Zamienić trawniki na warzywniki

Poniżej propozycja grupy inicjatywnej MY WOLNI LUDZIE skierowana do lokalnych włodarzy. Zachęcamy wszystkich do organizowania konkursu „ZAMIENIAĆ TRAWNIKI NA WARZYWNIKI”. Celem  jest zachęcenie mieszkańców gmin do dbałości o piękno i estetykę swojego otoczenia oraz  wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie estetycznego i ekologicznego prowadzenia ogrodów.

KRYTERIA OCENY OGRODU PRZYDOMOWEGO

(każde kryterium od 1-10 pkt)

  1. Estetyka i harmonijne wkomponowanie w otoczenie

  2. Pomysłowość i oryginalność

  3. Mała architektura (ławki schody, pergole , ścieżki (zastosowanie naturalnych i tradycyjnych materiałów -drewno , kamień)

  4. Kompozycje roślinne (różnorodność gatunków szczególnie rodzimego pochodzenia)

  5. Uwzględnienie potrzeb ptaków i owadów

  6. Stosowanie naturalnych sposobów nawożenia, obornik, gnojówki zwierzęce i roślinne, komposty

  7. Dodatkowa punktacja będzie przyznawana za utworzenie zakątka ziołowego


Celem konkursu jest:

  1. Promowanie pomysłu by „ZAMIENIAĆ TRAWNIKI NA WARZYWNIKI”

  2. Zachęcenie mieszkańców Gminy do dbałości o piękno i estetykę swojego otoczenia, oraz zaszczepienie w ludziach tej pasji

  3. Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie estetycznego i ekologicznego prowadzenia ogrodów.


Pomysłodawca: Irena Brambor, My Wolni Ludzie