Jarosław Sachajko

Polityk, ekonomista, przedsiębiorca, doktor nauk rolniczych, poseł na Sejm VIII kadencji, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczący Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15.
Ukończył fizjoterapię w Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu oraz studia rolnicze na Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1998 roku uzyskał magisterium z zakresu ekonomii w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2010 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie pracy pt. Ocena produkcyjna, ekonomiczna i energetyczna uprawy ziemniaka oraz pszenżyta jarego w warunkach zróżnicowanej agrotechniki. W 2013 ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości w Warszawskiej Szkole Zarządzania
Był koordynatorem międzynarodowego projektu CER2. Szkolił się m.in. w Austrii, a także zorganizował Pierwsze Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych w Zamościu na WSZiA. Otrzymał nagrody Rektora i Kanclerza WSZiA oraz nagrodę Rektorską. Pracował na kilku uczelniach wyższych: Akademii Rolniczej w Lublinie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.
W latach 2007 – 2011 pracował w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu w charakterze analityka kryminalnego. Szkolił pracowników z obsługi Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP). W 2012 roku zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej m.in. w branży szkoleniowej.
Obecnie jako poseł Ruchu Kukiz’15, przewodniczący Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15 oraz przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie działa na rzecz rozwiązania problemów polskiego rolnictwa, dąży do zwiększenia wsparcia dla gospodarstw rodzinnych, angażuje się w prace nad sposobami zwiększenia dochodowości gospodarstw rolnych oraz poprawę jakości życia mieszkańców wsi.