Program konferencji „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW”, 13 czerwca 2017 roku

9:30 Otwarcie konferencji i powitanie gości – Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca Prezydenta RP, Edyta Jaroszewska-Nowak, Sir Julian Rose


10:00 – 10:30 Rolnictwo a jakość żywności w Unii Europejskiej. Konieczność radykalnej zmiany! – Sir Julian Rose, rolnik, autor i aktywista, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.


10:30 – 10:45 Skutki likwidacji lokalnych zakładów produkujących żywność i nasiona. Jakie alternatywy? – mgr inż. Anna Bednarek, prezes Stowarzyszenia BEST PROEKO.


10:45 – 11:00 Gleba i rodzinne gospodarstwa rolne – podstawa bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Jaka przyszłość – wzrost zużycia sztucznych nawozów i pestycydów w Polsce czy naturalnych i ekologicznych preparatów? – dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny specjalista, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.


11:00 – 11:15 Szanse dla rodzinnych gospodarstw rolnych – mgr Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, EKOCENTRUM ICPPC


11:15 – 11:30 – pytania i odpowiedzi.


11:30 – 11:45 przerwa


11:45 – 12:45 I BLOK TEMATYCZNY – TRADYCYJNE I EKOLOGICZNE ROLNICTWO ZAMIAST GMO – prowadzi mgr inż. Lena Huppert, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT


W panelu 5 krótkich wykładów wprowadzających:


1. Rośliny GM – realne i potencjalne zagrożenie, (wygłosiła mgr Anna Szmelcer) – dr hab. Katarzyna Lisowska, profesor nadzwyczajny, Centrum Onkologii w Gliwicach, członek Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska (10 min).


2. Czy Polska jest wolna od GMO? – mgr Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, przewodnicząca (10 min)


3. Polska wolna od GMO’ w świetle aktualnej sytuacji prawnej – czerwiec 2017 r. – Paweł Połanecki, Koalicja Polska Wolna od GMO, niezależny ekspert (10 min).


4. Żywność ekologiczna i biodynamiczna jako element profilaktyki pierwotnej chorób cywilizacyjnych i przewlekłych – Janusz Nawolski


5. Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej żywności ekologicznej i konwencjonalnej – prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego (10 min)


Pytania i odpowiedzi (10 min)


12:45 – 13:00 Dobre rolnictwo szansą polskiego pszczelarstwa. Rola pszczół, sytuacja obecna; zagrożenia i rozwiązania – Elżbieta Kowalczyk, Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich Polanka, dyrektor


13:00 – 13:15 TTIP, CETA i inne ponadnarodowe umowy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i jakości żywności. ZWIĄZKI ROLNICZE a krajowe Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15” – dr Jarosław Sachajko, Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów – StRiK, przewodniczący


13:15 – 13:30 Uprawa i zastosowanie konopi włóknistych. Szanse i bariery dla rolników i konsumentów – dr Przemysław Baraniecki, Kierownik Pracowni Hodowli i Agrotechniki Konopi, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań


13:30 – 13:45 Pytania i odpowiedzi


13:45 – 14:30 – poczęstunek ekologiczny


Poczęstunek przygotowany dzięki pomocy i wsparciu:14:30 – 15:40 II BLOK TEMATYCZNY – CO TO ZNACZY PRAWDZIWE ROLNICTWO. SAMOWYSTARCZALNE GOSPODARSTWA RODZINNE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ – prowadzi mgr Jadwiga Łopata, właścicielka edukacyjnego gospodarstwa EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla


W panelu 6 krótkich wykładów wprowadzających:


1. WAGNERÓWKA – rodzinne gospodarstwo zajmujące się uprawą i przetwórstwem warzyw i owoców. Sprzedaż bezpośrednia – korzyści i bariery – Robert Wagner, (10 min)


2. OHANADAL – Rodzinne gospodarstwo zajmujące się hodowlą bydła i produkcją mleka. Sprzedaż bezpośrednia – dla kogo ta ustawa??  – Jolanta Dal (10 min)


3. ROLAPIS – przedsiębiorstwo i rodzinne gospodarstwo zajmujące się uprawą starych odmian zbóż i domowym wypiekiem chleb. Sprzedaż bezpośrednia – korzyści i bariery – Tadeusz Rolnik (10 min)


4. Rodzinne gospodarstwo rolne – Towarowy rolnik niezależny od korporacji? – Edward Kosmal, Solidarność RI o/Zachodniopomorski, przewodniczący (10 min)


5. 13 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ – mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, EKOLAND O/Zachodniopomorski, Solidarność RI O/Zachodniopomorski, (10 min)


6. Pytania i odpowiedzi (10 min).


15:40 – 16:00 ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI. RENESANS ROLNICTWA – Kampania na rzecz prawdziwego rolnictwa prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarzadzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska

15:50 – 16:00 DEKLARACJA BELWEDERSKA: „Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności” – Edyta Jaroszewska-Nowak, Jadwiga Łopata i Jolanta Dal, Lena Huppert w imieniu sygnatariuszy


UWAGA! 16:00 – 16:30 – krótkie (do 5 minut) prezentacje z sali (uczestnicy muszą zgłosić temat do 10 maja, aby można było zweryfikować tematy. Tematy muszą być związane z programem Konferencji, poruszać tematy inne niż w powyższym programie i zawierać propozycje ROZWIĄZAŃ, a nie przedstawianie PROBLEMÓW.


16:00 – 16:05 – Negatywne zmiany prawa w rolnictwie ekologicznym – dr hab., emerytowany prof. nadzw. Jerzy  Szymona

16:05 – 16:10 – Zagrożenia Polskiego rolnictwa oraz analiza opłacalności produkcji w ostatnich latach – Piotr Zalewski (radny z powiatu płockiego, magister ekonomii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zawodowo audytor wewnętrzny oraz rolnik, członek władz krajowych Solidarności RI, członek The Instutite of Internal Auditors USA – Floryda)

16:10 – 16:15 – „Przewoźne ubojnie jako alternatywa” –  Kwapniewski Grzegorz, firma Beskidzki Wypas

16:15 – 16:20 – Polskie rolnictwo – celowana polityka rozjazdu – kierunek – samozagłada. Ja dziękuję, wysiadam – Mikołaj Dal

16:20 – 16:25 – „Legalne uwalnianie GMO do naturalnego środowiska” – Janusz Zagórski

 16:25 – 16:30 – „Nie dajmy górom umrzeć! Pasterstwo szansą dla gór.” – Józef Michałek, góral i praktyk w zakresie gospodarki rolnej w Karpatach, Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne

16:30 – 16:45 – pytania i odpowiedzi.

16:45 – 17:00 – podsumowanie


Informacje o wykładowcach >>>


 

Patronat medialny konferencji

Komitet Organizacyjny:

Organizatorzy