Rolnictwo przyszłości. Renesans rolnictwa. Kampania na rzecz prawdziwego rolnictwa.

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności