Po spotkaniu u Pani Premier działamy w Nowym Roku

Dotyczy: sprzedaży/zakupu żywności przez/od rolników!

PROSIMY PRZECZYTAJ TĘ WAŻNĄ WIADOMOŚĆ UWAŻNIE i wyślij e-mail do Pani Premier Beaty Szydło i Ministra Henryka Kowalczyka. ADRESY NA KOŃCU WIADOMOŚCI.


W dniu 22 grudnia 2016 roku przedstawiciele ICPPC i innych organizacji rolniczych i konsumenckich spotkali się z Przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem, Sekretarzem Stanu Zbigniewem Babalskim oraz przedstawicielami Departamentów Finansów i Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Spotkanie dotyczyło ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwień sprzedaży żywności od rolników, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Ustawa budziła i budzi szereg wątpliwości, które dalej wymagają wyjaśnień i doprecyzowania!


Przypomnijmy, że konsumenci i rolnicy od lat starają się o zmianę przepisów na takie, które umożliwią wprowadzanie do obrotu żywności przetworzonej przez rolnika z własnych surowców.

Wszyscy wiązali wielkie nadzieje z powyższą ustawą, która została podpisana przez Prezydenta 2 grudnia 2016 roku…, zwłaszcza po poprawce rozszerzającej definicję rolniczego handlu detalicznego o sprzedaż w każdym miejscu przeznaczonym do prowadzenia handlu.


Trudno jest opisać rozczarowanie, które było udziałem uczestników powyższego spotkania. Okazało się, że definicja rolniczego handlu detalicznego została rozszerzona jedynie dla przepisów podatkowych, natomiast w ustawie o bezpieczeństwie żywności sprzedaż ta w dalszym ciągu pozostaje ograniczona tylko do konsumenta końcowego!

UWAGA! Tym samym sklepy, restauracje i stołówki są wciąż zamknięte na zdrowe, lokalne i wartościowe produkty od rolników.


UWAGA! Na spotkaniu 22 grudnia Minister Kowalczyk (Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów) obiecał, że najpóźniej w lutym zostanie przygotowany projekt zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i ujednolicenie definicji tak, aby rolnicza sprzedaż detaliczna mogła odbywać się również do sklepów.


Wyślij e-mail do Pani Premier Beaty Szydło i Ministra Henryka Kowalczyka w sprawie sprzedaży/zakupu żywności przez/od rolników! ADRESY: henryk.kowalczyk@sejm.pl, sprm@kprm.gov.pl, kontakt@kprm.gov.pl, biuro@icppc.pl

Napisz swój list. Poniżej propozycja listu.


Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny – https://icppc.pl/index.php/pl/wesprzyj-nas.html


Z pozdrowieniami, DUŻO DOBREGO w 2017 roku!

Jadwiga Łopata,laureatka ekologicznego Nobla, właścicielka edukacyjnego gospodarstwa EKOCENTRUM ICPPC

Sir Julian Rose, prezes ICPPC

==============================================

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl, www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl


PROPOZYCJA LISTU:

Pani Premier Beata Szydło,

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Minister Henryk Kowalczyk


Szanowni Państwo,


Domagam się realizacji obietnicy złożonej na spotkaniu 22 grudnia 2016 roku z przedstawicielami organizacji rolniczych i konsumenckich i wprowadzenia zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i ujednolicenie definicji tak, aby rolnicza sprzedaż detaliczna mogła odbywać się również do sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek.


Z poważaniem, ….tytuły i/lub zawód/i/lub organizacja