BEZPOŚREDNIO-DLACZEGO I JAKA JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI?

Krajowa Akcja BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA


W ramach tej akcji promujemy tradycyjne i ekologiczne rodzinne gospodarstwa oraz lokalną sprzedaż żywności w nich wyprodukowanej. Z przyczyn społeczno-kulturowo-ekonomicznych w takich gospodarstwach stosuje się naturalne metody produkcji i przetwarzania żywności.
Być może w części gospodarstw, które nie posiadają atestu producenta żywności ekologicznej, rolnik stosuje ograniczoną(!) ilość środków chemicznych. Jest to jednak DUUUŻO mniej niż przy produkcji żywności metodami wielkoobszarowymi i przy masowym jej przetwarzaniu.

LOKALNA ŻYWNOŚĆ JEST Z WIADOMEGO ŹRÓDŁA, JEST ŚWIEŻA I SMACZNA.BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA znaczy, że kupujemy u LOKALNEGO rolnika,
znamy tego rolnika lub go poznajemy; możemy go odwiedzić i dowiedzieć się jak produkuje żywność. Jeśli dany rolnik ciągle stosuje środki chemiczne można z nim negocjować aby przestawił swoje gospodarstwo na ekologiczne metody produkcji proponując mu w zamian stały (!) zakup tej żywności.
Duże znaczenie ma tutaj odbudowywanie więzi miasto-wieś i budowanie zaufania między producentem a konsumentem.

Jeśli komuś bardzo zależy na tym aby mieć produkt atestowany to powinien szukać gospodarstwa z atestem. W Polsce są setki rolników ekologicznych, którzy nie mogą sprzedać nadwyżek swojej żywności i ta wspaniała żywność 'ląduje’ na kompoście lub zjadają ją zwierzęta.

Trzeba ruszyć się z miasta na wieś. To konsumenci powinni teraz wyjść z propozycjami współpracy do rolników bowiem to właśnie ludzie żyjący w miastach mają coraz mniej dobrej żywności na swoich talerzach bo dostęp do niej jest BARDZO ograniczony.

POLAK POTRAFI I POWINIEN ZAUFAĆ DRUGIEMU POLAKOWI. BĄDŹMY SZCZERZY DLA SIEBIE I TRAKTUJMY SIEBIE TAK JAKBYŚMY SAMI CHCIELI BYĆ TRAKTOWANI. ZAADOPTUJ SWOJEGO LOKALNEGO ROLNIKA z korzyścią dla siebie, swojej rodziny, środowiska i tego rolnika.

Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), która prowadzi małe gospodarstwo edukacyjne pod Krakowem.

Krajowa akcja BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA
ORGANIZATOR: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl