List do Ministra Rolnictwa w sprawie MARTWEJ ustawy o  ROLNICZYM HANDLU DETALICZNYM

Poniżej list grupy inicjatywnej MY WOLNI LUDZIE do Ministra Rolnictwa w sprawie MARTWEJ ustawy o  ROLNICZYM HANDLU DETALICZNYM. Prosimy o wysyłanie podobnych listów i nagłaśnianie kłamstw Ministerstwa Rolnictwa http://mywolniludzie.net/wiadomosci/serial/

 

Warszawa, Stryszów, Kluczkowo, Jeleśnia, Wroclaw, Sobótka, Komańcza, Błędowa Tyczyńska, Niebieszczany, Gliwice, Strachocina…cała Polska 1 lutego 2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski
Warszawa, ul. Wspólna 30
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

PILNE
DO RĄK WŁASNYCH


Dotyczy: martwej ustawy o RHD

Szanowny Panie Ministrze!

Często słyszymy:

Do sukcesów resortu  minister zaliczył rozwój sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z gospodarstw. – “Przedstawiłem pakiet spraw niezbędnych do realizacji w rolnictwie i nie chodzi o to, by tylko duże gospodarstwa przetrwały.

Gospodarstwa przetrwają, nie przez pompowanie w nie pieniędzy społecznych, ale przez to, że produkują i sprzedają. Rolnik może, bez żadnych zgód, zezwoleń, produkować, przetwarzać i sprzedawać nie tylko do konsumenta, ale też do restauracji czy agroturystyki. Parę tysięcy ludzi dzisiaj to realizuje, ale nowe zasady funkcjonują dopiero od stycznia tego roku. To się rozwija i trzeba upewnić rolników, że nikt ich za to nie będzie karał…”
http://www.farmer.pl/fakty/polska/minister-ardanowski-komentuje-sytuacje-w-rolnictwie-oraz-dzialalnosc-agrounii,83532.html

Na stronie ministerstwa napisano: „…WIĘCEJ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO. Rozszerzamy możliwość legalnej sprzedaży nieprzetworzonej i przetworzonej w gospodarstwach żywności do takich podmiotów jak restauracje, stołówki, gospodarstwa agroturystyczne, lokalne sklepy itp…” https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-dla-wsi-ochrona-wsparcie-i-rozwoj-polskiego-rolnictwa

Czyżby Pan nie wiedział, że ta Ustawa, która miała to umożliwić, jest MARTWA?!

Czyżby Pan Minister i jego urzędnicy nie wiedzieli o tym, że stworzyli wiele innych przepisów? Czy jest to celowe działanie, bowiem jeśli nie ma przepisu w polskim prawodawstwie wymuszającego na organach kontroli, by kierowały się przy kontroli kuchni domowych tylko wymogami z zał. II rozdz. III (unijnego Rozporządzenia nr 852/2004), to poprawki wprowadzające tę zasadę należy NATYCHMIAST ZROBIĆ…zamiast obiecywać gruszki na wierzbie?!
    A więc rolnicy/wyborcy nie korzystają z „dobrodziejstw” martwej ustawy o RHD…, tym samym konsumenci/wyborcy mogą dalej tylko marzyć o łatwym dostępie do żywności dobrej jakości od polskich rolników.

Czyj interes Pan wspiera, Panie Ministrze Rolnictwa?

PRZYPOMINAMY:

Obecnie do Rolniczego Handlu Detalicznego, który prowadzi się przy wykorzystaniu pomieszczeń mieszkalnych, obowiązują wymogi określone w załączniku II w rozdziale III rozporządzenia 852/2004 (czyli uproszczone wymagania higieniczne).
   Ale ponieważ przepisy rozporządzenia 852/2004 obowiązują wprost i nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego, Ministerstwo Rolnictwa nie stworzyło przepisów wykonawczych. Powoduje to dowolną interpretację weterynarzy podczas kontroli (o czym alarmują zawiedzeni rolnicy i konsumenci),  bowiem zawsze spotkamy się z asekuracyjną postawą urzędników, którzy będą wymagać więcej, niż wystarczy…, jeżeli tylko istnieją równolegle inne przepisy (jak całe rozporządzenie 852 i 853), na które można się powołać.

Wystarczy poczytać o tym na stronie GIW (Główny Inspektorat Weterynarii), aby wiedzieć, że Ministerstwo Rolnictwa mija się z prawdą, bowiem to, co przekazuje na swojej stronie, ma się nijak do realiów życia, czyli indywidualnej interpretacji przepisów przez danego weterynarza czy inspektora sanitarnego!
Np. – cytujemy z powyższego dokumentu GIW:
1. „…Produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne…”– to można interpretować ZUPEŁNIE DOWOLNIE I ZAWSZE SIĘ DO CZEGOŚ PRZYCZEPIĆ.
2. „…Należy przestrzegać wymagań określonych w:
– rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
– rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia;

UWAGA, W TYM ROZPORZĄDZENIU JEST NAPISANE :

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

(9) Reguły wspólnotowe nie powinny mieć zastosowania do produkcji podstawowej na własny domowy użytek, do przygotowania, obróbki lub składowania do własnego domowego spożycia. Ponadto, powinny one mieć zastosowanie jedynie do przedsiębiorstw, których specyfika działania zakłada pewną ciągłość działań oraz pewien stopień organizacji.

CZYLI  – JEŚLI KTOŚ PODCZAS KONTROLI OŚWIADCZY, ŻE PRODUKUJE TYLKO SEZONOWO  ALBO Z PRZERWAMI, nie w sposób ciągły ,  I BEZ SPECJALNYCH „STOPNI ORGANIZACJI”, NP. BEZ REJESTRACJI – TO NIE OBOWIĄZUJĄ GO TE REGUŁY.

Panie Ministrze,  

Rolnicy piszą/mówią, jak działa ta ustawa “na samym dole”:
„…Rząd wprowadził poprawki w ustawie o RHD (Rolniczy Handel Detaliczny), poprawki, w których tak naprawdę nie bierze pod uwagę sedna sprawy. SEDNO W TEJ USTAWIE DOTYCZY PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO TEJ USTAWY, CZYLI TEGO, CZYM PODPIERAJĄ SIĘ TU “NA DOLE” W TRAKCIE KONTROLI POWIATOWI LEKARZE WETERYNARII…” i Sanepid.
„… Po kontroli weterynarii, którą miałam w środę (31 października 2018), mam takie samo zdanie jak inni rolnicy. Wymagania są takie jak przy produkcji w zakładzie spożywczym. NIE MA ODRĘBNYCH PRZEPISÓW dla małej skali produkcji. Częstotliwość badań mleka może być dowolnie ustalana przez powiatowego lekarza w zależności od jego uznania. Atesty trzeba mieć na wszystko, olbrzymia biurokracja dotycząca każdego rodzaju produktu wytwarzanego w gospodarstwie. We własnej kuchni potrzebne osobne szafki i osobna lodówka. Śledzenie drogi każdego surowca, opisy wszystkich działań, etykiety zgodne z normami, terminy przydatności do spożycia na podstawie badań, dowody zakupu wszystkich dodatków, receptury i opisy działań przy każdym produkcie, badania gotowych produktów (chyba 500 zł za jeden produkt). Na przykład chcąc robić pierogi, naleśniki i zupy – każda próba 500 zł… Podjęłam decyzję o wyrejestrowaniu z RHD…” (relacjonuje kolejna rolniczka “stracona” dla konsumentów zdrowych produktów wiejskich)
NIKT PRZY ZDROWYCH ZMYSŁACH ZNAJĄCY WYMOGI DO SPEŁNIENIA NIE ZGŁOSI SIĘ I NIE ZAREJESTRUJE W RHD.

DOMAGAMY SIĘ NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH, tak aby instytucje kontrolujące jasno wiedziały, że do Rolniczego Handlu Detalicznego, który prowadzi się przy wykorzystaniu pomieszczeń mieszkalnych, obowiązują WYŁĄCZNIE wymogi określone w załączniku II w rozdziale III rozporządzenia 852/2004 (czyli uproszczone wymagania higieniczne).

DOMAGAMY SIĘ wydania instrukcji dla inspekcji kontrolnych o przestrzeganiu załącznika rozporządzenia unijnego. W instrukcji tej należy też zobowiązać urzędników do partnerskich i prawych relacji z rolnikiem wytwórcą, takich, że za nadgorliwość ograniczającą rozwój i prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa   odpowiedzialny będzie urzędnik. Urzędnik ma być przewodnikiem, doradcą, ma pomagać w rozwoju gospodarczym, a nie pełnić roli hamulca dla własnego „bezryzykownego” bezpieczeństwa.


Przykładowe przepisy mogą mieć postać – w zarysie – jak niżej.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia … w sprawie wymagań higienicznych obowiązujących podmioty działające na rynku spożywczym w ramach rolniczego handlu detalicznego (projekt)

   Podmioty działające na rynku spożywczym przygotowujące żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie zarówno regularnie, jak i nieregularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, co do wymagań  higienicznych, obowiązują tylko przepisy, o których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.

Jednocześnie w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (lub w innej ustawie) należy także zawrzeć przepis mówiący, że:

Art…

1. Podmioty działające na rynku spożywczym przygotowujące żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie zarówno regularnie, jak i nieregularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, co do warunków higienicznych, obowiązują tylko przepisy, o których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.

2. Instytucje kontrolujące spełnienie wymagań higienicznych podmiotów, o których mowa w ust.1, obowiązuje zakres wymagań określony tylko przepisami rozdziału III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.

 

Z poważaniem,
w imieniu grupy inicjatywnej MY WOLNI LUDZIE:
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, doradca ICPPC

Mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak i Józef Nowak, Gospodarstwo Bioeden, zachodniopomorskie


Mgr inż. Jolanta Dal i Waldemar Dal, Gospodarstwo Rolne i Agroturystyczne OHANADAL, podkarpackie


Mgr inż. Anna Bednarek, rolniczka, Stowarzyszenie Best Proeko-CIS, prezes


Sir Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC 

Mgr Jadwiga Łopata, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, małopolskie


Janusz Zagórski, polski dziennikarz, założyciel oraz prezenter telewizji internetowej NTV, My Wolni Ludzie


Dorota Staszewska, lekarz psychiatra, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej

Beata Boczkowska, mgr zdrowia publicznego, rolniczka, fizjoterapeutka

Paweł Połanecki, niezależny ekspert


Małgorzata Tarnoruda, pielęgniarka, Warszawa

Marian Daszyk – lider Komitetu Obrony Mieszkańców Przed budową Elektrowni Wiatrowych

Mgr inż. Irena Brambor, rolniczka, My Wolni Ludzie, dolnośląskie

Ryszard Kusz, gospodarstwo ekoturystyczne Agrochatka, podkarpackie

Mgr Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, prezes

Tadeusz Rolnik, Rolapis, ekologiczne gospodarstwo rolne, podkarpackie

Krystyna Maciąg, redaktor NTV, My Wolni Ludzie

 

OSOBA KONTAKTOWA:
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW
tel. 887 027 862, e-mail: Jacek.Nowak3@wp.pl i biuro@icppc.pl 

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

34-146 Stryszów 156,  tel.: 33 8797114, biuro@icppc.pl

My Wolni Ludzie to nieformalna grupa zrzeszająca liderów i działaczy stowarzyszeń statutowo zajmujących się edukacją, rolnictwem i szeroko pojętą profilaktyką prozdrowotną. Postanowiliśmy zjednoczyć nasze siły, by razem koordynować i organizować imprezy edukacyjne, konferencje naukowe bądź wydarzenia medialne, które uważamy za szczególnie istotne dla interesu naszego Państwa oraz dobrobytu jego mieszkańców.

Świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesność, a zwłaszcza najnowsze technologie brutalnie promowane przez ponadnarodowe korporacje (GMO, Big Pharma i szczepionki, zatruta żywność, 5G …) podejmujemy szeroką akcję informacyjną i edukacyjną, by polska opinia publiczna mogła prawidłowo rozeznać te zjawiska. Ufamy, że pełna wiedza o tych aspektach naszej codzienności przełoży się na odpowiedzialne decyzje naszych współobywateli odnośnie ochrony zdrowia i dobrobytu ich rodzin, co w dłuższej perspektywie powinno zaowocować wzmocnieniem spójności wspólnoty narodowej.

http://mywolniludzie.net/