Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA

Wykłady/warsztaty w całej Polsce – Jadwiga Łopata, Julian Rose i ich goście


Latem i jesienią 2016 roku Jadwiga i Julian będą przemierzać Polskę, głosząc wykłady oraz prowadząc warsztaty, których celem jest podnoszenie świadomości oraz zbieranie poparcia dla dwóch ważnych ustaw:

 1. Projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw, który powstał w ścisłej współpracy z rolnikami-praktykami. Został on złożony do laski marszałkowskiej przez KUKIZ’15 już w styczniu 2016 toku. Po wielu manewrach i po 9 miesiącach „leżakowania” w różnych biurach 6 października odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie tego projektu (druk nr 854).
  Projekt skierowano do: Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  SZCZEGÓŁY: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=854 Wcześniej, 4 października, przed Sejmem rolnicy i konsumenci zorganizowali pikietę w sprawie poparcia projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 854 ) pod hasłem TAK DLA LOKALNEJ ŻYWNOŚCI BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA. NIE DLA GMO, TTIP i CETA!Równocześnie powstał rządowy (PiS) projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników:
  https://konsultacje.mg.gov.pl/node/4085

  Niestety propozycja PiS WIELE NIE ZMIENIA I DLATEGO BRONIMY NASZEJ, ROLNICZO-KONSUMENCKIEJ USTAWY (druk nr 854).
  Żywność dobrej jakości na naszych stołach jest podstawą zdrowia całego narodu a sposób jej produkcji zapewnia wolność od korporacji i strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Tymczasem tylko w ciągu 8 lat po 2002 r. upadło w Polsce 665 600 gospodarstw rolnych… Do upadku tych gospodarstw walnie przyczyniło się w Polsce odebranie rolnikom odwiecznego prawa legalnej sprzedaży żywności wytworzonej w ich gospodarstwach. Jednocześnie wielu milionom konsumentów w Polsce odebrano powszechny dostęp do żywności nieporównanie wyższej jakości niż masowej produkcji żywność z marketów. Domagamy się szybkiego wprowadzenia powyższej ustawy w życie!
  Rolniczy projekt ustawy „O sprzedaży żywności przez rolników” stwarza warunki do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa bez zbędnego krępowania (!) drobnych i średnich rolników przepisami sanitarno-higienicznymi i innymi. Przywraca rolnikowi NATURALNE PRAWO do wytwarzania i sprzedaży żywności, a konsumentom umożliwia, a właściwie także przywraca LEPSZY DOSTĘP do niej.

 2. Projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach. 10 lat (!) nie wystarczyło rządzącym, aby chociaż w minimalnym stopniu uwolnić Polaków od zabójczej paszy z GMO; by chociaż w minimalnym stopniu uniezależnić Polskę od korporacji. Przez cały ten czas miliony polskich obywateli spożywają pozostałości GMO obecne w mleku krowim, mięsie wieprzowym i drobiowym oraz jajkach z uwagi na fakt, iż we wszystkich dużych hodowlach komercyjnych w całym kraju zwierzęta karmione są importowaną genetycznie zmodyfikowaną soją i kukurydzą.
  Zakaz stosowania pasz GMO został wprowadzony ustawą w 2006 roku, ale termin jej wejścia w życie był przesuwany kilka razy. UWAGA! Nowy projekt ustawy o paszach przesuwa na dzień 1 stycznia 2021 r. termin wejścia w życie ww. zakazu, czyli o kolejne 4 lata! TO SKANDAL! NOWA PROPOZYCJA USTAWY O GMO TO WYRAŹNY GEST POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW. Mówimy zdecydowanie NIE dla nowej propozycji ustawy o zmianie ustawy o paszach! Domagamy się wdrożenia procesu odchodzenia od GMO w paszach – w pierwszym roku (2017) redukcja białka GMO o 35%, w drugim (2018) o 70%, w a po trzech latach zupełne zaprzestanie stosowania tego białka.


Można (i trzeba) nakłonić rząd do podjęcia odpowiedzialnych działań, dzięki którym przedwyborcze obietnice zostaną wprowadzone w życie!

Przyłącz się do kampanii „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA”! Dołącz do Jadwigi Łopaty oraz Juliana Rose i ich misji mającej na celu przywrócenie małym i średnim gospodarstwom rodzinnym praw, które zostały im odebrane. Przywrócenie konsumentom wolności wyboru – by mogli kupować wspaniałą żywność bezpośrednio od rolników! Zaangażuj się. To najlepszy moment na to, by odwrócić kartę i wygrać grę o Prawdziwą Żywność i Prawdziwych Rolników.

„Twoje życie w Twoich rękach – a na Twoim stole pyszna zdrowa żywność”.


Jadwiga Łopata i Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, tel./fax: 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl
www.gmo.icppc.pl
www.bezposrednioodrolnika.pl
www.eko-cel.pl

 

„WYKŁADY/WARSZTATY  W  CAŁEJ  POLSCE”