rozporządzenia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

To Minister of Agriculture
dotyczy: rozporządzenia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Dear Minister,

My intervention here is to register my deep concern at the lack of communication between different departments which hold similar responsibilities. In this instance, I refer to the passage of The Food Act through parliament. An Act which I, as President of ICPPC, am taking a keen interest in.

Why would the Minister of Agriculture not inform the Minister of Health of the actions being entered into to make possible a Ministerial intervention on behalf of the small farmers of Poland, in full knowledge of the fact that protocol requires that the Minister of Health is notified of such actions?

It suggests that there is an attempt to slow down and possibly subvert the passage of a crucial Ministerial intervention which will enable Poland’s small family farmers to process their fine foods within the premises of the farmhouse, and to sell them on to local marketing outlets.

Of course, I sincerely hope that this is not the case. But was shocked to see the Minister of Health state he knew nothing about the request for the special intervention described above. This lack of communication surely constitutes a serious misjudgement of Ministerial responsibilities.

As regards the Act itself, from my experience as a farmer in the UK, I can clearly state that such a 'right of sale’ has not been blocked. Indeed, it has been recognized as absolutely central to the survival of the entrepreneurial family farmer, whose fine foods are sought out by all who understand and appreciate the difference between 'real food’ and 'unreal food’. No artificial barriers should be put in the way of ensuring Poland’s farmers are given the full support of their government.

A coordinated, supportive action to achieve a positive outcome for both Polish producers and consumers, would seem to be of fundamental importance in upholding citizens rights to purchase the foods of their choice.

I am, yours sincerely,

Sir Julian Rose

President, International Coalition to Protect the Polish Countryside
==========================
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl
Przeczytaj – „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych
problemów”, autor: Julian Rose www.renesans21.pl
UWAGA!
Setki Polaków wysłało poniższy list do Ministerstwa Rolnictwa,
Ministerstwa Zdrowia oraz do członków Sejmowej Komisji Rolnictwa
dodając swoje komentarze dla wzmocnienia przekazu.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jestem głęboko rozczarowana/y stanowiskiem PiSu w związku z kolejną
zmianą stanowiska w sprawie rozporządzenia dotyczącego sprzedaży detalicznej przez rolników(*).
Domagam się dotrzymania słowa zgodnie z tym co PiS obiecywał przed wyborami, oraz co usłyszałam/em podczas posiedzenia komisji rolnictwa(**). DOMAGAM SIĘ WPROWADZENIA OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU ROZPORZĄDZENIA do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników z zapisami:
„Sprzedaż detaliczna małych ilości, wytworzonej przez rolnika żywności MA podlegać TYLKO rozdziałowi III załącznika II rozporządzenia 852/2004”.
UZASADNIENIE: Mała skala i ograniczenia ilościowe tej działalności są wystarczającym powodem zastosowania minimalnych przepisów sanitarnych, które zawarte są w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia WE 852/2004. Odwołanie się wprost do zapisów Dyrektywy nie będzie wiązało się z koniecznością notyfikacji i przepisy mogą obowiązywać od 1 stycznia 2017r.
Z poważaniem, …podpis/TYTUŁY I/LUB ORGANIZACJA

(*) Sprzedaż żywności przez rolnika nadal będzie niemożliwa
https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/sprzedaz-zywnosci-przez-rolnika-nadal-bedzie-niemozliwa,68461,3.html

(**) A TUTAJ WYPOWIEDŹ MINISTRA Rafał Romanowski (od 8:42), zapewniającego, że os 1 stycznia będzie obowiązywać ustawa i rozporządzenie
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2016&month=11&page=4#91DE44F9B9D7FB89C125806C004E4F6E

Konferencja prasowa – Rolnicy i konsumenci wprowadzeni w błąd – martwa ustawa o sprzedaży bezpośredniej
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=6B768F07D4742B38C12580840048E479#