Warszawa, Sejm

Co? “Bezpośrednio od polskiego rolnika”, Spotkanie Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15
Kiedy? 8 marca
Gdzie? Warszawa, Sejm
W programie;
Dyskusja i opracowanie wspólnych działań w ramach krajowej akcji NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA.
Uczestnicy: rolnicy i przedstawiciele organizacji okołorolniczych

Kontakt: Jadwiga Łopata, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl