Milówka – 1 maja 2017

W dniach 30.04 do 03.05.2017 w Milówce w „Leśnym Grodzie” miała miejsce  Wielka Majówka, radosne wydarzenie promujące polska wieś i jej tradycyjną dobrą markę w każdej dziedzinie życia. Tradycja, różnorodność kulturowa, bogata historia i turystyka wiejska, dziedzictwo kulinarne i przetwórcze płodów rolnych i bioróżnorodność łąk, lasów i hal, to wszystko, stanowi o potencjale rozwoju społeczno-gospodarczego każdego zakątka pięknej szczególnie wiosną umajonej polskiej ziemi. Otwarcie „Leśnego Grodu” połączone z warsztatami promującymi dobrą polską żywność bezpośrednio od rolnika, żywność, która jest lekarstwem, tradycyjne ekologiczne rolnictwo bez GMO i środków chemicznych degradujących glebę, to w dobie walki o Polskę Wolną od GMO, o zdrową żywność bez GMO uderzenie w dzwon nawołujący do przebudzenia i wołania o szczególną czujność. Projekt rządowy ustawy o GMO, aktualnie procedowany w Sejmie RP jest zagrożeniem dla polskiej wsi, zdrowia rolników i konsumentów. Polacy nie chcą GMO i nie zgadzają się, aby w gminach  tworzono strefy dla upraw GMO. Uczestnicy Majówki w Milówce swój sprzeciw wyrazili podpisami na listach w sprawie przeprowadzenia referendum w gminach. Suwereni, obywatele Polskich  Małych Ojczyzn nie chcą GMO, żądają, aby Polska była krajem wolnym od GMO, takie stanowisko reprezentowali na Majówce uczestnicy, rolnicy i konsumenci z różnych stron Polski.

Program