Konferencja prasowa – Polityka PiS otwiera Polskę na uprawy GMO
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2016&type=konferencja#609B3F85F01AAD1AC125807A003234DF