Polskie rolnictwo – celowana polityka rozjazdu – kierunek – samozagłada. Ja dziękuję, wysiadam

Mikołaj Dal