Słoneczna Polska / Solar Poland – dla zdrowia ludzi i przyrody, część II