Gospodarstwo ekologiczne „Dąbrówka”

Małgorzata i Tadeusz Dąbrowscy właściciele
Hołowienki 66b, 08-331 Sabnie
tel. 25 787 42 34, 503 383 982
e-mail: mit.dabrowski@interia.pl