prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarzadzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska

Autor ok. 500 publikacji z poniższych zakresów tematycznych:

– ekoinnowacyjność i ekoinnowacje

– zarządzanie rozwojem regionu

– zarządzanie i ekonomia w gospodarce żywnościowej

– zarządzanie i ekonomia w ochronie środowiska

– zarządzanie strategiczne rozwojem regionu

– zagrożenia ze strony GMO

– wpływ różnych czynników (środowiskowych, rolniczych, przetwórstwa itd.

na jakość biologiczną i zdrowotną żywności)

– ekonomia obiegu zamkniętego, zielona ekonomia

– gospodarka oparta na mądrości

– inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu

– wpływ ekonomii i polityki na model gospodarki żywnościowej

– foresight

– itd.


Autor lub współautor regionalnych dokumentów o znaczeniu strategicznym,

w tym szczególnie regionalnych strategii innowacji. Ekspert w projekcie

Foresight 2020.