Józef Michałek

Józef Michałek. Góral i praktyk w zakresie gospodarki rolnej w Karpatach, w szczególności funkcjonowania gospodarstw pasterskich. Od wielu lat ściśle współpracuje z kilkudziesięcioma gospodarstwami pasterskimi na obszarze od Beskidu Śląskiego po Bieszczady. Koordynator wojewódzkiego programu Owca plus w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Współorganizator Redyku Karpackiego 2013 i wielu innych wydarzeń aktywizujących społeczności lokalne. Znawca kultury pasterskiej i góralszczyzny.

Doświadczenie zawodowe:

– Prowadzenie gospodarstwa rolnego

– Pełnomocnik Spółdzielni Gazdowie. (2007-2013) www.gazdowie.ebiznes.fm

– Koordynator Programu Owca plus od 2008 r – nadal. www.owcaplus.pl

– Ekspert ds.pasterstwa w projekcie Karpaty Łączą. www.karpatylacza.pl

– Ekspert ds.pasterstwa w projekcie Ptaki Karpat. https://www.ptakikarpat.pl

– Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju Karpat w Porozumieniu Karpackim; (grupa robocza: rolnictwo, dziedzictwo kulturowe, turystyka) (2011-2014) www.porozumieniekarpackie.pl

– Członek zarządu Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne. www.redykkarpacki.pl

– Prezes Związku Podhalan Oddział Górali Śląskich. www.goraleslascy.pl

– Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Cieszyńskiej od 2002 r.Facebook: https://www.facebook.com/Jozef.Michalek.Istebna

FUNDACJA PASTERSTWO TRANSHUMANCYJNE to organizacja społeczna, której głównym celem jest zachowanie tradycyjnego pasterstwa w Karpatach – fundacja realizuje go poprzez wspieranie wszelkich form działalności związanych z tradycyjnym gospodarowaniem na terenach górskich oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego ludzi Karpat.