Częstochowa, Jasna Góra – 5 września

Co?: Wspólne Stoisko Rolników i Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi z żywnością BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA podczas konferencji i spotkania modlitewnego „Prawdziwe rolnictwo. Dobra Żywność. Godność człowieka”

GDZIE?: Częstochowa, Jasna Góra, w kaplicy Św. Józefa na halach
KIEDY?: 5 września 2015 r. od godziny 10:30- 15:30

PROGRAM:
Na stoisku oprócz smacznej, zdrowej i świżej żywności informacja o ogólnopolskiej akcji BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA oraz o aktualnym stanie prawnym w odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej. Będą też degustacja produktów i rozdawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

KONTAKT: Anna Bednarek, Koalicja/Stowarzyszenie POLSKA WOLNA od GMO, tel.: 602 713551
Jadwiga Łopata, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, tel. 33 8797114, e-mail: jadwiga@icppc.pl

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi i Koalicja/Stowarzyszenie POLSKA WOLNA od GMO podczas dożynek na Jasnej Górze w 2010 rJasna Góra 5.09.2015 – Dożynki Krajowe
– Konferencja i spotkanie modlitewne


Informacja:


Podczas tegorocznych Dożynek na Jasnej Górze w sobotę 5 września 2015 r. w kaplicy Św. Józefa na halach odbędzie się spotkanie modlitewne połączone z konferencją pt.


Prawdziwe rolnictwo – Dobra żywność – Godność człowieka”.


Etyka w rolnictwie, przyszłość polskiego rolnictwa w czasach rewolucji biotechnologicznej, niszczących życie środków chemicznych, patentowania odmian nasion i zwierząt, genetycznie modyfikowanych upraw, to zagadnienia, którym poświecona będzie konferencja.


Spotkanie rozpocznie się 5 września o godz. 10:30 konferencją, po której uczestnicy wezmą udział w uroczystej Mszy Św. o godz. 19:00 i w Apelu Jasnogórskim.


Program:


10:30 – Otwarcie konferencji i powitanie gości – Anna Bednarek, Edyta Jaroszewska Nowak – Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO.
10:50 – Słowo wstępne – o. Krzysztof Pisanko, paulin, Jasna Góra.
11:00 – Godność człowieka z perspektywy społecznej nauki kościoła w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego – o. Stanisław Jaromi, franciszkanin, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA.

11.20 – W obronie prawdziwego rolnictwa: ponowienie propozycji wprowadzenia 10 letniego MORATRIUM na GMO w Polsce i całej Unii Europejskiej – Paweł Połanecki –


Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO.


11:40 – Nasiona genetycznie modyfikowane (GMO), globalne zagrożenie dla niezależności rolników. Ogólnopolska akcja BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA – Sir Julian Rose i Jadwiga Łopata Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO.
12:10 – Tradycyjne nasiona i tradycyjne gospodarstwa rodzinne, nasz narodowy skarb i droga do niezależności żywnościowej – Anna Bednarek – Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO, Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO.
12:30 – Obrona polskiej ziemi i polskich rolników, to obrona niepodległości Polski – Wojciech Jachymiak – kampania społeczna NIE RZUCIM ZIEMI.

12:50 -13:10 – Przerwa.

13:10- Polska ziemia dla polskich rolników – Edward Kosmal – Solidarność RI O/ Zachodniopomorski, Komitet protestacyjny.

13:30 – Spółdzielczość rolnicza, tradycja i ekologia szansą dla rozwoju polskiej wsi – Krystian Brząkalik – Stowarzyszenie AGROBIOPLON.

13:50 – Smaczna i zdrowa żywność domowa – Edyta Jaroszewska Nowak – EKOLAND

O/ Zachodniopomorski, Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO.
14:10 – Boże rolnictwo ratunkiem dla polskiej ziemi, cennych walorów polskich obszarów wiejskich i wytwarzanej tam żywności – Krzysztof Kamiński – Redakcja „Eko Arka”, Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO.

14:30 – Pasterstwo karpackie szansą dla rozwoju i wytwarzania dobrej żywności –

Józef Michałek – Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem”.

15:00 – Wspólna modlitwa w intencji Polski wolnej od GMO, ochrony polskiej ziemi i rodzinnych, tradycyjnych, ekologicznych gospodarstw rolnych,


Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa dziękczynno błagalna o Boże Błogosławieństwo we wszystkich działaniach podejmowanych w trosce o przyrodę, o prawdziwe rolnictwo, dobrą żywność i godność człowieka.


15:30 – Poczęstunek złożony z produktów tradycyjnych i ekologicznych
16:30 – 17:00 Pytania, podsumowanie i zakończenie konferencji.

19:00 – Uczestnictwo w uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Jasnogórskiej


21:00 – Apel Jasnogórski


Organizatorzy:


Międzynarodowa Koalicja dla ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl https://www.bezposrednioodrolnika.pl/

Koalicja i Stowarzyszenie POLSKA WOLNA OD GMO www.polskawolnaodgmo.pl/

REFA – Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu www.swietostworzenia.pl

Komitet Protestacyjny Województwa Zachodniopomorskiego www.protestrolnikow.pl

Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” www.porozumieniekarpackie.pl

Sołectwo Rajcza, Koło Gospodyń Wiejskich z Rajczy, Stowarzyszenie Przyjaciół Rajczy  https://www.rajcza.info

Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO www.bestproeko.pl

Konferencję i spotkanie modlitewne uświetnią filmy Wojciecha Jachymiaka

„NIE RZUCIM ZIEMI” i „Redyk Karpacki” oraz kapela góralska.

 

 

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem prosimy o kontakt:

Anna Bednarek, tel.: 33 863 60 03, 48 602 713 551, e-mail: best_proeko@o2.pl