Drobny rolnik

Zidentyfikowanie drobnego rolnika zajmującego się produkcją i przetwarzaniem produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, powinno odbywać się (w oparciu o posiadany inwentarz zwierzęcy i własne zbiory) na podstawie posiadanego przez niego inwentarza zwierzęcego oraz wielkości gospodarstwa.

Punkt wyjścia, bo przecież zawsze taki musi być:

  • Drobny rolnik, to rolnik, posiadający do 10 ha

  • Drobny rolnik prowadzi gospodarstwo metodami tradycyjnymi i/lub ekologicznymi

  • Drobny rolnik , to rolnik posiadający maksimum 3 krowy dojne/ w przeliczeniu na kozy to będzie 15 sztuk kóz, itd.


W Polsce jest około 1 mln małych gospodarstw rodzinnych o wielkości do 10 ha. Taka wielkość i to, że są to gospodarstwa rodzinne są rzeczywistym i prawdziwym czynnikiem/fundamentem chroniącym naturalną i kulturową bioróżnorodność. Głównie w tych gospodarstwach produkuje się najlepszej jakości żywność, której poszukują konsumenci. Gospodarstwa rodzinne do 10 ha powinny być pod SZCZEGÓLNĄ ochroną, jeśli państwo polskie naprawdę chce chronić bioróżnorodność i zadbać o zdrowie Polaków.

Przy założeniu, że od trzech krów można osiągnąć około 15 000 tys. litrów mleka x 2 zł litr tj. 30 000 tys. rocznie za sprzedaż mleka. Rolnik posiadający i mogący uzyskać taką kwotę za mleko (i dalej za produkty z niego zrobione), powinien je móc sprzedawać w ramach opłacanego przez niego podatku rolnego. 36 tys. obrotów rocznych powinno być kwotą zwolnioną od podatku dochodowego.

Jeśli chodzi o kwestię higieny i jakości:
Rolników produkujących do 36 tysięcy rocznie powinny obowiązywać TYLKO poniższe przepisy:
– Zgłaszają do odpowiedniej instytucji (czy to sanepidu, czy weterynarii), że podejmują produkcję i przetwarzanie produktów ( w jakim zakresie…)
– piszą oświadczenie, że ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość wyprodukowanych produktów
– instytucja nadzorująca może raz do roku – ze wcześniejszą 14 dniową zapowiedzią – skontrolować stan pomieszczeń i proces produkcyjny – przy czym kontrola ma na celu pomóc rolnikowi w usunięciu ewentualnych niedociągnię

– rolnik może zwrócić się do instytucji nadzorującej o pomoc merytoryczną w zorganizowaniu pomieszczenia i procesu produkcji.
– kontrola instytucji nadzorującej mająca na celu wyłapanie błędu powstałego przy produkcji bądź przetwarzaniu, odbywa się również po wcześniejszej 7 dniowej zapowiedzi. Co istotne: Taka kontrola odbywa się, jeśli instytucja nadzorująca otrzymała informację od kupującego, że dany produkt, który zakupił u rolnika zaszkodził jego zdrowiu. Rolnik ma prawo zweryfikować czy rzeczywiście sprzedawał produkt klientowi, który zgłasza uwagi do instytucji nadzorującej.

Ponadto w sprzedaży bezpośredniej rolnicy produkujący, przetwarzający i osiągający dochody powyżej 36 tys. zł rocznie powinni posiadać dokument potwierdzający, że ich gospodarstwo i proces przetwarzania jest pod kontrolą instytucji nadzorującej. I ta informacja ma być w świadomości kupującego, że może, a nawet powinien tego żądać od rolnika.
Natomiast rolnik produkujący, przetwarzający i osiągający roczne dochody ze sprzedaży do 36 tys. zł nie musi posiada
takiego dokumentu. I to co bardzo istotne: kupujący kupując od rolnika, który takiego dokumentu nie ma, zdaje sobie sprawę, że kupuje u małego/drobnego rolnika i musi się liczyć ze wszystkimi konsekwencjami, także tymi negatywnymi – jeśli trafi na nieuczciwego, jak i tymi pozytywnymi, że zaopatrzył się w przewspaniały, produkowany na małą skalę produkt spożywczy.
W sprzedaży bezpośredniej do 36 tys. zł rocznie kupujący ma możliwość wejść w bezpośrednią relację ze sprzedającym rolnikiem i sam zweryfikować czy produkt, który go interesuje, spełnia jego oczekiwania ( może go spróbować, pytać jak jest produkowany itp.)

Z poważaniem,
Jolanta Dal (rolniczka), Józef Nowak (rolnik) i Paweł Połanecki w imieniu Koalicji Polska Wolna od GMO
Dorota Staszewska w imieniu Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Jadwiga Łopata (rolniczka) i Sir Julian Rose (rolnik) w imieniu Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Edyta Jaroszewska-Nowak (rolniczka) w imieniu Ekoland o/Zachodniopomorski
Anna Bednarek (rolniczka) w imieniu Best Pro-Eko
Lena Huppert w imieniu Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT
Adres kontaktowy:
Jalanta Dal
Osławica 5
38-543 Komańcza
Tel. 503 559 506
mail: jola@ ohanadal.pl

Powyższy tekst w formacie „*.docx”