SKUTKI LIKWIDACJI LOKALNYCH ZAKŁADÓW WYTWARZAJĄCYCH ŻYWNOŚĆ I NASIONA. JAKIE ALTERNATYWY?

mgr inż. Anna Bednarek, Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO, Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni