Rolnictwo i żywność w Unii Europejskiej – potrzeba radykalnych zmian

Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi