Józef Michałek

Józef Michałek. Góral i praktyk w zakresie gospodarki rolnej w Karpatach, w szczególności funkcjonowania gospodarstw pasterskich. Od wielu lat ściśle współpracuje z kilkudziesięcioma gospodarstwami pasterskimi na obszarze od Beskidu Śląskiego po Bieszczady. Koordynator wojewódzkiego programu Owca plus w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Współorganizator Redyku Karpackiego 2013 i wielu innych wydarzeń aktywizujących społeczności lokalne. Znawca kultury pasterskiej i góralszczyzny.

Doświadczenie zawodowe:

– Prowadzenie gospodarstwa rolnego

– Pełnomocnik Spółdzielni Gazdowie. (2007-2013) www.gazdowie.ebiznes.fm

– Koordynator Programu Owca plus od 2008 r – nadal. www.owcaplus.pl

– Ekspert ds.pasterstwa w projekcie Karpaty Łączą. www.karpatylacza.pl

– Ekspert ds.pasterstwa w projekcie Ptaki Karpat. https://www.ptakikarpat.pl

– Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju Karpat w Porozumieniu Karpackim; (grupa robocza: rolnictwo, dziedzictwo kulturowe, turystyka) (2011-2014) www.porozumieniekarpackie.pl

– Członek zarządu Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne. www.redykkarpacki.pl

– Prezes Związku Podhalan Oddział Górali Śląskich. www.goraleslascy.pl

– Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Cieszyńskiej od 2002 r.Facebook: https://www.facebook.com/Jozef.Michalek.Istebna

FUNDACJA PASTERSTWO TRANSHUMANCYJNE to organizacja społeczna, której głównym celem jest zachowanie tradycyjnego pasterstwa w Karpatach – fundacja realizuje go poprzez wspieranie wszelkich form działalności związanych z tradycyjnym gospodarowaniem na terenach górskich oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego ludzi Karpat.

Janusz Zagórski

Janusz Zagórski polski dziennikarz, badacz zjawisk niewyjaśnionych, założyciel, oraz prezenter telewizji internetowej NTV niezaleznatelewizja.pl. Z wykształcenia magister nauk politycznych.

Wcześniej współpracował z Telewizją Wrocławską, współrealizując cykl programów pt. „Odpowiedzmy sami”, a także z popularnym dziennikiem dolnośląskim „Słowo Polskie”, publikując na jego łamach ponad 100 artykułów.

W roku 2008 Janusz Zagórski wyszedł z pomysłem stworzenia telewizji internetowej, w której mógłby emitować materiały, które w żadnej telewizji nie przeszłyby przez redaktorską cenzurę.

prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarzadzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska

Autor ok. 500 publikacji z poniższych zakresów tematycznych:

– ekoinnowacyjność i ekoinnowacje

– zarządzanie rozwojem regionu

– zarządzanie i ekonomia w gospodarce żywnościowej

– zarządzanie i ekonomia w ochronie środowiska

– zarządzanie strategiczne rozwojem regionu

– zagrożenia ze strony GMO

– wpływ różnych czynników (środowiskowych, rolniczych, przetwórstwa itd.

na jakość biologiczną i zdrowotną żywności)

– ekonomia obiegu zamkniętego, zielona ekonomia

– gospodarka oparta na mądrości

– inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu

– wpływ ekonomii i polityki na model gospodarki żywnościowej

– foresight

– itd.


Autor lub współautor regionalnych dokumentów o znaczeniu strategicznym,

w tym szczególnie regionalnych strategii innowacji. Ekspert w projekcie

Foresight 2020.

Janusz Nawolski

Janusz Adam Nawolski.
Ukończone LO nr. XI we Wrocławiu im. S. Konarskiego o profilu biol-chem. Studia wyższe na wydziale farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ukończone w 1999r , uzyskanie tytułu magistra farmacji. Praca zawodowa w prywatnej firmie w charakterze menadżera handlowego. Od 2013 roku Prezes Zarządu Dr Meler Pharmaceuticals sp. z o. o. (konsultant farmaceutyczny).

Piotr Zalewski

Piotr Zalewski  – radny z Powiatu Płockiego, magister ekonomii , absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zawodowo: audytor wewnętrzny oraz rolnik , członek Władz Krajowych Solidarności RI, członek The Instutite of Internal Auditors USA- Floryda

Dr hab. Jerzy Szymona

Emerytowany profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zajmujący się od 1982 r. zagadnieniami rolnictwa ekologicznego.
Autor 255 publikacji, w tym 74 oryginalnych prac twórczych i 16 pozycji książkowych, głównie z zakresu rolnictwa ekologicznego.
Prezes największej i najstarszej jednostki certyfikującej EKOGWARANCJA PTRE sp. z o.o. obecnie kontrolującej 6564 producentów. Jednostka działa nieprzerwanie od 1993 r., początkowo pod nazwą Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Ekologicznego (PTRE) a od 2002 r. pod obecną nazwą.
Założyciel Rady ds. rolnictwa ekologicznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 1994 r. i wiceprzewodniczący tejże Rady w latach 1999 – 2002. Ekspert strony rządowej w sejmowej komisji rolnictwa w pracach nad pierwszą ustawą o rolnictwie ekologicznym w latach 1997 – 2001. Członek Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność i Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej w Lublinie w latach 1996 – 2007.

Tadeusz Rolnik

Tadeusz Rolnik prowadzi gospodarstwo ekologiczne, uprawia stare odmiany zbóż i wypieka smaczny i zdrowy chleb.

Od lat jest przedsiębiorcą i prowadzi firmę ROLAPIS

Prof. dr hab. Maria Ewa Rembiałkowska

Pracuje w Zakładzie Żywności Ekologicznej na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W swojej aktywności badawczej zajmuje się wartością odżywczą surowców z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej oraz wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt.
Jest prezesem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego. Główne cele Forum RE to upowszechnianie rolnictwa ekologicznego wśród producentów rolnych i przetwórców oraz promocja jego produktów oraz inspirowanie i popieranie nauki przyczyniającej się do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.
Prof. Rembiałkowska prowadziła i nadal prowadzi szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych a także wdrożeniowych związanych z rolnictwem i żywnością ekologiczną. Należy do szeregu gremiów europejskich i światowych promujących tę tematykę.

dr hab. profesor nadzwyczajny Katarzyna Lisowska

Katarzyna Lisowska jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat obroniła przed radą naukową Instytutu Biochemii i Biofizyki w Warszawie w 1997 r. otrzymując tytuł doktora nauk biologicznych w specjalności biochemia. Habilitację uzyskała w Centrum Onkologii w Warszawie w 2008 r. (specjalność biologia medyczna). Była laureatką nagrody im. Włodzimierza Mozołowskiego dla młodych naukowców, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne (1993) oraz stypendystką L’Oréal – UNESCO (2004, stypendium habilitacyjne). W swojej pracy badawczej zajmowała się genami stresu komórkowego (hsp, heat shock proteins), dziedzicznymi predyspozycjami do zachorowania na nowotwory (rak tarczycy, rak piersi, rak jajnika), obecnie zajmuje się przede wszystkim badaniami nad rakiem jajnika. W swoich pracach badawczych od lat wykorzystuje różne techniki modyfikacji genetycznych i GMO jako model badawczy. Jest autorką i współautorką 37 publikacji naukowych (łączny IF>85). Od 2010 r. jest członkiem Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska.

Publikacje dotyczące problemu GMO:

K. Lisowska (2014) . Socio-economic and safety reasons of rejection of biotechnological and GMO products. In: Biotechnology and Plant Breeding Perspectives, Eds. R.K. Behl and Edward Arseniuk, Agrobios (International) Publisher, Jodhpur, India pp 45-50, ISBN 978-93-81191-01-9
K. Lisowska, A.J. Cortez (2014). Kontrowersje wokół długoterminowych badań Gillesa-Erica Seraliniego nad bezpieczeństwem zdrowotnym kukurydzy GMO.  Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW, 12(2014)3, 33-54
K. Lisowska, M. Gudyka (2013): Wpływ upraw GMO na ekonomikę gospodarstw rolnych, środowisko i
stosunki społeczne. 
W: Poznanie, Kosmos, Cywilizacja (red. E. Dobierzewska-Mozrzymas, A.
Jezierski), Studium Generale t. XVII, 105-115
K. Lisowska, A. Cortez (2013): Health risk assessment of genetically modified crops in domestic
studies – a literature review 
, J Ecol. Heath, 1/2013.
K. Lisowska  (2011): Genetically modified crops and food: pros and cons. Chemik 65, 11: 1193-1203. 
K. Lisowska, M. Chorąży (2011): Dlaczego mówimy nie dla GMO w polskim rolnictwie NAUKA 4/2011: 173-178.
K. Lisowska, M. Chorąży (2011): Zboża genetycznie modyfikowane (GM) w rolnictwie – aspekty zdrowotne, środowiskowe i społeczne Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 2/2011
K. Lisowska,  M. Chorąży (2010): Genetycznie zmodyfikowane uprawy i żywność – przegląd zagrożeń. Nauka 4 /2010: 127-136.
K. Lisowska  (2010): Genetycznie modyfikowane uprawy a zrównoważone rolnictwo i nasze
zdrowie. Journal of Ecology and Health; 6: 303-309.

Edward Kosmal

Jest rolnikiem, prowadzi gospodarstwo rodzinne (z synami i córką) o powierzchni ok. 300 ha Przewodniczący Solidarność RI województwa zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stargard Szczeciński lata 1998-2002 obecnie, radny powiatu stargardzkiego.

dr Colin Tudge

Dr Colin Tudge – dziennikarz, autor książek, biolog, aktywista, organizator serii konferencji PRAWDZIWE ROLNICTWO w Oxfordzie
Urodził się w Londynie w 1943. Kształcił się w  Dulwich College, w latach 1954-61 i studiował zoologię przy Peterhouse, Cambridge, 1962-65. 

Napisał wiele ważnych publikacji i pracował dla BBC Radio 3. Pisze książki  o historii naturalnej, ewolucji, żywności, rolnictwie, a także filozofii nauki i metafizyce.  Jest znanym mówcą.  

w 2008 Colin wraz  żoną rozpoczął kampanię na rzecz prawdziwego rolnictwa  (Campaign for Real Farming –www.campaignforrealfarming.org) a dwa lata później razem z Graham Harvey zorganizowali pierwszą konferencje w Oksfordzie, które odbywa się teraz co roku www.orfc.org.uk.  W 2016 zainicjował  Szkołę Prawdziwego Rolnictwa i Kultury Żywności https://collegeforrealfarming.org/

Robert Wagner

Robert Wagner –zam. Lubnów 10, 57-220 Ziębice.
rodziłem się w rodzinie rolników w 1953 w Lubnowie i mieszkam tam obecnie. Skończyłem Liceum Ogólnokształcące w Ziębicach. Z ekologią zetknąłem się pod koniec lat 90-tych. Gospodarstwo rolne prowadzę od 1978 roku. Na początku była to hodowla krów mlecznych, potem warzywa a od 2001 roku – produkcja ekologiczna. Uprawiamy ponad 4 hektary warzyw, owoce miękkie to 2 ha, a pozostałe to zboża i zioła. Posiadamy 2 konie rasy konik polski oraz kury na jaja, dużo kotów oraz 2 psy.

Od 2006 roku prowadzimy sprzedaż bezpośrednią raz w tygodniu dowożąc produkty do klientów we Wrocławiu. Prowadzimy również sprzedaż w gospodarstwie i na jarmarkach. W okresie letnim raz w miesiącu organizujemy spotkania w gospodarstwie pt. „Spotkanie w Wagnerówce – dzień otwarty”

Nasze gospodarstwo otrzymało wiele nagród m.in. w 2010 r. „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne na Dolnym Śląsku”, w 2011 r. „Gryfem Dolnośląskim”, a w 2016 roku dawna produkty: topinambur kiszony i pierogi gryczane wyróżniono jako „Najlepsze produkty Dolnego Śląska”.

Od 1981 do 2015 r. byłem Naczelnikiem OSP Lubnów, dwie kadencje Vice-Prezesem Zarządu Województwa OSP w Wałbrzychu. Posiadam Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi „Zasłużony dla Województwa Wałbrzyskiego”.

Jarosław Sachajko

Polityk, ekonomista, przedsiębiorca, doktor nauk rolniczych, poseł na Sejm VIII kadencji, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczący Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15.
Ukończył fizjoterapię w Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu oraz studia rolnicze na Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1998 roku uzyskał magisterium z zakresu ekonomii w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2010 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie pracy pt. Ocena produkcyjna, ekonomiczna i energetyczna uprawy ziemniaka oraz pszenżyta jarego w warunkach zróżnicowanej agrotechniki. W 2013 ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości w Warszawskiej Szkole Zarządzania
Był koordynatorem międzynarodowego projektu CER2. Szkolił się m.in. w Austrii, a także zorganizował Pierwsze Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych w Zamościu na WSZiA. Otrzymał nagrody Rektora i Kanclerza WSZiA oraz nagrodę Rektorską. Pracował na kilku uczelniach wyższych: Akademii Rolniczej w Lublinie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.
W latach 2007 – 2011 pracował w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu w charakterze analityka kryminalnego. Szkolił pracowników z obsługi Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP). W 2012 roku zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej m.in. w branży szkoleniowej.
Obecnie jako poseł Ruchu Kukiz’15, przewodniczący Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15 oraz przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie działa na rzecz rozwiązania problemów polskiego rolnictwa, dąży do zwiększenia wsparcia dla gospodarstw rodzinnych, angażuje się w prace nad sposobami zwiększenia dochodowości gospodarstw rolnych oraz poprawę jakości życia mieszkańców wsi.

Elżbieta Kowalczyk

Elżbieta Kowalczyk – wykształcenie wyższe rolnicze.
25 lat pracy w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Po śmierci męża praca (z przyczyn ekonomicznych ) w prywatnej firmie jako księgowa (matka piątki dzieci).
Pasjonatka pszczół. Współzałożycielka Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich POLANKA. Pierwsza prezes (obecnie honorowy i dyrektor Stowarzyszenia).
W 2009 roku otrzymała oznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” , a w 2013 roku za całokształt działalności społecznej Złoty Krzyż Zasługi.
Pszczelarka. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na najlepszy produkt lokalny.

 

Marcin Kruszewski autor prezentacji wizualnej do wykładu Elżbiety Kowalczyk. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich z Chemii. Zakres tematyczny przyszłej pracy doktorskiej to prozdrowotny i chemoprewencyjny wpływ substancji biologicznie czynnych pochodzących z produktów pszczelich na organizm człowieka. Pasja połączona z nauką. Pszczołami zajmuję się już 11 lat.
Pasjonat, praktyk i miłośnik pszczół. Czwarte pokolenie pszczelarzy w rodzinie.

Paweł Połanecki


Inżynier i ekonomista : absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej – Katedra Prawa i Finansów Międzynarodowych.Założyciel i fundator Koalicji Polska Wolna od GMO. 2006 r.
Były wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego ( 2001-2006 ) organizator i koordynator ogólnopolskiej deklaracji wszystkich sejmików wojewódzkich o woli stworzenia stref wolnych od GMO.

Członek Europejskiej sieci Regionów Wolnych od GMO od 2006 r.
Ekspert i wykładowca międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych ( m.in. Paryż , Wiedeń, Bruksela, Bolonia, Londyn, Lucerna, Gandawa ) dot. prawnych i socjologicznych aspektów stosowania biotechnologii w rolnictwie i żywności.
Organizator konferencji i sympozjów szkoleniowych dot. szkodliwości stosowania upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Autor pracy naukowej nt. prawnych aspektów GMO opublikowanej w biuletynie Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk https://www.botany.pl/kop-pan/biuletyn/b2011-2.html
Autor poprawek do ustawy o nasiennictwie , ustawy o paszach i ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych , które wprowadzał metodą lobbingu ( nr rejestru 0081 ) prowadzonego na ternie Sejmu na rzecz Koalicji Polska Wolna od GMO, liczne wystąpienia i interwencje w trakcie debat komisji sejmowych i konferencji. Współorganizator pikiet i demonstracji na rzecz Polski Wolnej od GMO.
Uczestnik licznych debat i wywiadów radiowych , telewizyjnych i prasowych dot. sporu pomiędzy skorumpowanymi naukowcami i koncernami biotechnologicznymi, a interesem reprezentowanym przez obrońców środowiska i rolnictwa konwencjonalnego.
Członek Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska do 2014 r. – prowadził Interwencje i blokady pozwoleń na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska na terytorium RP.

Jerzy Maslanky

Jerzy Maslanky
Dietetyk, propagator medycyny środowiskowej, zwolennik integracji nauk medycznych.

Autor książek na temat profilaktycznego leczenia chorób tzw. cywilizacyjnych:

  • Zdrowa kobieta to zdrowa rodzina

  • Od lekarza do grabarza

  • Ekomedycyna
    Więcej www.maslanky.org

Mikołaj Dal

Uczeń klasy drugiej Gimnazjum im. Błogosławionej Karoliny Kózki w Wisłoku Wielkim .Od urodzenia mieszka na wsi. Najstarszy z pięciorga dzieci Jolanty i Waldemara Dal. Aktywnie uczestniczy w pracach w gospodarstwie. O wszechstronnych zainteresowaniach. Podczas protestów rolniczych w Warszawie wystąpił z sześcioma postulatami rolników, które opisał i zobrazował na dużych plakatach. Współorganizator jednej z ogólnopolskich akcji Bezpośrednio od Polskiego Rolnika.

Jolanta Dal

Z wykształcenia: pielęgniarka dyplomowana, mgr filozofii po Uniwersytecie Lubelskim, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy po Politechnice Krakowskiej.

Od 2003 roku wspólnie z mężem prowadzi w Bieszczadach ekologiczne gospodarstwo rolne, agroturystyczne i zagrodę edukacyjną.

Od 2007 roku członek zarządu lokalnych organizacji pozarządowych. Od 2010 roku do chwili obecnej radna Gminy Komańcza.

Z zamiłowania: żona, rolnik i społecznik. Matka 5 dzieci. Od 2007 roku ukończyła wiele kursów, szkoleń , warsztatów z zakresu ekologii, ochrony bioróżnorodności, serowarstwa, mediacji. Od lat prowadzi na terenie gospodarstwa oraz poza nim warsztaty i szkolenia z zakresu ochrony bioróżnorodności, samowystarczalności, serowarstwa i nie tylko. Na Podkarpaciu przeszkoliła około 150 rolników ucząc ich domowego wyrobu serów dojrzewających.

Członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. Współpracuje z Międzynarodową Koalicją do Ochrony Polskiej Wsi.

Przemysław Baraniecki

Przemysław Baraniecki jest pracownikiem naukowym Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich i absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje się hodowlą konopi siewnych, a także prowadzi prace badawcze w zakresie agrotechniki tej rośliny. Ponadto zajmuje się rekultywacją terenów zdegradowanych przez przemysł, a także wykorzystaniem konopi jako surowca dla różnych dziedzin przemysłu. 

Jacek Nowak

Dr Jacek J. Nowak,

emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie


I. Specjalizuje się w zakresie:

1) podstaw zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) i zarządzania ekologicznego, a w tym bezpieczeństwa żywieniowego oraz podstaw zdrowia menedżera i jego współpracowników oraz

2) zastosowań metod nauk ścisłych w ekonomii i zarządzaniu, zwłaszcza w podejmowaniu racjonalnych decyzji, prognozowaniu i symulacyjnych grach decyzyjnych.


II. – 42 lata oficjalnej pracy jako naukowiec i nauczyciel akademicki kolejno w WSE/AE w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego,

– przez 10 lat członek Scientific and Medical Network,

– obecnie niezależny naukowiec,

– współpracuje z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz Koalicją Polska Wolna od GMO.


III. 9 lat twardej praktyki w zarządzaniu różnymi organizacjami:

– organizator dwóch spółek dużych spółdzielni oraz przez kilka lat prezes zarządu i dyrektor tych spółek,

– współorganizator Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (obecnie Szkoły Wyższej) im. B. Jańskiego i członek pierwszego jej Zarządu (funkcje zastępcy rektora i dziekana studiów),

– członek-założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Ekologicznego i Rolniczego Postępu (SERP).


IV. Aktualny (na lata 2013-2017) wicemistrz świata w siatkówce plażowej oldboyów powyżej 60 lat (zdobyty podczas World Masters Games w Turynie w 2013 r. w kategorii czwórek).

Sir Julian Rose

Sir Julian Rose – współzałożyciel i prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC www.icppc.pl oraz współzałożyciel Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO. Właściciel jednego z pierwszych ekologicznych gospodarstw w Anglii, działacz społeczny. Wieloletni członek zarządu najważniejszego angielskiego stowarzyszenia „Soil” (Ziemia), zajmującego się promocją i atestacją gospodarstw ekologicznych. Korespondent min. prestiżowego pisma „Environment Now” (Teraz środowisko), były doradca instytucji rządowych w Anglii, współzałożyciel Stowarzyszenia Konsumentów i Producentów Niepasteryzowanego Mleka (też w Anglii), autor książek: „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, „W obronie życia „ oraz setek artykułów www.renesans21.pl . Od 2002 roku większość czasu spędza w Polsce; mieszka wspólnie z Jadwigą Łopatą w EKOCENTRUM ICPPC gdzie od ponad 15 lat przyjeżdżają goście z Polski i zagranicy w tym następca tronu Wielkiej Brytanii, Książę Karol, laureat Oscara, kompozytor Jan A.P. Kaczmarek, finalistki konkursu Miss
Supranational 🙂

Zna dobrze specyfikę polskiej wsi.
Dobra znajomość tematyki rolnictwa w Anglii i innych krajów Zachodnich, zagrożeń ze strony korporacji, agrobiznesu, GMO, UE i innych ponadnarodowych instytucji. Dobre umiejętności organizacyjne. Konsekwentne, zdeterminowane i twórcze realizowanie zadań. Dużo doświadczeń w organizowaniu szkoleń oraz praktycznych wykładów i warsztatów. Liczne kontakty zagraniczne. Więcej: https://renesans21.pl/o-autorze/

mgr Anna Szmelcer

Anna Szmelcer, absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach, specjalizacja z mikrobilogii na wydziale Śląskiej Akademi Medycznej.
Członek komisji sterującej Koalicji Polska Wolna od GMO. Od 7 lat przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.

Od lat zaangażowana w walce o polskie dobre rolnictwo, ochronę środowiska. Organizatorka i współorganizatorka wielu protestów. Brała także udział w konferencjach oraz wygłaszała odczyty, wykłady na temat szkodliwości GMO.

mgr inż. Anna Bednarek


Curriculum Vitae


Imię i Nazwisko: Anna Maria Bednarek

Data i miejsce urodzenia: 6.07.1952, Jeleśnia

E-mail : best_proeko@o2.pl,
____________________

WYKSZTAŁCENIE


1987-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.

1971-1976 Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Górniczy,

Przeróbka Surowców Mineralnych.

2001- 2002 Politechnika Śląska w Gliwicach – Studia Podyplomowe na Wydziale

Inżynierii Środowiska i Energetyki.

2007- 2008 Główny Instytut Górnictwa – Studia Podyplomowe z zakresu

Czystsza Produkcja i Zarządzanie Ochroną Środowiska
_______________________________________________________________________________

PRZEBYTE KURSY I SZKOLENIA ZAINTERESOWANIA
2001 Szkoła Controllingu w Katowicach – Seminarium III stopnia

Programu Kształcenia Controllerów, zrównoważony rozwój

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1976- 2009 KWK Nowy Wirek, Polska Wirek, Halemba – praca na stanowiskach

osoby dozoru średniego, wyższego, koordynatora ds. gospodarki

odpadami i rekultywacji terenów poprzemysłowych, audytora ISO

od 2009 emerytura, wolontariat w OPP- Beskidzkie Stowarzyszenie

Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO, Koalicja POLSKA

WOLNA OD GMO, Porozumienie Karpaty Naszym Domem, Beskidy

Łączą, szkolenia, konferencje, zarządzanie projektami,

od 2015 Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni

UMIEJĘTNOŚCI żona, mama, babcia prowadzenie rodzinnego gospodarstwa
rolnego, ekologicznego, Świadectwo Kwalifikacji w zakresie Gospodarki Odpadami, Prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera, zarządzanie, Czystsza Produkcja, szkolenie, negocjacje, innowacja i rozwój

ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH

rosyjski – dobra

francuski – komunikatywny

ZAINTERESOWANIA

dziedzictwo kulturowe, historyczne, rolnictwo,
zrównoważony

rozwój, ekologia, ochrona środowiska, sport, turystyka,
polityka

mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak

Edyta Jaroszewska-Nowak, absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Doradca rolnośrodowiskowy, członek Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i wiceprzewodnicząca wojewódzkich struktur Solidarności RI. Wyróżniona odznaką ” Zasłużony dla rolnictwa”. Współzałożycielka Oddziału Zachodniopomorskiego Ekoland. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Oddziału. Od 22 lat prowadzi ekologiczne gospodarstwo w województwie zachodniopomorskim. Aktywnie włącza się w działania na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i Polski Wolnej od GMO.

mgr Jadwiga Łopata

Jadwiga Łopata- inicjatorka i współzałożycielka Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki-ECEAT, Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC., Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO. Od 25 lat aktywnie działa na rzecz ochrony i promocji tradycyjnych wartości polskiej wsi oraz naturalnej i kulturowej różnorodności. Prowadzi małe, edukacyjne tradycyjne gospodarstwo ekologiczne EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl. Znana ze swoich ciekawych autorskich warsztatów i z pasją prowadzonych wykładów. Za swoją działalność została nagrodzona Nagrodą Goldmana (ekologiczny Nobel), Złotym Krzyżem Zasługi, Człowiek Roku 2012, tytułem „Zasłużona dla Gminy Stryszów”. Jest nominowanym członkiem międzynarodowej sieci Innowatorów dla Dobra Publicznego – Ashoka.
Dobra znajomość tematyki tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa, plusów i minusów polskiej wsi (oraz wsi/rolnictwa z krajów Europy zachodniej), zagrożeń GMO, ekoturystyki wiejskiej oraz ekologicznych technologii (min. : PV, kolektory, budownictwo z gliny i słomy, od ponad 15 lat stosujemy je w praktyce w EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl , którego jest dyrektorką). Dobre umiejętności organizacyjne. Konsekwentne, zdeterminowane i twórcze realizowanie zadań. Ma bardzo dużo doświadczeń w organizowaniu konferencji, szkoleń, wykładów oraz praktycznych warsztatów. Liczne kontakty zagraniczne.
Więcej: https://stryszow.pl/gmina/wydarzenia/2109-z-wdziecznoscia-i-uznaniem-sw-onufry-dla-zasluzonych
1 2