Zdeterminowani rolnicy i konsumenci idą do Pani Premier

Rolnicy i konsumenci zjednoczyli siły w walce o dobrą żywność i wybierają się do Pani Premier 22 grudnia o godz. 12:00.
Wcześniej napisali do niej m.in.:
„…Piszemy do Pani z prośbą o NATYCHMIASTOWĄ INTERWENCJĘ w sprawie rozporządzenia do Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.
Wspomniana Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku, tymczasem Ministerstwo Rolnictwa do tej pory daje sprzeczne odpowiedzi w sprawie rozporządzenia, nie ustala stanowiska z Ministerstwem Zdrowia. Natomiast Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że nic nie wie o konieczności wydania takiego dokumentu, nic nie wyjaśnia, zastanawia się.
Tymczasem my, rolnicy, chcący od 1 stycznia 2017 roku podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, dalej mamy liczne pytania na które nikt nie chce udzielić nam odpowiedzi; nie wiemy, co można, a czego nie można. A jednocześnie dziesiątki milionów konsumentów – wyborców (!) od lat pozbawionych jest powszechnej i codziennej możliwości zakupu prawdziwej, dobrej żywności wytworzonej w gospodarstwach rolników…”
..Podczas procedowania wyżej wspomnianej ustawy wielokrotnie zapewniano nas, że rozporządzenie wejdzie razem z ustawą 1 stycznia 2017 roku…- podkreśla Edyta Jaroszewska-Nowak, która uczestniczyła w posiedzeniach sejmowych komisji dotyczących tej ustawy.
KONTAKT:
Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, Ekoland o/Zachodniopomorski, prezes, tel.: 609645386
prof Jacek Nowak, doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, tel.: 887027862
INFORMACJE DODATKOWE:

Jest sprawą niezwykle ważną aby zostało wydane w trybie pilnym rozporządzenie do Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników w którym będzie jasno zawarty zapis:
„Sprzedaż detaliczna małych ilości, wytworzonej przez rolnika żywności MA podlegać TYLKO rozdziałowi III załącznika II rozporządzenia 852/2004”.
UZASADNIENIE: Mała skala i ograniczenia ilościowe tej działalności są wystarczającym powodem zastosowania minimalnych przepisów sanitarnych, które zawarte są w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia WE 852/2004.
Odwołanie się wprost do zapisów Dyrektywy nie będzie wiązało się z koniecznością notyfikacji i przepisy mogą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Dodajemy, że listy w powyższej sprawie wysłało setki Polaków do obydwu wyżej wspomnianych Ministerstw.

Również w tym rozporządzeniu muszą być jasne odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy w ramach rolniczej sprzedaży detalicznej rolnik może sprzedawać w sklepach produkty wytworzone w swojej kuchni lub innym przystosowanym pomieszczeniu położonym na terenie swojego gospodarstwa? Przypominamy, że na to pytanie nie odpowiedział Minister Rolnictwa podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa.
2. Czy produkty produkcji pierwotnej sprzedawane w ramach powyższej ustawy będą/są też limitowane?
3. Czy rolnicza sprzedaż detaliczna produktów żywnościowych wytworzonych z warzyw i owoców też podlega TYLKO rozdziałowi III załącznika II rozporządzenia 852/2004?
4. Czy terenowe jednostki Państwowych Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowych Inspekcji Sanitarnej, weterynarze i pracownicy sanepidu, zostali powiadomieni o zasadach rolniczej sprzedaży detalicznej? Jeśli tak to w jaki sposób zostali powiadomieni?
5. Czy bardzo już liczne dziś Kooperatywy Spożywcze będą, według rozporządzeń, mogły stanowić dla rolnika, organizację pośredniczącą w dotarciu do klienta-konsumenta ostatecznego? Pozwoli to na ułatwienie dostępności zdrowego, tradycyjnie wytwarzanego pożywienia dla świadomych mieszkańców dużych miast i aglomeracji.
6. Czy służby weterynaryjne i sanitarne mają dostateczne środki i narzędzia, żeby służyć pomocą rolnikom i gwarantować dobrą jakość swojego doradztwa?
7. Kiedy nastąpi połączenie inspekcji w jedną czuwającą nad bezpieczeństwem żywnościowym obywateli i suwerennością żywnościowa kraju, w miejsce wielu borykających się z problemami związanymi z utrzymaniem biur i brakiem środków na rzetelną działalność chroniącą interesy rolników i konsumentów, interesy Polski?

Szanowna Pani Premier,
W swoim telewizyjnym orędziu 17.12. 2016 roku powiedziała Pani „…ułatwiliśmy sprzedaż produktów rolnikom, którzy chcą swoimi plonami handlować bezpośrednio…”
Tymczasem ustawa mająca ułatwić rolnikom tą sprzedaż jest dla nas nie jasna, budzi szereg wątpliwości i pytań. Wielu rolników w gospodarstwach ma tak zwaną letnią kuchnię, gdzie robione są przetwory. Z wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa wynika, że w tych pomieszczeniach muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu, którego jeszcze nie ma!
Jeśli wspomniane rozporządzenie nie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku to będziemy mieć kolejną martwą ustawę, która nic nie zmienia i rolnik będzie musiał spełnić wygórowane restrykcje weterynaryjne, karne i fiskalne. Czyli wszystko po staremu… a miało być lepiej co wielokrotnie obiecywali politycy PiS-u będąc w opozycji i podczas kampanii wyborczej.
Dodać do tego należy, że cały proces „tworzenia” tego martwego prawa trwa już około 5 lat.