Kontakt

ICPPC-logo-1024x1024ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi 34-146 Stryszow 156 Tel/Fax: 033 8797114 Email: biuro@icppc.pl www.icppc.pl