Pismo skierowane do Premier Rządu RP Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier Beata Szydło


Z wielkim niepokojem obserwujemy to, co się dzieje wokół sprzedaży żywności przez rolników. Stwierdzamy, że sytuacja się powtarza i stoimy w punkcie wyjścia, mimo iż obiecywano w kampaniach przedwyborczych szybką i korzystną zmianę w tej sprawie. DLA PRZYPOMNIENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z MATERIAŁEM OPUBLIKOWANYM ROK TEMU (!!!) PT. „ŻEBY NIKT Z NAS PÓŹNIEJ NIE POWIEDZIAŁ, ŻE NIE WIEDZIAŁ”

W związku z tym prosimy Panią Premier o chwilę czasu 4 kwietnia dla polskich rolników (a w większości rolniczek – babć, matek i żon). Prosimy o czas w godzinach porannych (8:00-10:00), bo przyjdziemy z koszykiem dobrej wiejskiej żywności na śniadanie. 4 kwietnia mamy w Warszawie konferencję prasową i założycielskie spotkanie stowarzyszenia konsumentów i rolników, a więc zmniejszą się koszty rolników związane z przyjazdem do Warszawy – prosimy o uszanowanie tego.


Mamy nadzieję, że NOWA Pani Premier znajdzie czas dla nas, bowiem Pani Premier Kopacz nigdy go dla rolników nie miała. Chcemy Panią osobiście zapoznać z naszą propozycją ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw: https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-67-2016/$file/8-020-67-2016.pdf


Nowa ustawa, o której mowa, jest w sejmowej zamrażarce od dwóch miesięcy. BRONIMY jej, bo chroni i popiera: DOBRĄ ŻYWNOŚĆ, a więc ZDROWIE POLAKÓW, RODZINNE GOSPODARSTWA I PRAWDZIWE ROLNICTWO, NIEZALEŻNOŚĆ, WOLNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ i LOKALNĄ EKONOMIĘ.


Rolnictwo jest kluczową gałęzią gospodarki polskiej i powinno być przedmiotem troski Premiera Rządu RP. Czy pozwoli Pani, aby kolejny Rząd RP niszczył polskich rolników?


Projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw i związaną z nim „Kartę prawdziwej żywności ” poparło ponad 130 organizacji i gospodarstw reprezentujących tysiące Polaków. Poparcie dla niego wyrazili też naukowcy, lekarze i sołtysi.


Projekt ten powstał przy stałej współpracy z rolnikami. Stwarza on warunki do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa. Przywraca rolnikowi NATURALNE PRAWO do wytwarzania i sprzedaży żywności, a konsumentom umożliwia LEPSZY DOSTĘP do niej.


Żywność dobrej jakości na naszych stołach jest PODSTAWĄ ZDROWIA całego narodu. Chcemy mieć łatwy dostęp do takiej żywności od polskich rolników. Domagamy się szybkiego wprowadzenia powyższej ustawy w życie, bez krępowania drobnych i średnich rolników przepisami sanitarno-epidemiologicznymi i innymi, stworzonymi w zamyśle dla przedsiębiorstw sektora spożywczego, a nie dla małego, przydomowego, sezonowego przetwórstwa własnego surowca.


NASZE PODSTAWOWE PYTANIE BRZMI: CZY ZA SŁOWAMI PÓJDĄ CZYNY, czy to była tylko kolejna przedwyborcza propaganda?Z poważaniem,


Współautorzy projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw:


Bogdan Chara, rolnik, gospodarstwo „Ekorab”, Jasień, woj. świętokrzyskie


Elżbieta Chara, rolniczka, gospodarstwo „Ekorab”, Jasień, woj. świętokrzyskie


Jadwiga Łopata-Wietrzna, gospodarstwo edukacyjnego EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC


Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC


Jolanta Dal, rolniczka i radna, gospodarstwo „Ohanadal”, Osławica, woj. podkarpackie


Waldemar Dal, rolnik, gospodarstwo „Ohanadal”, Osławica, woj. podkarpackie


Anna Bednarek, Stowarzyszenie BEST PROEKO, prezes, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO


Paweł Kobielus, rolnik, gospodarstwo „Brzozowy Gaj”, woj. małopolskie


Grażyna Kobielus, rolniczka, gospodarstwo „Brzozowy Gaj”, woj. małopolskie


Edyta Jaroszewska Nowak, rolniczka, gospodarstwo BIOEDEN, Kluczkowo, prezes Stowarzyszenia EKOLAND O/Zachodniopomorski, woj, zachodniopomorskie


Józef Nowak, rolnik, gospodarstwo BIOEDEN, Kluczkowo, woj, zachodniopomorskie


Dorota Staszewska, lekarz, członek Stowarzyszenia POLSKA WOLNA OD GMO


Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, prezes


Elżbieta i Wojciech Pilch, gospodarstwo rolne produkujące sery w ramach MOL, woj. zachodniopomorskie


Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC


KONTAKT: Lena Huppert, tel.: 502 085 840


ADRES DO KORESPONDENCJI:


Sir Julian Rose, prezes


Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC


34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114, biuro@icppc.pl


www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl


Pobierz cały dokument: IDZEMYDOPANIPREMIER-JDJE