Sprzedaż żywności przez rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel,

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski,

Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski


Szanowni Państwo,

z wielkim zaskoczeniem odebraliśmy wiadomość, że rolnicza sprzedaż detaliczna zdefiniowana i określona w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935) nie obejmuje inkubatorów. W naszej gminie – Stryszów – funkcjonuje taki inkubator i jest miejscem przeznaczonym głównie dla rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeniach. Pozwala to im spełniać wszelkie wymogi sanitarne nie inwestując własnych środków w urządzenia gastronomiczne, które mogą wypożyczać w tym inkubatorze.


W związku z powyższym DOMAGAMY SIĘ rozszerzenia przepisów powyższej ustawy tak aby obejmowały one również inkubatory.


Z poważaniem,

Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla

Sir Julian Rose, prezes


DATA: 21.11.2016