Stop HeGeMOnii

Nowy Kurier Zamojski 4-10-2016

Skan z Nowy Kurier Zamojski nr 40
kukiz