dr hab. profesor nadzwyczajny Katarzyna Lisowska

Katarzyna Lisowska jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat obroniła przed radą naukową Instytutu Biochemii i Biofizyki w Warszawie w 1997 r. otrzymując tytuł doktora nauk biologicznych w specjalności biochemia. Habilitację uzyskała w Centrum Onkologii w Warszawie w 2008 r. (specjalność biologia medyczna). Była laureatką nagrody im. Włodzimierza Mozołowskiego dla młodych naukowców, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne (1993) oraz stypendystką L’Oréal – UNESCO (2004, stypendium habilitacyjne). W swojej pracy badawczej zajmowała się genami stresu komórkowego (hsp, heat shock proteins), dziedzicznymi predyspozycjami do zachorowania na nowotwory (rak tarczycy, rak piersi, rak jajnika), obecnie zajmuje się przede wszystkim badaniami nad rakiem jajnika. W swoich pracach badawczych od lat wykorzystuje różne techniki modyfikacji genetycznych i GMO jako model badawczy. Jest autorką i współautorką 37 publikacji naukowych (łączny IF>85). Od 2010 r. jest członkiem Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska.

Publikacje dotyczące problemu GMO:

K. Lisowska (2014) . Socio-economic and safety reasons of rejection of biotechnological and GMO products. In: Biotechnology and Plant Breeding Perspectives, Eds. R.K. Behl and Edward Arseniuk, Agrobios (International) Publisher, Jodhpur, India pp 45-50, ISBN 978-93-81191-01-9
K. Lisowska, A.J. Cortez (2014). Kontrowersje wokół długoterminowych badań Gillesa-Erica Seraliniego nad bezpieczeństwem zdrowotnym kukurydzy GMO.  Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW, 12(2014)3, 33-54
K. Lisowska, M. Gudyka (2013): Wpływ upraw GMO na ekonomikę gospodarstw rolnych, środowisko i
stosunki społeczne. 
W: Poznanie, Kosmos, Cywilizacja (red. E. Dobierzewska-Mozrzymas, A.
Jezierski), Studium Generale t. XVII, 105-115
K. Lisowska, A. Cortez (2013): Health risk assessment of genetically modified crops in domestic
studies – a literature review 
, J Ecol. Heath, 1/2013.
K. Lisowska  (2011): Genetically modified crops and food: pros and cons. Chemik 65, 11: 1193-1203. 
K. Lisowska, M. Chorąży (2011): Dlaczego mówimy nie dla GMO w polskim rolnictwie NAUKA 4/2011: 173-178.
K. Lisowska, M. Chorąży (2011): Zboża genetycznie modyfikowane (GM) w rolnictwie – aspekty zdrowotne, środowiskowe i społeczne Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 2/2011
K. Lisowska,  M. Chorąży (2010): Genetycznie zmodyfikowane uprawy i żywność – przegląd zagrożeń. Nauka 4 /2010: 127-136.
K. Lisowska  (2010): Genetycznie modyfikowane uprawy a zrównoważone rolnictwo i nasze
zdrowie. Journal of Ecology and Health; 6: 303-309.