Sądecka Kooperatywa Spożywcza

https://www.facebook.com/sadeckakooperatywa/