Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC wspólnie z rolnikami zaprasza na konferencję prasową „Stop penalizacji żywności z rodzinnych gospodarstw rolnych! Karta Prawdziwej Żywności”

nowoczesnafarma.pl – 3 grudnia 2015
https://nowoczesnafarma.pl/Miedzynarodowa-Koalicja-dla-Ochrony-Polskiej-Wsi-ICPPC-wspolnie-z-rolnikami-zaprasza-na-konferencje-prasowa–Stop-penalizacji-zywnosci-z-rodzinnych-gospodarstw-rolnych–Karta-Prawdziwej-Zywnosci-.html#.VmnV2V51u2Z