Milówka – 1 maja 2017

W dniach 30.04 do 03.05.2017 w Milówce w “Leśnym Grodzie” miała miejsce  Wielka Majówka, radosne wydarzenie promujące polska wieś i jej tradycyjną dobrą markę w każdej dziedzinie życia. Tradycja, różnorodność kulturowa, bogata historia i turystyka wiejska, dziedzictwo kulinarne i przetwórcze płodów rolnych i bioróżnorodność łąk, lasów i hal, to wszystko, stanowi o potencjale rozwoju społeczno-gospodarczego każdego zakątka pięknej szczególnie wiosną umajonej polskiej ziemi. Otwarcie “Leśnego Grodu” połączone z warsztatami promującymi dobrą polską żywność bezpośrednio od rolnika, żywność, która jest lekarstwem, tradycyjne ekologiczne rolnictwo bez GMO i środków chemicznych degradujących glebę, to w dobie walki o Polskę Wolną od GMO, o zdrową żywność bez GMO uderzenie w dzwon nawołujący do przebudzenia i wołania o szczególną czujność. Projekt rządowy ustawy o GMO, aktualnie procedowany w Sejmie RP jest zagrożeniem dla polskiej wsi, zdrowia rolników i konsumentów. Polacy nie chcą GMO i nie zgadzają się, aby w gminach  tworzono strefy dla upraw GMO. Uczestnicy Majówki w Milówce swój sprzeciw wyrazili podpisami na listach w sprawie przeprowadzenia referendum w gminach. Suwereni, obywatele Polskich  Małych Ojczyzn nie chcą GMO, żądają, aby Polska była krajem wolnym od GMO, takie stanowisko reprezentowali na Majówce uczestnicy, rolnicy i konsumenci z różnych stron Polski.

Program

Warszawa, 12 grudnia 2016

Konferencja prasowa – Rolnicy i konsumenci wprowadzeni w błąd – martwa ustawa o sprzedaży bezpośredniej

Kiedy: 12 grudnia 2016
Gdzie: Sejm RP, sala im. Ignacego Daszyńskiego (nr 101, bud. C-D)
Organizator: Jarosław Sachajko,Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10 listopada, Warszawa

Gdzie: Warszawa, Sejm RP
Kiedy: 10 XI 2016, godz. 10:00 – 14:10
Co: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935) (RRW)
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#A441F18FFDFAC8DEC1258065003BFDB5
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935).

FORUM „Polska wieś, problemy i propozycje rozwiązań”. ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA REPORTAŻY I FILMÓW

Forum “Polska wieś, problemy i propozycje rozwiązań”.
Polska wieś to ciągle niedoceniane bogactwo; stanowi fundament, na którym Polacy muszą się oprzeć, bowiem od niego zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie Polaków oraz pobudzenie lokalnej ekonomii. Dotychczasowe rządy RP sprowadzały na margines znaczenie wsi. Tradycyjne, rodzinne gospodarstwa są systemowo niszczone, a polski łańcuch żywnościowy przejmowany przez globalne korporacje agrobiznesu. Skutkiem tego jest postępująca degradacja środowiska, coraz gorsza jakość żywności, schorowane i coraz bardziej ubogie społeczeństwo, utrata suwerenności żywnościowej oraz utrata naturalnej i kulturowej różnorodności. Mówimy DOSYĆ!

Forum “Polska wieś, problemy i propozycje rozwiązań” cz. 1 – Stryszów 07.03.2016 r.

Read more