Szanse dla rodzinnych gospodarstw rolnych

Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – International Coalition to Protect the Polish Countryside