Uwaga! Wykorzystywanie materiałów graficznych

Materiały graficzne (loga, plakaty, banery) kampanii można wykorzystywać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z ICPPC i po uzyskaniu oficjalnej zgody Zarządu Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.


Kontakt: biuro@icppc.pl ; tel. 33 8797114