Sir Julian Rose o TTIP i przygotowywanej tyranii Rządu Światowego. Kukiz15 ratunkiem dla Polski.