Organizator i koordynator kampanii – Kontakt

ICPPC-logo-1024x1024ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszow 156
Tel/Fax: 033 8797114
Email: biuro@icppc.pl
www.icppc.pl