Wykłady/warsztaty w całej Polsce – Jadwiga Łopata, Julian Rose i ich goście

data publikacji: styczeń 2017 Podobnie jak w 2016 roku,również w tym roku – 2017 – Jadwiga i Julian będą przemierzali Polskę,głosząc wykłady oraz prowadząc warsztaty, których celem jest podnoszenie świadomości dlaczego i jak pozyskiwać żywność od rolnika.

Kontynuujemy działania, których celem jest łatwiejszy dostęp do dobrej żywności przez konsumentów. Wymaga to dalszych zmian w prawie, np.:

1. Wprowadzenie zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i ujednolicenie definicji tak, aby rolnicza sprzedaż detaliczna mogła odbywać się również do sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek. 2. Zmiany przepisów tak, aby stosowanie minimalnych przepisów sanitarnych (rozdział III załącznika II rozporządzenia unijnego nr 852/2004) przy wytwarzaniu i sprzedaży żywności w ramach sprzedaży detalicznej dotyczyło żywności wytworzonej na terenie całego gospodarstwa (nie tylko w kuchni); np. objęcie minimalnymi przepisami również kuchni polowych. 3. Wprowadzenie uproszczonego etykietowania przy sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego: nazwa produktu, skład, nazwa i adres producenta, jak to funkcjonuje w innych krajach UE. Jeśli chcesz wiedzieć więcej przyczytaj „Żywność od rolnika i łatwiejszy dostęp do niej dla konsumenta – SYTUACJA na dzień 23.02.2017” http://bezposrednioodrolnika.pl/wp-content/uploads/2017/02/zywnosc-sprzedaz.doc Niestety przepisy regulujące sprzedaż żywności przez rolników dalej nie są dobre i dlatego musimy wymuszać OD RZĄDU, POLITYKÓW I URZĘDNIKÓW dalsze, konieczne zmiany ponieważ np. sklepy, restauracje i stołówki są wciąż zamknięte na zdrowe, lokalne i wartościowe produkty od rolników. Tymczasem żywność dobrej jakości na naszych stołach jest podstawą zdrowia całego narodu a  sposób jej produkcji zapewnia wolność od korporacji i strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Tylko w ciągu 8 lat po 2002 r. upadło w Polsce 665 600 gospodarstw rolnych… Do upadku tych gospodarstw walnie przyczyniło się w Polsce odebranie rolnikom odwiecznego prawa legalnej sprzedaży żywności wytworzonej w ich gospodarstwach. Jednocześnie wielu milionom konsumentów w Polsce odebrano powszechny dostęp do żywności nieporównanie wyższej jakości niż masowej produkcji żywność z marketów.

Dalej też pilotujemy nasz wspólny konsumencko-rolniczy projekt ustawy „O sprzedaży żywności przez rolników”, który stwarza warunki do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa bez zbędnego krępowania (!) drobnych i średnich rolników przepisami sanitarno-higienicznymi i innymi. Przywraca rolnikowi NATURALNE PRAWO do wytwarzania i sprzedaży żywności, a konsumentom umożliwia, a właściwie także przywraca LEPSZY DOSTĘP do niej. Projekt ten jest w trakcie notyfikacji a ten proces, niestety może trwać rok i dłużej.

Można (i trzeba) nakłonić rząd do podjęcia odpowiedzialnych działań, dzięki którym przedwyborcze obietnice zostaną wprowadzone w życie! Przyłącz się do kampanii „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA”! Dołącz do Jadwigi Łopaty oraz Juliana Rose i ich misji mającej na celu przywrócenie małym i średnim gospodarstwom rodzinnym praw, które zostały im odebrane. Przywrócenie konsumentom wolności wyboru – by mogli kupować wspaniałą żywność bezpośrednio od rolników! Zaangażuj się. To najlepszy moment na to, by odwrócić kartę i wygrać grę o Prawdziwą Żywność i Prawdziwych Rolników.

„Twoje życie w Twoich rękach – a na Twoim stole pyszna zdrowa żywność”.

Jadwiga Łopata i Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, 34-146 Stryszów 156, tel./fax: 33 8797114 biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.bezposrednioodrolnika.pl www.eko-cel.pl
Latem i jesienią 2016 roku Jadwiga i Julian przemierzali Polskę, głosząc wykłady oraz prowadząc warsztaty, których celem było podnoszenie świadomości oraz zbieranie poparcia dla dwóch ważnych ustaw: 1. Projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Projekt ten powstał w ścisłej współpracy z rolnikami-praktykami. 2. Projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach –  zdecydowanie NIE dla nowej propozycji ustawy o zmianie ustawy o paszach!

Przyłącz się do kampanii „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA”!

TORIES Zapraszaliśmy do dołączenia do Jadwigi Łopaty oraz Juliana Rose i ich misji mającej na celu przywrócenie małym i średnim gospodarstwom rodzinnym praw, które zostały im odebrane. Przywrócenie konsumentom wolności wyboru – by mogli kupować wspaniałą żywność bezpośrednio od rolników! Zaangażowanie  – to najlepszy moment na to, by odwrócić kartę i wygrać grę o Prawdziwą Żywność i Prawdziwych Rolników! Więcej informacji >>>   LIST OTWARTY DO MINISTRA ROLNICTWA, POSŁÓW I SENATORÓW: http://bezposrednioodrolnika.pl/3323-2/ Rolniczo-konsumencki projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw:  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=854 Rządowy (PiS) projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników: http://konsultacje.mg.gov.pl/node/4085

Wykłady i warsztaty w całej Polsce

Warszawa, 12 grudnia 2016

Konferencja prasowa – Rolnicy i konsumenci wprowadzeni w błąd – martwa ustawa o sprzedaży bezpośredniej

Kiedy: 12 grudnia 2016 Gdzie: Sejm RP, sala im. Ignacego Daszyńskiego (nr 101, bud. C-D) Organizator: Jarosław Sachajko,Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 22 grudnia 2016

W dniu 22 grudnia 2016 roku przedstawiciele organizacji rolniczych i konsumenckich spotkali się z przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem, Sekretarzem Stanu Zbigniewem Babalskim oraz przedstawicielami Departamentów Finansów i Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Spotkanie było zainicjowane przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, a jej przedstawiciele – Jadwiga Łopata i Julian Rose bardzo aktywnie w nim uczestniczyli walcząc o lepsze przepisy dla rolników, którzy chcą sprzedawać swoją żywność przetworzoną. Spotkanie dotyczyło ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwień sprzedaży żywności od rolników, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Ustawa budzi szereg wątpliwości, które wymagały wyjaśnień i doprecyzowania jeszcze przed wejściem jej w życie. Przypomnijmy, że konsumenci i rolnicy od lat starają się o zmianę przepisów na takie, które umożliwią wprowadzanie do obrotu żywności przetworzonej przez rolnika z własnych surowców. Wszyscy wiązali wielkie nadzieje z ustawą, która została podpisana przez Prezydenta 2 grudnia 2016 r, zwłaszcza po poprawce rozszerzającej definicję rolniczego handlu detalicznego o sprzedaż w każdym miejscu przeznaczonym do prowadzenia handlu. Trudno jest opisać rozczarowanie, które było dzisiaj udziałem uczestników spotkania.Okazało się, że definicja rolniczego handlu detalicznego została rozszerzona jedynie dla przepisów podatkowych, natomiast w ustawie o bezpieczeństwie żywności sprzedaż ta w dalszym ciągu pozostaje ograniczona tylko do konsumenta końcowego! Tym samym lokalne sklepy, restauracje i stołówki są wciąż zamknięte na zdrowe, lokalne i wartościowe produkty od rolników. To niebywałe, że po tylu lat starań, rolniczych protestów, apeli i petycji jesteśmy znów w punkcie wyjścia. Jedynym pocieszającym faktem jest to,że obecny Rząd nie trzyma rolników na ulicy, tylko chce rozmawiać. Wyrazem tego,jest obietnica Ministra Kowalczyka, że najpóźniej w lutym zostanie przygotowany projekt zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i ujednolicenie definicji tak, aby rolnicza sprzedaż detaliczna mogła odbywać się również do sklepów.

10 listopada 2016, Warszawa

Gdzie: Warszawa, Sejm RP Kiedy: 10 XI 2016, godz. 10:00 – 14:10 Co: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935) (RRW) http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#A441F18FFDFAC8DEC1258065003BFDB5 Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935).

EKOCENTRUM ICPPC, Stryszów – 12 czerwca

Co: Uroczyste rozpoczęcie kampanii „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA” podczas DNIA OTWARTEGO w EKOCENTRUM ICPPC Kiedy: 12 czerwca 2016 od godz. 11:00 do 15:00 Gdzie: EKOCENTRUM ICPPC, 34-146 Stryszów 156, gmina Stryszów, tel. 33 8797 114, e-mail: biuro@icppc.pl www.eko-cel.pl UWAGA! samochody, busy, autobusy PROSIMY ZOSTAWIĆ pod Urzędem Gminy lub koło stacji benzynowej na przeciw UG. Z tych parkingów do EKOCENTRUM ICPPC spacerem 10 minut. Dojazd:  http://eko-cel.pl/kontakt/ W programie: 12:00-15:00 stoiska lokalnych rolników i pszczelarzy z ekologiczną i tradycyjną żywnością W tym samamy czasie: 11:00- 11:45 Zwiedzanie EKOCENTRUM ICPPC i przyległego gospodarstwa (poznawanie naszych zwierząt, w tym ALPAK) z przewodnikiem 12:00-13:00 – „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA” – uroczyste rozpoczęcie kampanii: mgr Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC i Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPCi 13:00-14:00 Specjalnie dla dzieci: Warsztaty o pszczołach. Dzieci słuchają opowieści o życiu pszczół, biorą udział w quizie, robią świeczki z prawdziwego wosku. Obejrzą też kolonię pszczół murarek (Murarki to pszczoły – samotnice, nie żądlą więc możemy je oglądać bez ubrań ochronnych). Prowadzi Aleksandra Żuławińska 13:15-14:00 Zwiedzanie EKOCENTRUM ICPPC i przyległego gospodarstwa (poznawanie naszych zwierząt, w tym ALPAK) z przewodnikiem Do wspólnego stoiska zaprosiliśmy:
 • Helenę Master, która współprowadzi z synem tradycyjne ekologiczne gospodarstwo rolne w Łękawicy (3,5 ha). Specjalność gospodyni: smaczne sery, ciasta, barszcz, żur, kapuśniaczki…a przede wszystkim mądrość pokoleń jak produkować, przetwarzać i przechowywać żywność. tel.: 33 8797914
 • TRZY JASKÓŁKI – Janusz i Stanisława Warzeszakowie Kiczory koło Lipnicy Wielkiej, tel. 18 26 342 81, info@trzyjaskolki.pl www.trzyjaskolki.pl Gospodarstwo (4 ha) położone jest pod samą Babią Górą na Orawie w Kiczorach, 760 m n.p.m. Mikroklimat górski, miejsce polecane alergikom, nad małym strumykiem, w otoczeniu lasu i bujnej zieleni. Hodujemy krowy, króliki i drób. Gospodarstwo prowadzone jest metodami ekologicznymi. Nasze produkty, a zwłaszcza nabiał (biały ser – rewelacja, mleko, jaja), wykorzystujemy, przygotowując posiłki dla gości.
 • Wandę i Stefana Wójcickich, tłoczą na zimno smaczne oleje z różnych nasion i mają ogrom wiedzy na temat tych naturalnych lokalnych olejach…czyli samowystarczalność już w czwartym wymiarze.
 • tradycyjne ekologiczne gospodarstwo Jadwigi Łopaty 1,7 ha – uprawiamy ekologicznie różnorodne warzywa, owoce i zioła. Hodujemy owce i alpaki oraz kury zielononóżki. Specjalnością gospodyni jest fasola w ziołach, dynia zapiekana z orzechami i owocami oraz desery bez cukru. https://www.youtube.com/watch?v=SnItfy5EtxQ W EKOCENTRUM ICPPC od ponad 15 lat nowoczesne technologie współpracują z tradycyjnymi. Można tutaj pomieszkać w ekologicznym domu z gliny i słomy ogrzewanym i zasilanym energią ze słońca i wiatru, a także uczestniczyć w rożnych imprezach o charakterze edukacyjnym, propagujących ekologiczne technologie oraz harmonijny zgodny z naturą styl życia. Stary dom jest siedzibą Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC. EKOCENTRUM ICPPC współpracuje z lokalnymi rolnikami. WIĘCEJ www.eko-cel.pl
Kontakt: Jadwiga Łopata i Julian Rose, ICPPC, tel./fax.: 33 8797114 biuro@icppc.pl

20 czerwca – Szczecin

GDZIE?: SZCZECIN, Centru Handlowe Galaxy Plac Rodła KIEDY?: 20.06.2016 r godz.: 10.00 – CO?: Stoisko informacyjno-edukacyjne „BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA” prowadzone przez stowarzyszenie Ekoland O/Zachodniopomorski z udziałem lokalnych rolników i przetwórców oraz przedstawicieli Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC W PROGRAMIE: Rozdawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prezentacja i degustacja przetworów i produktów lokalnych rolników, informacja o kampanii „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA”, dyskusja, możliwość zakupu „prawdziwego jedzenia”. Uczestnicy w wydarzenia:
 1. Edward Kosmal – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. P.P.H „TAST” Jan Tabiński – przetwwórstwo eko i sprzedaż hurtowa i detaliczna ul.Witkiewicza1b, 71-121Szczecin TAST to firma rodzinna, której początki sięgają 1958 (jedno z pierwszych prywatnych przedsiębiorstw w komunistycznej Polsce). Jan Tabiński kieruje nią od 1983, a od 2001 roku aktywnie działa na rynku produktów ekologicznych. Działalność przedsiębiorstwa jest szeroka – to piekarnia, kawiarnia, eko sklep i hurtownia w jednym! W ofercie TAST znajduje się około 70 produktów ekologicznych: chleby, przekąski, ciasta, ciasteczka i garmażerka wegetariańska. http://www.tast.pl/ http://biokurier.pl/aktualnosci/1808-eko-piekarnia-hurtownia-i-kawiarnia-w-szczecinie-kolejny-filmik-promujacy-eko-zywnosc
 3. Barbara i Ryszard Jaszczowscy – przetwórstwo: róża i wyroby z róży konfitura, nalewki ziołowe marynaty z dyni, laureaci PERŁY 2008 i srebrnej odznaki Gryfa Szczecińskiego. Przewłoki 38a/4 73-115 Dolice http://produkty-tradycyjne.pl/producent/show/165/gospodarstwo-ekologiczne-sedina-bozena-i-ryszard-jaszczowscy/86 –
 4. Lidia Ordysińska -ul.Zilona 4 Wołczkowo 72-003 hodowla kóz mlecznych i przetwórstwo: mleko jogurty, sery kozie. http://www.strefabiznesu.gp24.pl/artykul/rodzinne-gospodarstwo-z-wolczkowa-znane-jest-juz-w-krajach-unii-24038.html
 5. Barbara Borycka, uprawa warzyw.-rolnik ekologiczny
 6. Edyta i Józef Nowakowie, Kluczkowo 29, gmina Świdwin – gospodarstwo rolne BIOEDEN, zajmuje obszar 12,5 ha, a produkty w nim wytwarzane zapewniają nam samowystarczalność żywnościową. Nadwyżki produkcji przeznaczamy do sprzedaży bezpośredniej. http://www.bioedenkluczkowo.pl/
 7. mgr Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC  i Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC – materiały informacyjno-edukacyjne 34-146 Stryszów 156, tel./fax: 33 8797114  biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.bezposrednioodrolnika.pl www.eko-cel.pl
ORGANIZATOR: Ekoland O/Zachodniopomorski http://www.ekolandzach.pl/, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Województwa Zachodniopomorskiego PATRONAT: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC KONTAKT: Janusz Helwig, Ekoland O/Zachodniopomorski, ekoland.swidwin@wp.pl; Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland O/Zachodniopomorski, tel.: 609 64 53 86, edytaj66@tlen.pl Jadwiga Łopata i Julian Rose, ICPPC, tel./fax.: 33 8797114 biuro@icppc.pl

21 czerwca – Rokosowo

GDZIE?: ROKOSOWO, Świetlica OSP, gmina Sławoborze, pow. świdwiński KIEDY?: 21.06.2016 r godz 18.00 CO?: Spotkanie z rolnikami powiatu świdwińskiego W PROGRAMIE: Wykłady i prezentacje pod wspólnym tytułem „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA” 18:00-18:15 „Kampania „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA” – dlaczego? – mgr Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC,  www.bezposrednioodrolnika.pl www.eko-cel.pl 18:15-18:45 Szanse i zagrożenia polskiej wsi na tle rolnictwa w UE – Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC, www.icppc.pl 18:45-19:00 Ustawa o ziemi – Zbigniew Obrocki, Zastępca Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” 19:00-19:30 „Jakie przepisy i wsparcie dla rolników? Jakie kierunek rolnictwa? Ekonomia naszych gospodarstw” – prezentacja rolników: Edyta Jaroszewska Nowak, BIOEDEN GOSPODARSTWO ROLNE, www.bioedenkluczkowo.pl ; Białous Małgorzata, Kluczkowo 2, 78-300 Świdwin; Madejek Stanisław, Stary Przybysław 6/1, 78-300 Świdwin 19:30-20:30 DYSKUSJA ORGANIZATOR: Ekoland O/Zachodniopomorski, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Województwa Zachodniopomorskiego PATRONAT: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC KONTAKT: Janusz Helwig, Ekoland O/Zachodniopomorski, ekoland.swidwin@wp.pl; Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland O/Zachodniopomorski, tel.: 609 64 53 86, edytaj66@tlen.pl Jadwiga Łopata i Julian Rose, tel./fax.: 33 8797114 biuro@icppc.pl

21 czerwca – Kołobrzeg

Gdzie: KOŁOBRZEG, RYNEK Kiedy: 21.06.2016 r godz. 8.00 Co: Stoisko informacyjno-edukacyjne „BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA” z udziałem lokalnych rolników i przetwórców oraz przedstawicieli Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC W programie: Rozdawanie ulotek, prezentacja i degustacja przetworów i produktów lokalnych rolników, informacja o kampanii „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA”, dyskusja, możliwość zakupu „prawdziwego jedzenia”. Uczestnicy w wydarzenia:
 1. Król Piotr, Kinowo 12, 78-124 Górawino – gospodarstwo warzywne, przetwórstwo warzywne, soki, kiszony ogórek kołobrzeski, kapusta kiszona https://www.facebook.com/Ekologiczne-Gospodarstwo-Rodzinne-Danuty-i-Piotra-KR%C3%93L-138333416506302/info?tab=overview
 2. Kusyk Jarosław, Trzynik 35, powiat kołobrzeski – gospodarstwo (160 ha) wielokierunkowe uprawa zbóż, uprawa, uprawy warzywniczo -sadownicze, drób, tel.: 691 366 960
 3. Pilch Jacek, Dargosław 12 72-304 Brojce – gospodarstwo wielokierunkowe, uprawa zbóż, uprawa warzyw, hodowla krów mlecznych przetwórstwo mleka, sery. http://www.pilch.com.pl/agroturystyka.html
 4. Tymoszyńska Joanna, Sosnówko 4, 72-315 Resko – gospodarstwo wielokierunkowe hodowla koni i drobiu, uprawa zbóż,uprawy warzywne i sadownicze w tym jagodowe-truskawki, maliny i ogórek kołobrzeski.
 5. Edyta i Józef Nowakowie, Kluczkowo 29, gmina Świdwin – gospodarstwo rolne BIOEDEN, zajmuje obszar 12,5 ha, a produkty w nim wytwarzane zapewniają nam samowystarczalność żywnościową. Nadwyżki produkcji przeznaczamy do sprzedaży bezpośredniej. http://www.bioedenkluczkowo.pl/
 6. Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka gospodarstwa edukacyjnego EKOCENTRUM ICPPC i Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC, pisarz i rolnik, 34-146 Stryszów 156, tel./fax: 33 8797114 biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl www.bezposrednioodrolnika.pl
 7. Zbigniew Obrocki – Zastępca Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność”
Organizator: Ekoland O/Zachodniopomorski, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Województwa Zachodniopomorskiego Patronat: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC Kontakt: Janusz Helwig, Ekoland O/Zachodniopomorski, ekoland.swidwin@wp.pl; Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland O/Zachodniopomorski, tel.: 609 64 53 86, edytaj66@tlen.pl Jadwiga Łopata i Julian Rose, tel./fax.: 33 8797114 biuro@icppc.pl

22 czerwca – Koszalin

GDZIE?: KOSZALIN, sklep „ZAGRODA”, Elżbieta Kania, ul. Zwycięstwa 165 KIEDY?: 22.06.2016 r godz. 15.00 – 18:00 CO?: Stoisko informacyjno-edukacyjne „BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA” z udziałem lokalnych rolników i przetwórców oraz przedstawicieli Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC

W PROGRAMIE: Rozdawanie ulotek, prezentacja i degustacja przetworów i produktów lokalnych rolników, informacja o kampanii „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA”, dyskusja, możliwość zakupu „prawdziwego jedzenia”. Uczestnicy wydarzenia:

 1. Elżbieta Kania; sklep „ZAGRODA” w Koszalinie powstał w 2004. Należy do sieci sklepów „Zagroda” z których pierwszy powstał w 2002 roku, w Gorzowie Wielkopolskim. Był on efektem wieloletniego zainteresowania założycielki, Pani Anny, ekologią i zagadnieniami zdrowego żywienia. Czynne uczestnictwo w targach i wielokrotne podróże w okolice Krakowa, Bieszczad, Wielkopolski w poszukiwaniu niewielkich rodzinnych firm produkujących wędliny, nabiał, przetwory warzywno-owocowe producentów żywności tradycyjnej, naturalnej i ekologicznej pozwoliły poznać m.in. Kazka z Leśnicy, Józia z Bacyny, Stasia i Janka (górali z dziada pradziada) i dr Anne co od 15 lat zamiast uczyć muzykowania soki warzy. Właśnie wtedy wybrali najlepszych producentów, których wyroby do dziś są oferowane w istniejących sklepach „Zagroda – Sklep z dobrym jedzeniem”. www.zagroda24.pl
 2. Edyta i Józef Nowakowie, Kluczkowo 29, gmina Świdwin – gospodarstwo rolne BIOEDEN, zajmuje obszar 12,5 ha, a produkty w nim wytwarzane zapewniają nam samowystarczalność żywnościową. Nadwyżki produkcji przeznaczamy do sprzedaży bezpośredniej. http://www.bioedenkluczkowo.pl/
 3. Salamucha Krzysztof, Powalice 35, 78-314 Sławoborze gospodarstwo wielokierunkowe: trzoda chlewna, drób, uprawy sadownicze i warzywne, ogórek kołobrzeski.
 4. Jabłoński Witold, ul. S.Pułku 24/b ,75-687 Koszalin – małe gospodarstwo uprawa warzyw i roślin jagodowych.
 5. Madejek Stanisław, Stary Przybusław 6, 78-300 Świdwin – uprawa zbóż i hodowla trzody chlewnej oraz drób, uprawa warzyw.
 6. Szymurska Danuta, Kluczkowo 5 78-300 Świdwin – gospodarstwo wielokierunkowe uprawa zbóż, uprawa warzyw, hodowla trzody chlewnej, przetwórstwo warzywne i tradycyjnych wędlin.
 7. Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka gospodarstwa edukacyjnego EKOCENTRUM ICPPC i Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC, pisarz i rolnik, 34-146 Stryszów 156, tel./fax: 33 8797114 biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl www.bezposrednioodrolnika.pl
ORGANIZATOR: sklep „ZAGRODA”, Ekoland O/Zachodniopomorski http://www.ekolandzach.pl/, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Województwa Zachodniopomorskiego PATRONAT: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC

KONTAKT: sklep „ZAGRODA”, Elżbieta Kania, tel.: 663056555 Janusz Helwig, Ekoland O/Zachodniopomorski,  ekoland.swidwin@wp.pl; Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland O/Zachodniopomorski, tel.: 609 64 53 86, edytaj66@tlen.pl Jadwiga Łopata i Julian Rose, ICPPC, tel./fax.: 33 8797114 biuro@icppc.pl

22 czerwca – Świdwin

GDZIE?: ŚWIDWIN, Zespół Szkół Rolniczych, ul.Szczecińska 88 KIEDY?: 22.06.2016 r godz. 10:00 – 11:30 CO?: Spotkanie z młodzieżą W PROGRAMIE: Wykłady i prezentacje pod wspólnym tytułem „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA” 10:00-10:20 „Kampania „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA” – dlaczego? – mgr Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC, www.bezposrednioodrolnika.pl www.eko-cel.pl 10:20-10:50 Szanse i zagrożenia polskiej wsi na tle rolnictwa w UE – Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC, www.icppc.pl 10:50-11:20 „Jakie przepisy i wsparcie dla rolników? Jakie kierunek rolnictwa? Ekonomia naszych gospodarstw” – prezentacja rolników: Edyta Jaroszewska Nowak, BIOEDEN GOSPODARSTWO ROLNE, www.bioedenkluczkowo.pl ; Jarosław Kusyk, Trzynik 36; Sobczak Józef, Kluczkowo 46 , 78-300 Świdwin 11:20-11:30 Pytania/odpowiedzi ORGANIZATOR: Ekoland O/Zachodniopomorski, http://www.ekolandzach.pl/ NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Województwa Zachodniopomorskiego Zespół Szkół Rolniczych, www.zsrckp.com/ PATRONAT: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl www.bezposrednioodrolnika.pl KONTAKT: Janusz Helwig, Ekoland O/Zachodniopomorski, ekoland.swidwin@wp.pl; Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland O/Zachodniopomorski, tel.: 609 64 53 86, edytaj66@tlen.pl Jadwiga Łopata i Julian Rose, ICPPC, tel./fax.: 33 8797114 biuro@icppc.pl

25 czerwca – SULISTROWICE

GDZIE?: Harmonia Kosmosu, pole namiotowe nad Zalewem w Sulistrowicach, Masyw Ślęży k/Wrocławia KIEDY?: 25.06.2016 r godz. 11.00 – 12:30 CO?: „LINA RATUNKOWA DLA POLSKI – WIEŚ. Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA. ZBUDUJ SWOJĄ ARKĘ!” – blok prezentacji: Jadwiga Łopata – laureatka ekologicznego Nobla i rolniczka, Sir Julian Rose – prezes ICPPC i pisarz, Zofia Pasternak – prezes Fundacji Planeta i tłumaczka, Krzysztof Wietrzny – twórca EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl i przedsiębiorca, Edyta Joroszewska-Nowak – gospodarstwo rolne BIOEDEN i ruch KUKIZ’15, Jolanta Dal – gospodarstwo rolne OHANADAL i radna. Wykładom towarzyszyć będzie degustacja prawdziwej żywności oraz stoisko informacyjno-edukacyjne „BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA” z udziałem prawdziwych rolników i przetwórców oraz przedstawicieli Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC. www.icppc.pl www.bezpośrednioodrolnika.pl ORGANIZATOR: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC PATRONAT: Telewizja NTV http://niezaleznatelewizja.pl/ KONTAKT: Janusz Zagorski, NTV, kom.: 533 885 883, januszzagorski8@gmail.com Edyta Jaroszewska-Nowak, tel.: 609 64 53 86, edytaj66@tlen.pl Jadwiga Łopata i Julian Rose, ICPPC, tel./fax.: 33 8797114 biuro@icppc.pl INFORMACJA DODATKOWA: Harmonia Kosmosu, 23 – 26 czerwca 2016, Pole namiotowe nad Zalewem w Sulistrowicach, Masyw Ślęży k/Wrocławia Organizator: Fundacja Dobre Wibracje Patronat medialny: Telewizja NTV i miesięcznik Czwarty Wymiar Po raz czternasty spotykamy się na największej, cyklicznej imprezie środowisk alternatywnych w Polsce – Zlocie Wolnych Ludzi, Ludzi Nowej Ery. http://niezaleznatelewizja.pl/tag/harmonia-kosmosu-2016/

2 lipca – Warszawa, Jarmark Radia Wnet

Gdzie: Warszawa, Jarmark Radia Wnet, ul. Emilii Plater 31 na terenie byłej szkoły, zaraz za hotelem Marriott Kiedy: 2.07.2016 r, godz. 8:00-15:00 Co: Stoisko informacyjne kampanii „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA” zorganizowane przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC W programie: Rozdawanie materiałów edukacyjnych, prezentacja i degustacja przetworów i produktów od polskich rolników, informacja o kampanii „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA”, możliwość zakupu „prawdziwego jedzenia”. www.bezposrednioodrolnika.pl Uczestnicy w wydarzenia: – Małgorzata Dąbrowska, rodzinne gospodarstwo położone jest w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Od 2003 roku posiada certyfikat ekologiczny AGROBIOTESTU i EKOLANDU. W gospodarstwie uprawia się orkisz, warzywa i ziemniaki oraz inne rośliny na potrzeby hodowanych zwierząt. Gospodarze należą do Oddziału Wschodniomazowieckiego Ekoland – Franciszek Kesler – producent Oleju Rzepakowego Keslera – firma rodzinna z 65-letnią tradycją, laureat nagród „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, „Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego” „Agropolska”, „Perła 2015” na targach Polaga, „Agro Poland – Euro Quality” – Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, prezes, www.fundacja-qlt.pl – Dorota Staszewska, lekarz, członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, stały współpracownik Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC, www.icppc.pl , 34-146 Stryszów 156, tel./fax: 33 8797114 biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.bezposrednioodrolnika.pl www.eko-cel.pl KONTAKT: Jadwiga Łopata i Julian Rose, ICPPC, tel./fax.: 33 8797114 biuro@icppc.pl

7 lipca – Wrocław

GDZIE?: WROCŁAW, Plac Społeczny – Wioska Kultur KIEDY?: 7.07.2016 r godz 15:00-20:00 a4 plakatCO?: Stoisko informacyjno-edukacyjne kampanii „”Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA”” Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC podczas Wioski Kultur Wioska Kultur to projekt, którego celem jest stworzenie klimatu wiejskiej osady w centrum miasta. Na tydzień stanie się ona miejscem zarażającym energią spotkania, sztuki, kultury, ekologicznego stylu życia i myślenia. Autorami projektu są członkowie Fundacji na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych, której siedzibą jest Stacja Wolimierz znajdująca się we wsi Wolimierz u podnóża Gór Izerskich. https://www.facebook.com/events/270120336671145/ W PROGRAMIE: Rozdawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, informacje o kampanii „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA”, warsztat rozpoznawania nasion (dla osób, które poprawnie rozpoznają nasiona nagrody książkowe) i siania ekologicznych nasion do doniczek (zabierz swoja doniczkę z ziemią eko), www.bezposrednioodrolnika.pl PROWADZĄCY: Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC,www.eko-cel.pl Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC, pisarz i rolnik www.icppc.pl ORGANIZATOR: Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych ze Stacji Wolimierz http://stacja.wolimierz.info.pl i Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.bezposrednioodrolnika.pl www.eko-cel.pl KONTAKT: Jemiołka, tel.: 691236971, jemiollka@o2.pl Jadwiga Łopata i Julian Rose, tel./fax.: 33 8797114 biuro@icppc.pl

9 lipca – Stara Szkoła w Ubliku

CO?: Piknik „Bezpośrednio od polskiego rolnika” KIEDY?: 9 lipca 2016 Miejsce: Stara Szkoła w Ubliku, Ublik 5, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie W PROGRAMIE: Część I Gospodarstwo 9.00 – prezentacja gospodarstwa i poranny obrządek 9.30 – dojenie kóz 10.00 – ręczne koszenie i zwózka zielonki dla kóz i koni 11.00 – gra polowa: Pogromcy Stonki – walka wręcz ze stonką w celu uratowania ziemniaków Część II Gościna i kiermasz 15.00 – powitanie, zagajenie i prezentacja stoisk: sery, miody, mleko, domowe wędliny, chleby, dania prosto z grilla, zupa z kuchni polowej 15.30 – jak powstaje masło 16.00 – jak powstaje ser farmerski 17.00 – wybory Miss Mleka – degustacja mleka od różnych kóz i wybór najsmaczniejszego 18.00 – ognisko: próbowanie nalewek 19.00 – pokaz filmu: GMO – niechciana prawda DODATKOWE INFORMACJE Od 2004 roku prowadzimy tradycyjne gospodarstwo ekologiczne. Produkujemy: jajka, zboża, sery i mleko kozie, ziemniaki. Większość prac wykonujemy ręcznie i z pomocą konia. Mieszkamy we czwórkę 2+2+pies i 3 koty. Nasze dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej. Kompostujemy odpadki, segregujemy śmieci, mamy przydomową oczyszczalnię, dom opalamy drewnem z odnawialnego lasu, a popiół zasila nasze pole. Jesteśmy za mali, żeby stworzyć firmę, i wkurza nas, że nie możemy legalnie sprzedawać naszych wyrobów. Stara Szkoła to gospodarstwo ekologiczne i agroturystyczne należące do ECEAT. W sezonie wszystkie sery, przetwory, chleb, warzywa, wszystko co wytworzymy jest zjadane przez gości. Ci z zagranicy, np. Niemcy, są zdziwieni, gdy tłumaczymy, że nie wolno nam sprzedać legalnie sera wytworzonego w gospodarstwie. U nich rolnicy nie mają z tym problemu! Dlaczego u nas nie może być tak samo? Przecież jesteśmy w tej samej Unii. Dlatego postanowiliśmy włączyć do akcji “Bezpośrednio od polskiego rolnika” i pokazać, jak powstają najpyszniejsze na świecie sery. Zapraszamy! KONTAKT: Wojtek Cieślukowski, tel. 601 804 644, e-mail:wojtek.cieslukowski@gmail.com

11 lipca – Warszawa

KAMPANIA „NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE – Bezpośrednio od Rolnika” w Warszawie – 11 lipca 2016

UWAGA! Trzy ważne wydarzenia tego dnia:

1. Konferencja prasowa w Sejmie w tym wręczenie podpisów Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu 2. Pikieta edukacyjno-informacyjna „NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE – Bezpośrednio od Rolnika” – wydarzenie oficjalnie zgłoszone i zarejestrowane 3. Spotkanie w salonie „Polish Quality Food” SZCZEGÓŁY PONIŻEJ: GDZIE?: Warszawa, Sejm RP, sala 101/bud. C KIEDY?: 11 lipca 2016, godz. 13:00 CO?: Konferencja prasowa pt. Ogólnopolska kampania „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA” Blok prezentacji: – Jarosław Sachajko (Kukiz’15), Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla i rolniczka, gospodarstwo edukacyjnego EKOCENTRUM – ICPPC, małopolskie – Sir Julian Rose, Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, rolnik i pisarz – Anna Bednarek, góralka, Stowarzyszenie BEST PROEKO, prezes, śląskie – Kusyk Jarosław, gospodarstwo wielokierunkowe (150 ha), zachodniopomorskie – Ewa Grejner, prawnik, konsument, Stowarzyszenie Rolnikow i Konsumentów Kukiz’15 – Kosciółek Jacek, Sądecka Kooperatywa Spożywcza, przewodniczący – Paweł Połanecki, niezależny ekspert, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO ORGANIZATORZY: Kukiz’15 – Biuro Prasowe Klubu, Przewodniczący Sejmowej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Jarosław Sachajko i Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC KONTAKT: Jarosław Sachajko, jsachajko@gmail.com , tel.: Jadwiga Łopata, tel./fax.: 33 8797114, biuro@icppc.pl *****

Pikieta edukacyjno-informacyjna „NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE – Bezpośrednio od Rolnika” – wydarzenie oficjalnie zgłoszone i zarejestrowane

Gdzie: Warszawa, Krakowskie Przedmieście 66, przed arkadami Centralnej Biblioteki Rolniczej Kiedy: 11.07.2016 r., godz. 15:00-19:00 Co: Stoiska rolników z całej Polski z produktami spożywczymi wytwarzanymi przez nich w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa. POKAZ TŁOCZENIA OLEI. Stoisko w informacyjne kampanii “NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE – Bezpośrednio od Rolnika” W programie: Rozdawanie materiałów edukacyjnych, prezentacja i degustacja przetworów i produktów od polskich rolników, informacja o kampanii “NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE – Bezpośrednio od Rolnika”, możliwość zakupu „prawdziwego jedzenia” oraz POKAZ TŁOCZENIA OLEI. Uczestnicy w wydarzenia: – GRUPA GÓRALI ŻYWIECKICH z oscypkami i innymi smakołykami pod przewodnictwem góralki Anny Bednarek – prezes Stowarzyszenia BEST PROEKO, członek zarządu Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, – Małgorzata Dąbrowska, rodzinne gospodarstwo położone w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Od 2003 roku posiada certyfikat ekologiczny AGROBIOTESTU i EKOLANDU. W gospodarstwie uprawia się orkisz, warzywa i ziemniaki oraz inne rośliny na potrzeby zwierząt hodowanych. Gospodarze należą do Oddziału Wschodnio-mazowieckiego Ekolandu, – Tadeusz Rolnik – gospodarstwo ekologiczne, uprawia stare odmiany zbóż i wypieka smaczny i zdrowy chleb. Prowadzi też przedsiębiorstwo ROLAPIS, podkarpackie, – Jarosław Kusyk – gospodarstwo wielokierunkowe (150 ha) prowadzone metodami ekologicznymi, specjalista od EM, zachodniopomorskie. Jarek przyjedzie z kilkoma rolnikami z tego województwa – Wanda i Stefan Wójciccy z Małopolski, tłoczą na zimno naturalne oleje z różnych nasion i mają ogrom wiedzy w tym temacie. Będą demonstrować swoją małą tłocznię… czyli zaprezentują samowystarczalność czwartego stopnia. – Jacek Kościółek – Sądecka Kooperatywa Spożywcza, prezes. Jacek przyjedzie z czterema członkami kooperatywy – https://www.facebook.com/sadeckakooperatywa/ – Franciszek Kesler – producent Oleju Rzepakowego Keslera – firma rodzinna z 65-letnią tradycją, laureat nagród „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, „Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego” „Agropolska”, „Perła 2015” na targach Polaga, „Agro Poland – Euro Quality” – poseł Kukiz’15 dr Jarosław Sachajko – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, www.sachajko.pl/ – dr Gabriel Janowski, „Polish Quality Ford” (PQF) – Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, prezes, www.fundacja-qlt.pl – Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka gospodarstwa edukacyjnego EKOCENTRUM ICPPC, www.eko-cel.pl/ – Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC, pisarz i rolnik, www.icppc.pl KONTAKT: Lena Huppert, fundacja.qlt@wp.pl, tel. 502 085 840 Jadwiga Łopata i Julian Rose, tel./fax.: 33 8797114, biuro@icppc.pl ORGANIZATORZY: Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, ul. Zięby 40/31a, 02-808 Warszawa, 502085840, fundacja.qlt@wp.pl, www.fundacja-qlt.pl Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC 34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl, www.icppc.pl, www.gmo.icppc.pl, www.eko-cel.pl, www.bezposrednioodrolnika.pl/ dr Gabriel Janowski, „Polish Quality Food” (PQF), ul. Freta 44, Warszawa, 695650138, pqf.biuro@gmail.com *****

Spotkanie w salonie „Polish Quality Food”, ul. Freta 44, Warszawa, Nowe Miasto

18:00 – powitanie i otwarcie – Gabriel Janowski, dyrektor centrum „Polish Quality Food”. 18:15-18:25 „Kampania „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA” – dlaczego? – Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC,  www.bezposrednioodrolnika.pl, www.eko-cel.pl 18:25-18:45 – „Nasza ziemia, nasza żywność a nasze zdrowie – szanse i zagrożenia na tle UE” – Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC, www.icppc.pl 18:45-19:00 – „Powrót do zdrowego życia. Czego konsumenci powinni unikać?” – Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, prezes, www.fundacja-qlt.pl 19:00-19:30 – „Samowystarczalność żywnościowa a ekonomia naszych gospodarstw” – prezentacje rolników 19:30-20:00 – dyskusja i podpisanie petycji do Rządu RP KONTAKT: Gabriel Janowski, 695650138, pqf.biuro@gmail.com Lena Huppert, fundacja.qlt@wp.pl, tel. 502 085 840 ORGANIZATORZY: dr Gabriel Janowski, „Polish Quality Food” (PQF), ul. Freta 44, Warszawa, 695650138, pqf.biuro@gmail.com Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, ul. Zięby 40/31a, 02-808 Warszawa, 502085840, fundacja.qlt@wp.pl, www.fundacja-qlt.pl Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC 34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl, www.icppc.pl,

16 lipca – Białków

CO?: Sprzedaż nielegalnej żywności jako wyraz obywatelskiego nieposłuszeństwo wobec złego prawa GDZIE?: Gospodarstwo rolne Joanny i Eugeniusza Niparko, Białków 56 gm. Cybinka, woj. lubuskie KIEDY?: 16.07.2016 W PROGRAMIE: Sprzedaż w swoim gospodarstwie produktów przetworzonych, szczególnie zwierzęcych. Rozdawanie ulotek, degustacja przetworów i produktów, informacja o kampanii „NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE. Bezpośrednio od Polskiego Rolnika”, dyskusja. „…Wcześniej poprzez media powiadamiamy inspektorów i kontrolerów o terminie sprzedaży, z prośbą o przybycie i przykładne ukaranie za łamanie prawa…” – mówi gospodarz Eugeniusz Niparko OBYWATELE MAJĄ PRAWO DO NIEPOSŁUSZEŃSTWA JEŚLI PRAWO JEST ZŁE. PATRONAT: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC www.icppc.pl www.bezposrednioodrolnika.pl KONTAKT: Niparko Eugeniusz, e-mail: e.niparko@wp.pl, tel.: 68 391 19 59 Spotkanie w gospodarstwie Eugeniusza Niparko W Białkowie poleska przeszłość porusza serca http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/slubice/art/7460819,w-bialkowie-poleska-przeszlosc-porusza-serca,id,t.html Sprzedawali swoje chleby i wędliny. A w Polsce jest to nielegalne! http://www.gazetalubuska.pl/tag/eugeniusz-niparko-z-bialkowa/

23 lipca – Stacja Wolimierz

GDZIE?: WOLIMIERZ, STACJA WOLIMIERZ, ul.Dworcowa 73, 59-820 Leśna Stacja Wolimierz położona jest w zabytkowej , poniemieckiej okolicy ( budownictwo typu mur pruski ) , w sąsiedztwie lasu , z widokiem na pobliskie Góry Izerskie . Na Stóg Izerski i dalej aż do Szklarskiej Poręby prowadzą stąd malownicze szlaki turystyczne , z siecią schronisk . Trzy kilometry od Stacji znajduje się przejście graniczne : Czerniawa – Nove Mesto pod Smrkem. Duszą Stacji jest Jemiołka, ekscentrycznej artystka, wspaniała kobieta. https://www.facebook.com/StacjaWolimierz/ KIEDY?: 23.07.2016 r godz 12:00-16:00 CO?: Stoisko informacyjno-edukacyjne „BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA” Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC podczas FESTIWALU JARMARK WIEJSKI IZERSKI https://www.facebook.com/events/251089998562263/ W PROGRAMIE: Rozdawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, warsztat „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA”, dyskusja. PROWADZĄCY: Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC, www.bezposrednioodrolnika.pl www.eko-cel.pl Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC, pisarz i rolnik www.icppc.pl  ORGANIZATOR: STACJA WOLIMIERZ http://stacja.wolimierz.info.pl i Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.bezposrednioodrolnika.pl www.eko-cel.pl KONTAKT: Jemiołka, tel.: 691236971, jemiollka@o2.pl Jadwiga Łopata i Julian Rose, tel./fax.: 33 8797114 biuro@icppc.pl Inni uczestnicy JARMARKU WIEJSKIEGO IZERSKIEGO: * Izerska Kooperatywa Spożywcza – Paczka Izerska – lokalne produkty z pól , łąk i sadów oraz Świeże Jadło z nich przygotowane! * Zagroda Przy Szlaku Dragonów Pruskich Nagórze 24 – tradycyjne potrawy z zabytkowego pieca chlebowego * Kaszarnia Kamienne – kasza gryczana , kasza gryczana krakowska , mąka gryczana oraz łuska z gryki , herbatki ziołowe , herbatka z konopii , domowa apteczka ziołowa * Bernardo z Gajówki – IZEROPROJEKT zawiera: IzeroKinoBus ,CiuchoWóz i IzeroCoctailBar * Małgorzata Kowzan – ulubione poduszki i materace * WarsztArt Wiesławy Dowchań z Wolimierza – lniane ubrania i narzuty. * Iza Pachulska – ceramika * Lepsza Strona Djembe!-http://www.lepszastronadjembe.pl/ * Weganizerka https://www.facebook.com/weganizerka * PEPPERMINTA food truck – wege strawa, szejki i kawa * Pawel Pawlowski ” Nasz Czaj da ci Haj ! ” * Cynamonowy Słoń – kuchnia kontynentalna * Magdalena Kuźniarz – Szklana Kuźnia * Czeski Raj – Fajne Soki * Hare Kriszna Food * Izerski Żywiciel * Frutopia – Podróżniczy drink bar fruit truck – zdrowe soki, koktajle, napoje zrobione z Natury. * Zakręcone Słoiki – Mania i Radzik

6 sierpnia –  Nowa Wieś

CO?: Stoisko „NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE. Bezpośrednio od Polskiego Rolnika” Dariusza i Magdaleny Dąbrowskich w czasie Kiermaszu Produktów Ekologicznych i Tradycyjnych „Otwarte Wrota”. GDZIE?: Nowa Wieś, Kiermasz Produktów Ekologicznych i Tradycyjnych „Otwarte Wrota” w gospodarstwie Anety i Sławomira Rybarczyków, Nowa Wieś 32, 08-300 Kosów Lacki KIEDY? 06.08.2016 W PROGRAMIE:  Rozdawanie ulotek, degustacja przetworów i produktów rolników, informacja o kampanii „NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE. Bezpośrednio od Polskiego Rolnika”, dyskusja, możliwość zakupu „prawdziwego jedzenia”. OSOBA KONTAKTOWA: Małgorzata Dąbrowska tel. 503383982 Gospodarstwo Dariusza i Magdaleny Dąbrowskich (tel.: 503383982, 257874234, e-mail: mit.dabrowski@interia.pl) położone jest w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Od 2003 roku posiada certyfikat ekologiczny AGROBIOTESTU i EKOLANDU. Powierzchnia gospodarstwa: 17ha, w tym 15ha to użytki rolne. Uprawiamy orkisz, warzywa i ziemniaki oraz inne rośliny na potrzeby hodowanych zwierząt. Gospodarze należą do Oddziału Wschodniomazowieckiego Ekoland

7 sierpnia – Wędrujący Kiermasz Sieci Bug – Narew

GDZIE?: GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE EWA MITOWSKA, Seroczyn 71, 08-320 Sterdyń, tel. 505 224 782, ewa.mitowska@op.pl www.ewaagroart.pl CO?: Stoisko „NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE. Bezpośrednio od Polskiego Rolnika” Dariusza i Magdaleny Dąbrowskich w czasie Wędrującego Kiermaszu Sieci Bug – Narew KIEDY? 07.08.2016 (niedziela) W PROGRAMIE: Rozdawanie ulotek, degustacja przetworów i produktów rolników, informacja o kampanii „NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE. Bezpośrednio od Polskiego Rolnika”, dyskusja, możliwość zakupu „prawdziwego jedzenia”. OSOBA KONTAKTOWA: Małgorzata Dąbrowska tel. 503383982 i EWA MITOWSKA, tel. 505 224 782, ewa.mitowska@op.pl Gospodarstwo Dariusza i Magdaleny Dąbrowskich (tel.: 503383982, 257874234, e-mail: mit.dabrowski@interia.pl) położone jest w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Od 2003 roku posiada certyfikat ekologiczny AGROBIOTESTU i EKOLANDU. Powierzchnia gospodarstwa: 17ha, w tym 15ha to użytki rolne. Uprawiamy orkisz, warzywa i ziemniaki oraz inne rośliny na potrzeby hodowanych zwierząt. Gospodarze należą do Oddziału Wschodniomazowieckiego Ekoland Gospodarstwo agroturystyczne Ewa Mitowska Zapraszamy Państwa do Gospodarstwa Agroturystycznego prowadzonego przez Ewę Mitowską. Dom położony jest we wsi Seroczyn na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Gospodarstwo to nastawione jest na zapewnienie gościom ciszy i spokoju z daleka od miejskiego pośpiechu. W gospodarstwie uprawiamy warzywa i owoce, hodujemy kozy, króliki, kaczki i kury. www.ewaagroart.pl

14 sierpnia, Kukinka

GDZIE?: SKY PARK w Kukince, gm. Ustronie Morskie KIEDY?: 14 sierpnia 2016 od godziny 12:00 CO?: Stoisko informacyjno-edukacyjne kampanii „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA” zorganizowane przez Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia EKOLAND w trakcie Pikniku Lotniczego. W PROGRAMIE: Rozdawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, informacje o kampanii „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA”. Możliwość obejrzenia, degustacji i zakupu produktów z gospodarstw zrzeszonych w Zachodniopomorskim Oddziale Stowarzyszenia EKOLAND. ORGANIZATOR STOISKA: Ekoland O/Zachodniopomorski, http://www.ekolandzach.pl/ PATRONAT: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.bezposrednioodrolnika.pl www.eko-cel.pl KONTAKT: Janusz Helwig, Ekoland O/Zachodniopomorski, ekoland.swidwin@wp.pl; 606 913 455 ; a w sprawach ogólnych związanych z krajową kampanią „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA” – Jadwiga Łopata, 338797114, biuro@icppc.pl WIĘCEJ INFORMACJI o PIKNIKU LOTNICZYM: Podczas pikniku lotniczego w Sky Park goś›cie bę™dą mogli podziwiać‡ pokazy Grupy Akrobacyjnej Żelazny -€“ jedynej w Polsce cywilnej grupy akrobacyjnej latają…cej na różnego typu samolotach! Wyjątkową atrakcję… bę™dą… helikoptery i wiatrakowce, które będzie można podziwiać‡ zarówno w locie jak i na ziemi. Pokazy skoczków spadochronowych skaczących z samolotów AN-2. Pokazy balonów na ogrzane powietrze. Ogromny 40 metrowy sterowiec. Pokazy pojazdów i sprzę™tu wojskowego. Pokazy kawalerii konnej, zawody jeździeckie i pokazy bryczek. Teatrzyki dla dzieci. Liczne dodatkowe atrakcje i imprezy towarzyszę…ce! http://www.pomorskikrajobrazrzeczny.pl/app.php/event/show/id/41161/dates/1783387

16 lipca – Sarnaki

CO?: Stoisko „NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE. Bezpośrednio od Polskiego Rolnika” Dariusza i Magdaleny Dąbrowskich w czasie Kiermaszu Produktów Ekologicznych i Tradycyjnych „Otwarte Wrota”. GDZIE?:  Sarnaki, Kiermasz Produktów Ekologicznych i Tradycyjnych „Otwarte Wrota” w gospodarstwie Barbary i Roberta Zawistowskich, ul. Spokojna 2, Sarnaki KIEDY? 16.07.2016 W PROGRAMIE:  Rozdawanie ulotek, degustacja przetworów i produktów rolników, informacja o kampanii „NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE. Bezpośrednio od Polskiego Rolnika”, dyskusja, możliwość zakupu „prawdziwego jedzenia”. OSOBA KONTAKTOWA: Małgorzata Dąbrowska tel. 503383982 Gospodarstwo Dariusza i Magdaleny Dąbrowskich (tel.: 503383982, 257874234, e-mail: mit.dabrowski@interia.pl) położone jest w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Od 2003 roku posiada certyfikat ekologiczny AGROBIOTESTU i EKOLANDU. Powierzchnia gospodarstwa: 17ha, w tym 15ha to użytki rolne. Uprawiamy orkisz, warzywa i ziemniaki oraz inne rośliny na potrzeby hodowanych zwierząt. Gospodarze należą do Oddziału Wschodniomazowieckiego Ekoland

21 sierpnia, Ekocentrum ICPPC w Stryszowie

Co: Dzień Otwarty w EKOCENTRUM ICPPC pod hasłem BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA. Kiedy: 21 sierpnia 2016 (niedziela) od godz. 12:00 do 15:00 Gdzie: EKOCENTRUM ICPPC, 34-146 Stryszów 156, gmina Stryszów, tel. 33 8797 114, e-mail: biuro@icppc.pl www.eko-cel.pl UWAGA! samochody, busy, autobusy PROSIMY ZOSTAWIĆ pod Urzędem Gminy lub koło stacji benzynowej na przeciw UG. Z tych parkingów do EKOCENTRUM ICPPC spacerem 10 minut. Dojazd:  http://eko-cel.pl/kontakt/ W PROGRAMIE: 12:00-15:00 Wspólne stoisko rolników współpracujących z EKOCENTRUM ICPPC a na nim smaczna, zdrowa, lokalna i świeża żywność. UWAGA! To będzie wspaniała okazja aby dobrze zjeść oraz uzupełnić swoje spiżarnie! BĘDZIE TEŻ ZUPA SZEFA! PONADTO RÓWNOLEGLE W PROGRAMIE: 12:00 – 13:00 oprowadzenie po EKOCENTRUM ICPPC (w tym spotkanie z alpakami) 13:00 – 14:00 BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA. Niezależność żywnościowa i energetyczna. JEMY SEZONOWO I ZDROWO. Konieczność współpracy miasto-wieś – Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla i Sir Julian Rose 14:00 – 15:00 rozmowy z rolnikami SZCZEGÓŁY: http://eko-cel.pl/2016/05/dzien-otwarty-w-ekocentrum-icppc-pod-haslem-bezposrednio-od-polskiego-rolnika-termin-21-sierpnia-2016-niedziela/ Kontakt: Jadwiga Łopata i Julian Rose, ICPPC, tel./fax.: 33 8797114 biuro@icppc.pl EKOCENTRUM ICPPC jest jedynym w Polsce miejscem gdzie można zobaczyć jak w sposób kompleksowy działają ekologiczne rozwiązania techniczne. Tutaj wszystkie urządzenia pracują np. produkując prąd, ogrzewając wodę i pomieszczenia lub oczyszczając ścieki. Praktycznie działające urządzenia bardzo ułatwiają zrozumienie zasad ich działania. ZAPRASZAMY NA WARSZTATY! ODKRYJ ROZWIĄZANIA, KTÓRE FASCYNUJĄ WSZYSTKICH. PRZYJEDŹ DO EKOCENTRUM ICPPC WWW.EKO-CEL.PL

28 sierpnia, Błędowa Tyczyńska

CO?: Konferencja połączona z wystawą pt. „NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE. Bezpośrednio od Polskiego Rolnika” GDZIE? w Błędowej Tyczyńskiej, na boisku sportowym przy tutejszej szkole. KIEDY? 28 sierpnia (niedziela), początek godz.15. W PROGRAMIE: plakatbledowawykłady, warsztaty, rozdawanie materiałów edukacyjnych, degustacja przetworów i produktów rolników, informacja o kampanii „NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE. Bezpośrednio od Polskiego Rolnika”, dyskusja, możliwość zakupu „prawdziwego jedzenia”. Z prelegentów wystąpią m.in.: – Tadeusz Rolnik, rolnik ekologiczny z Podkarpacia, – dr hab. prof. PRz. Przemysław Sanecki, – prof. dr hab, inż. Leszek Woźniak z Politechniki Rzeszowskiej – Jerzy Zięba, który od ponad 20-stu lat zajmuje się naturoterapią, szczególnie w odniesieniu do naturalnych metod leczenia i zapobiegania chorobom przewlekłym i nowotworom. http://ukryteterapie.pl/strona/o-mnie – dr inż. Janina Błażej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Rolnictwa Ekologicznego „EKOGAL” – Krzysztof Kamiński, redaktor naczelny kwartalnika ” Porady na zdrowie” – Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla i rolniczka, gospodarstwo edukacyjnego EKOCENTRUM – ICPPC, małopolskie – Sir Julian Rose, Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, rolnik i pisarz Udział zapowiedzieli również: poseł Maciej Masłowski, Jako wystawcy wezmą w niej udział podkarpaccy rolnicy ekologiczni i tradycyjni. ORGANIZATORZY:
 • Gospodarstwo Ekoturystyczne „EkoChatka” http://slonecznapolska.net/eko-chatka/#more-2664
 • Stowarzyszenie Zdrowe Życie, Klaster Producentów i Przetwórców Mikroregionu „Dolina Strugu”, Klaster Turystyczny Mikroregionu „Dolina Strugu”.
 • Akcję popiera Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”
PATRONAT:
Patronat medialny:

OSOBY KONTAKTOWE: Ryszard Kusz, tel. 172 296 240 lub 602 298 449, e-mail: Rysiu <rysiu@poczta.ostnet.pl> Jadwiga Łopata, 33 8797114, e-mail: jadwiga@icppc.pl

9 września – Mazańcowice

CO?: Kampania „NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE. Bezpośrednio od Polskiego Rolnika” GDZIE? Mazańcowice koło Bielska – Białej, Centrum Makrobiotyczne Akama – Mazańcowice, ul Buczyna 769 KIEDY? 9 września o godzinie 17.00 W PROGRAMIE: wykład: Jadwiga Łopaty, właścicielka edukacyjnego gospodarstwa EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla i sir Juliana Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, rolnik, pisarz Spotkanie połączone będzie ze zdrowym poczęstunkiem! W trakcie spotkania będzie można zakupić ekologiczne warzywa, zioła, nalewki, maści, olejki od rolników z Czańca i zielarza z Rudzicy. Można także wcześniej złożyć zamówienie na adres akama@onet.pl ZAPRASZAMY! ORGANIZATOR: Centrum Makrobiotyczne Akama http://centrumakama.blogspot.com/ OSOBY KONTAKTOWE: Aleksandra Kos, tel. kontaktowy: 516241150, akama <akama@onet.pl> Jadwiga Łopata, 33 8797114, jadwiga@icppc.pl
1 2