mgr inż. Anna Bednarek


Curriculum Vitae


Imię i Nazwisko: Anna Maria Bednarek

Data i miejsce urodzenia: 6.07.1952, Jeleśnia

E-mail : best_proeko@o2.pl,
____________________

WYKSZTAŁCENIE


1987-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.

1971-1976 Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Górniczy,

Przeróbka Surowców Mineralnych.

2001- 2002 Politechnika Śląska w Gliwicach – Studia Podyplomowe na Wydziale

Inżynierii Środowiska i Energetyki.

2007- 2008 Główny Instytut Górnictwa – Studia Podyplomowe z zakresu

Czystsza Produkcja i Zarządzanie Ochroną Środowiska
_______________________________________________________________________________

PRZEBYTE KURSY I SZKOLENIA ZAINTERESOWANIA
2001 Szkoła Controllingu w Katowicach – Seminarium III stopnia

Programu Kształcenia Controllerów, zrównoważony rozwój

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1976- 2009 KWK Nowy Wirek, Polska Wirek, Halemba – praca na stanowiskach

osoby dozoru średniego, wyższego, koordynatora ds. gospodarki

odpadami i rekultywacji terenów poprzemysłowych, audytora ISO

od 2009 emerytura, wolontariat w OPP- Beskidzkie Stowarzyszenie

Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO, Koalicja POLSKA

WOLNA OD GMO, Porozumienie Karpaty Naszym Domem, Beskidy

Łączą, szkolenia, konferencje, zarządzanie projektami,

od 2015 Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni

UMIEJĘTNOŚCI żona, mama, babcia prowadzenie rodzinnego gospodarstwa
rolnego, ekologicznego, Świadectwo Kwalifikacji w zakresie Gospodarki Odpadami, Prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera, zarządzanie, Czystsza Produkcja, szkolenie, negocjacje, innowacja i rozwój

ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH

rosyjski – dobra

francuski – komunikatywny

ZAINTERESOWANIA

dziedzictwo kulturowe, historyczne, rolnictwo,
zrównoważony

rozwój, ekologia, ochrona środowiska, sport, turystyka,
polityka