Dr hab. Jerzy Szymona

Emerytowany profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zajmujący się od 1982 r. zagadnieniami rolnictwa ekologicznego.
Autor 255 publikacji, w tym 74 oryginalnych prac twórczych i 16 pozycji książkowych, głównie z zakresu rolnictwa ekologicznego.
Prezes największej i najstarszej jednostki certyfikującej EKOGWARANCJA PTRE sp. z o.o. obecnie kontrolującej 6564 producentów. Jednostka działa nieprzerwanie od 1993 r., początkowo pod nazwą Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Ekologicznego (PTRE) a od 2002 r. pod obecną nazwą.
Założyciel Rady ds. rolnictwa ekologicznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 1994 r. i wiceprzewodniczący tejże Rady w latach 1999 – 2002. Ekspert strony rządowej w sejmowej komisji rolnictwa w pracach nad pierwszą ustawą o rolnictwie ekologicznym w latach 1997 – 2001. Członek Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność i Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej w Lublinie w latach 1996 – 2007.