziwych rolników, która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku w Warszawie. Pragnę z przyjemnością przekazać, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przychylając się do przedstawionej prośby, zdecydował o objęciu tego ważnego dla polskiego rolnictwa wydarzenia honorowym patronatem. Pan Prezydent z dużym uznaniem i życzliwością odnosi się do Państwa działalności na rzecz promocji i ochrony dziedzictwa polskiej wsi. Czerwcowe spotkanie z pewnością będzie dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat ekologicznego rolnictwa, a także do omówienia problematyki GMO.

Życzę Panu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie konferencji Prawdziwe rolnictwo. Prawdziwa żywność od prawdziwych rolników satysfakcji z jej udanego przebiegu oraz owocnych dyskusji i ciekawych wniosków.


Z wyrazami szacunku
Paweł Mucha
Sekretarz Stanu

Komitet Organizacyjny:

Organizatorzy