Gleba i rodzinne gospodarstwa rolne – podstawa bezpieczeństwa żywnościowego kraju

dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny specjalista, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.