Słoneczna Polska – dla zdrowia ludzi i przyrody, część I