Wypowiedź Ministra Rolnictwa o małych gospodarstwach

Minister Rolnictwa Pan Ardanowski po raz kolejny zapomniał o NIEZWYKLE WAŻNEJ ROLNI jaką odgrywają małe i średnie gospodarstwa rolne mówiąc, że „elitą polskiego rolnictwa są państwowe spółki”(*).
Zapomniał, że około 1 mln wszystkich gospodarstw w Polsce stanowią małe i średnie gospodarstwa rolne. Proces niszczenia tych tradycyjnych rodzinnych gospodarstw znacznie przyśpieszył po przejęciu władzy przez PiS.

(*)
„Satelity wysokich rozdzielczości – wsparcie nowoczesnego rolnictwa w Polsce” to tytuł konferencji zorganizowanej w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w dniu 14 czerwca br. W wydarzeniu uczestniczyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Dyrektor Generalny KOWR Grzegorz Pięta oraz Zastępca Dyrektora Generalnego Wojciech Kędzia.
– Kontynuujemy dyskusję dotyczącą tego jak wykorzystywać w rolnictwie nowe technologie, które oferuje nam współczesny świat – powiedział szef resortu. – Zmiany powinny rozpocząć się od elity polskiego rolnictwa, dlatego państwowe spółki powinny dawać przykład jak korzystać z innowacyjnych rozwiązań dostępnych na rynku – dodał.
Minister zaznaczył, że Polska jest w tej chwili na 4. miejscu najszybciej rozwijających się państw na świecie. Na tle około 200 innych krajów świata nasza gospodarka rozwija się na tyle szybko, że również rolnictwo nie może od tego odstawać. – Z moich doświadczeń, również z kontaktów z ministrami rolnictwa z innych krajów, dochodzę do wniosku, że jeżeli nie będziemy umieli skorzystać z tego, co rozwój cywilizacyjny i nowe technologie oferują, to przegramy z konkurencją i w sposób trwały będziemy odtwarzali to, co robią inni – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Celem konferencji było przedstawienie praktycznego wykorzystania obrazowań satelitarnych w rolnictwie, w szczególności do analizy wielkości obszarów i stopnia wpływu suszy na uprawy rolne, projektowania nawodnień terenów uprawnych oraz badań kwasowości gleby.
Współczesne rolnictwo wymaga wsparcia nowoczesnymi technologiami, w tym teledetekcją. Dzięki wykorzystaniu zdjęć pochodzących z satelit wysokiej rozdzielczości można mieć wpływ na zwiększenie produkcji roślinnej oraz skuteczne rozplanowanie nawożenia. Ponadto, techniki satelitarne mogą być wykorzystywane do oceny strat w plonach powstałych na skutek warunków pogodowych (przymrozki, podtopienia, susza) lub szkodami spowodowanymi przez dziką zwierzynę oraz szkodniki.
Podczas konferencji zaprezentowano nowoczesne rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele MRiRW, ośrodków doradztwa rolniczego, spółek nadzorowanych przez KOWR, inspekcji weterynaryjnej, instytutów naukowych, organizacji branżowych itp.

http://nowoczesnafarma.pl/Satelity-w-rolnictwie-.html#nso

Zdrowie bez leków – część III

BYĆ GOSPODARZEM NA WŁASNEJ ZIEMI, W NASZEJ POLSCE


Żywność ekologiczna cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków. Jest to związane ze wzrostem świadomości społeczeństwa; świadomości dotyczącej tego co znajduje się w żywności produkowanej metodami wielkoprzemysłowymi; żywności pełnej chemii, hormonów, antybiotyków i GMO(*).


Wzrost zainteresowania ekologiczną żywnością jest też wymuszony tym, że w Polsce nastąpił szybki wzrost (z ogromną tendencją wzrostową) zachorowań na nowotwory, otyłość i inne tzw. choroby cywilizacyjne. Dramatycznie zniża się wiek tych zachorowań – chorują dzieci; umierają ludzie młodzi. Jest to niewątpliwie związane ze spożywaniem nisko wartościowej i trującej żywności powszechnie sprzedawanej w supermarketach.


TO NIESŁYCHANE, ŻE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚĆ MA PRAWNY STATUS „NIELEGALNEJ ŻYWNOŚCI” i dostęp do niej jest utrudniany przez kolejne ekipy rządzące, NATOMIAST ŻYWNOŚĆ PEŁNA CHEMII I GMO JEST LEGALNA. Czytaj całość

Zdrowie bez leków – część II

RAZEM DLA DOBREJ ŻYWNOŚCI

Polska jest jednym z silniejszych państw w Europie pod względem rolnictwa. Mocniejszą pozycję od nas zajmują jedynie Niemcy i Francuzi a w pewnych sektorach produkcji Wielka Brytania czy Włochy.

GUS podaje, że liczba gospodarstw maleje nieprzerwanie od 2010 roku, i na koniec 2015 roku było ich nieco ponad 1,4 mln. Największy odsetek stanowią małe gospodarstwa rolne o areale 1-10 ha – około 75%, średnie do 20 ha – około 15%. Razem około 90% – czyli mamy w Polsce jeszcze ponad 1 200 000 małych i średnich gospodarstw rolnych. Rolników którzy wytwarzają albo chcą wytwarzać dobrej jakości żywność. Świadomie mówię: „wytwarzać” bo produkuje się samochody, telewizory itp. a dobrą żywność się wytwarza z szacunkiem dla natury i jej odbiorców.

Niestety kolejne rządy, w tym tzw. „dobra zmiana” czyli rząd PiS, prowadzą politykę rolną której celem jest szeroka promocja wielkoprzemysłowej produkcji żywności, pełnej chemii i GMO oraz pomoc dla dużych gospodarstw, supermarketów i korporacji. Równolegle kolejne rządy, w tym rząd PiS, wprowadzają przepisy, których celem jest niszczenie małych i średnich gospodarstw rolnych oraz utrudnianie konsumentom dostępu do dobrej jakości żywności.Czytaj całość

Zamienić trawniki na warzywniki

Poniżej propozycja grupy inicjatywnej MY WOLNI LUDZIE skierowana do lokalnych włodarzy. Zachęcamy wszystkich do organizowania konkursu „ZAMIENIAĆ TRAWNIKI NA WARZYWNIKI”. Celem  jest zachęcenie mieszkańców gmin do dbałości o piękno i estetykę swojego otoczenia oraz  wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie estetycznego i ekologicznego prowadzenia ogrodów.

KRYTERIA OCENY OGRODU PRZYDOMOWEGO

(każde kryterium od 1-10 pkt)

  1. Estetyka i harmonijne wkomponowanie w otoczenie

  2. Pomysłowość i oryginalność

  3. Mała architektura (ławki schody, pergole , ścieżki (zastosowanie naturalnych i tradycyjnych materiałów -drewno , kamień)

  4. Kompozycje roślinne (różnorodność gatunków szczególnie rodzimego pochodzenia)

  5. Uwzględnienie potrzeb ptaków i owadów

  6. Stosowanie naturalnych sposobów nawożenia, obornik, gnojówki zwierzęce i roślinne, komposty

  7. Dodatkowa punktacja będzie przyznawana za utworzenie zakątka ziołowego


Celem konkursu jest:

  1. Promowanie pomysłu by „ZAMIENIAĆ TRAWNIKI NA WARZYWNIKI”

  2. Zachęcenie mieszkańców Gminy do dbałości o piękno i estetykę swojego otoczenia, oraz zaszczepienie w ludziach tej pasji

  3. Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie estetycznego i ekologicznego prowadzenia ogrodów.


Pomysłodawca: Irena Brambor, My Wolni Ludzie

List do Ministra Rolnictwa w sprawie MARTWEJ ustawy o  ROLNICZYM HANDLU DETALICZNYM

Poniżej list grupy inicjatywnej MY WOLNI LUDZIE do Ministra Rolnictwa w sprawie MARTWEJ ustawy o  ROLNICZYM HANDLU DETALICZNYM. Prosimy o wysyłanie podobnych listów i nagłaśnianie kłamstw Ministerstwa Rolnictwa http://mywolniludzie.net/wiadomosci/serial/

 

Warszawa, Stryszów, Kluczkowo, Jeleśnia, Wroclaw, Sobótka, Komańcza, Błędowa Tyczyńska, Niebieszczany, Gliwice, Strachocina…cała Polska 1 lutego 2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski
Warszawa, ul. Wspólna 30
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

PILNE
DO RĄK WŁASNYCH


Dotyczy: martwej ustawy o RHD

Szanowny Panie Ministrze!

Często słyszymy:

Do sukcesów resortu  minister zaliczył rozwój sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z gospodarstw. – “Przedstawiłem pakiet spraw niezbędnych do realizacji w rolnictwie i nie chodzi o to, by tylko duże gospodarstwa przetrwały.

Gospodarstwa przetrwają, nie przez pompowanie w nie pieniędzy społecznych, ale przez to, że produkują i sprzedają. Rolnik może, bez żadnych zgód, zezwoleń, produkować, przetwarzać i sprzedawać nie tylko do konsumenta, ale też do restauracji czy agroturystyki. Parę tysięcy ludzi dzisiaj to realizuje, ale nowe zasady funkcjonują dopiero od stycznia tego roku. To się rozwija i trzeba upewnić rolników, że nikt ich za to nie będzie karał…”
http://www.farmer.pl/fakty/polska/minister-ardanowski-komentuje-sytuacje-w-rolnictwie-oraz-dzialalnosc-agrounii,83532.html

Na stronie ministerstwa napisano: „…WIĘCEJ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO. Rozszerzamy możliwość legalnej sprzedaży nieprzetworzonej i przetworzonej w gospodarstwach żywności do takich podmiotów jak restauracje, stołówki, gospodarstwa agroturystyczne, lokalne sklepy itp…” https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-dla-wsi-ochrona-wsparcie-i-rozwoj-polskiego-rolnictwa

Czyżby Pan nie wiedział, że ta Ustawa, która miała to umożliwić, jest MARTWA?!

Czyżby Pan Minister i jego urzędnicy nie wiedzieli o tym, że stworzyli wiele innych przepisów? Czy jest to celowe działanie, bowiem jeśli nie ma przepisu w polskim prawodawstwie wymuszającego na organach kontroli, by kierowały się przy kontroli kuchni domowych tylko wymogami z zał. II rozdz. III (unijnego Rozporządzenia nr 852/2004), to poprawki wprowadzające tę zasadę należy NATYCHMIAST ZROBIĆ…zamiast obiecywać gruszki na wierzbie?!
    A więc rolnicy/wyborcy nie korzystają z „dobrodziejstw” martwej ustawy o RHD…, tym samym konsumenci/wyborcy mogą dalej tylko marzyć o łatwym dostępie do żywności dobrej jakości od polskich rolników.

Czyj interes Pan wspiera, Panie Ministrze Rolnictwa?

PRZYPOMINAMY:

Obecnie do Rolniczego Handlu Detalicznego, który prowadzi się przy wykorzystaniu pomieszczeń mieszkalnych, obowiązują wymogi określone w załączniku II w rozdziale III rozporządzenia 852/2004 (czyli uproszczone wymagania higieniczne).
   Ale ponieważ przepisy rozporządzenia 852/2004 obowiązują wprost i nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego, Ministerstwo Rolnictwa nie stworzyło przepisów wykonawczych. Powoduje to dowolną interpretację weterynarzy podczas kontroli (o czym alarmują zawiedzeni rolnicy i konsumenci),  bowiem zawsze spotkamy się z asekuracyjną postawą urzędników, którzy będą wymagać więcej, niż wystarczy…, jeżeli tylko istnieją równolegle inne przepisy (jak całe rozporządzenie 852 i 853), na które można się powołać.

Wystarczy poczytać o tym na stronie GIW (Główny Inspektorat Weterynarii), aby wiedzieć, że Ministerstwo Rolnictwa mija się z prawdą, bowiem to, co przekazuje na swojej stronie, ma się nijak do realiów życia, czyli indywidualnej interpretacji przepisów przez danego weterynarza czy inspektora sanitarnego!
Np. – cytujemy z powyższego dokumentu GIW:
1. „…Produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne…”– to można interpretować ZUPEŁNIE DOWOLNIE I ZAWSZE SIĘ DO CZEGOŚ PRZYCZEPIĆ.
2. „…Należy przestrzegać wymagań określonych w:
– rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
– rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia;

UWAGA, W TYM ROZPORZĄDZENIU JEST NAPISANE :

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

(9) Reguły wspólnotowe nie powinny mieć zastosowania do produkcji podstawowej na własny domowy użytek, do przygotowania, obróbki lub składowania do własnego domowego spożycia. Ponadto, powinny one mieć zastosowanie jedynie do przedsiębiorstw, których specyfika działania zakłada pewną ciągłość działań oraz pewien stopień organizacji.

CZYLI  – JEŚLI KTOŚ PODCZAS KONTROLI OŚWIADCZY, ŻE PRODUKUJE TYLKO SEZONOWO  ALBO Z PRZERWAMI, nie w sposób ciągły ,  I BEZ SPECJALNYCH „STOPNI ORGANIZACJI”, NP. BEZ REJESTRACJI – TO NIE OBOWIĄZUJĄ GO TE REGUŁY.

Panie Ministrze,  

Rolnicy piszą/mówią, jak działa ta ustawa “na samym dole”:
„…Rząd wprowadził poprawki w ustawie o RHD (Rolniczy Handel Detaliczny), poprawki, w których tak naprawdę nie bierze pod uwagę sedna sprawy. SEDNO W TEJ USTAWIE DOTYCZY PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO TEJ USTAWY, CZYLI TEGO, CZYM PODPIERAJĄ SIĘ TU “NA DOLE” W TRAKCIE KONTROLI POWIATOWI LEKARZE WETERYNARII…” i Sanepid.
„… Po kontroli weterynarii, którą miałam w środę (31 października 2018), mam takie samo zdanie jak inni rolnicy. Wymagania są takie jak przy produkcji w zakładzie spożywczym. NIE MA ODRĘBNYCH PRZEPISÓW dla małej skali produkcji. Częstotliwość badań mleka może być dowolnie ustalana przez powiatowego lekarza w zależności od jego uznania. Atesty trzeba mieć na wszystko, olbrzymia biurokracja dotycząca każdego rodzaju produktu wytwarzanego w gospodarstwie. We własnej kuchni potrzebne osobne szafki i osobna lodówka. Śledzenie drogi każdego surowca, opisy wszystkich działań, etykiety zgodne z normami, terminy przydatności do spożycia na podstawie badań, dowody zakupu wszystkich dodatków, receptury i opisy działań przy każdym produkcie, badania gotowych produktów (chyba 500 zł za jeden produkt). Na przykład chcąc robić pierogi, naleśniki i zupy – każda próba 500 zł… Podjęłam decyzję o wyrejestrowaniu z RHD…” (relacjonuje kolejna rolniczka “stracona” dla konsumentów zdrowych produktów wiejskich)
NIKT PRZY ZDROWYCH ZMYSŁACH ZNAJĄCY WYMOGI DO SPEŁNIENIA NIE ZGŁOSI SIĘ I NIE ZAREJESTRUJE W RHD.

DOMAGAMY SIĘ NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH, tak aby instytucje kontrolujące jasno wiedziały, że do Rolniczego Handlu Detalicznego, który prowadzi się przy wykorzystaniu pomieszczeń mieszkalnych, obowiązują WYŁĄCZNIE wymogi określone w załączniku II w rozdziale III rozporządzenia 852/2004 (czyli uproszczone wymagania higieniczne).

DOMAGAMY SIĘ wydania instrukcji dla inspekcji kontrolnych o przestrzeganiu załącznika rozporządzenia unijnego. W instrukcji tej należy też zobowiązać urzędników do partnerskich i prawych relacji z rolnikiem wytwórcą, takich, że za nadgorliwość ograniczającą rozwój i prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa   odpowiedzialny będzie urzędnik. Urzędnik ma być przewodnikiem, doradcą, ma pomagać w rozwoju gospodarczym, a nie pełnić roli hamulca dla własnego „bezryzykownego” bezpieczeństwa.


Przykładowe przepisy mogą mieć postać – w zarysie – jak niżej.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia … w sprawie wymagań higienicznych obowiązujących podmioty działające na rynku spożywczym w ramach rolniczego handlu detalicznego (projekt)

   Podmioty działające na rynku spożywczym przygotowujące żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie zarówno regularnie, jak i nieregularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, co do wymagań  higienicznych, obowiązują tylko przepisy, o których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.

Jednocześnie w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (lub w innej ustawie) należy także zawrzeć przepis mówiący, że:

Art…

1. Podmioty działające na rynku spożywczym przygotowujące żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie zarówno regularnie, jak i nieregularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, co do warunków higienicznych, obowiązują tylko przepisy, o których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.

2. Instytucje kontrolujące spełnienie wymagań higienicznych podmiotów, o których mowa w ust.1, obowiązuje zakres wymagań określony tylko przepisami rozdziału III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.

 

Z poważaniem,
w imieniu grupy inicjatywnej MY WOLNI LUDZIE:
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, doradca ICPPC

Mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak i Józef Nowak, Gospodarstwo Bioeden, zachodniopomorskie


Mgr inż. Jolanta Dal i Waldemar Dal, Gospodarstwo Rolne i Agroturystyczne OHANADAL, podkarpackie


Mgr inż. Anna Bednarek, rolniczka, Stowarzyszenie Best Proeko-CIS, prezes


Sir Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC 

Mgr Jadwiga Łopata, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, małopolskie


Janusz Zagórski, polski dziennikarz, założyciel oraz prezenter telewizji internetowej NTV, My Wolni Ludzie


Dorota Staszewska, lekarz psychiatra, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej

Beata Boczkowska, mgr zdrowia publicznego, rolniczka, fizjoterapeutka

Paweł Połanecki, niezależny ekspert


Małgorzata Tarnoruda, pielęgniarka, Warszawa

Marian Daszyk – lider Komitetu Obrony Mieszkańców Przed budową Elektrowni Wiatrowych

Mgr inż. Irena Brambor, rolniczka, My Wolni Ludzie, dolnośląskie

Ryszard Kusz, gospodarstwo ekoturystyczne Agrochatka, podkarpackie

Mgr Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, prezes

Tadeusz Rolnik, Rolapis, ekologiczne gospodarstwo rolne, podkarpackie

Krystyna Maciąg, redaktor NTV, My Wolni Ludzie

 

OSOBA KONTAKTOWA:
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW
tel. 887 027 862, e-mail: Jacek.Nowak3@wp.pl i biuro@icppc.pl 

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

34-146 Stryszów 156,  tel.: 33 8797114, biuro@icppc.pl

My Wolni Ludzie to nieformalna grupa zrzeszająca liderów i działaczy stowarzyszeń statutowo zajmujących się edukacją, rolnictwem i szeroko pojętą profilaktyką prozdrowotną. Postanowiliśmy zjednoczyć nasze siły, by razem koordynować i organizować imprezy edukacyjne, konferencje naukowe bądź wydarzenia medialne, które uważamy za szczególnie istotne dla interesu naszego Państwa oraz dobrobytu jego mieszkańców.

Świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesność, a zwłaszcza najnowsze technologie brutalnie promowane przez ponadnarodowe korporacje (GMO, Big Pharma i szczepionki, zatruta żywność, 5G …) podejmujemy szeroką akcję informacyjną i edukacyjną, by polska opinia publiczna mogła prawidłowo rozeznać te zjawiska. Ufamy, że pełna wiedza o tych aspektach naszej codzienności przełoży się na odpowiedzialne decyzje naszych współobywateli odnośnie ochrony zdrowia i dobrobytu ich rodzin, co w dłuższej perspektywie powinno zaowocować wzmocnieniem spójności wspólnoty narodowej.

http://mywolniludzie.net/

Małe zwycięstwo, walczymy dalej – Apel Prezydenta podczas dożynek w Spale

Prezydent Andrzej Duda 17 września podczas Dożynek w Spale zaapelował do ustawodawców o umożliwienie rolnikom sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwie do hoteli, restauracji i do sklepów. Cytuję: „Ale proszę, aby pan minister i państwo posłowie przeanalizowali, czy nie można poszerzyć zakresu tej ustawy po to, aby polski rolnik mógł sprzedawać to, co wytworzy w swoim gospodarstwie, na swoich polach do hoteli, do restauracji, do sklepów tak, żeby również w te miejsca mogły trafiać towary bezpośrednio z ręki rolnika przynosząc temu rolnikowi dochód.” (8 min. 57 sek. https://youtu.be/Pc_fjARC4Zw?t=8m57s )


UWAGA! Nasze wysiłki przynoszą dobre rezultaty i mamy kolejny argument na komisję! TYLKO MUSIMY BYĆ TŁUMNIE W SEJMIE NA KOLEJNYM POSIEDZENIU W TEJ SPRAWIE.


UWAGA! Przypominamy Wam, że w czerwcu współorganizowaliśmy konferencję „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW” w Belwederze pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy. PROSIMY o dalsze podpisywanie i nagłaśnianie DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ Karty Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności.

Deklaracja z listą dotychczasowych sygnatariuszy: http://bezposrednioodrolnika.pl/deklaracja-belwederska-bardzo-zachecamy-do-podpisywania/


Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/


Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji filmowych z konferencji w Belwederze:http://bezposrednioodrolnika.pl/category/konferencja-w-belwederze/filmy-konferencja-w-belwederze/ i też na You Tube.


Z pozdrowieniami

Jadwiga Łopata i Julian Rose

Sklep przy gospodarstwie

SKLEP PRZY GOSPODARSTWIE – PONIŻEJ ZDJĘCIA Z ANGLII
Sklep jest po prostu w stodole, nie ma żadnych „gadżetów sanitarno-higienicznych” oprócz lodówki na mięso i ser. W sklepie sprzedają swoje produkty z gospodarstwa i od okolicznych rolników i wytwórców. A więc konsumenci mogą tam kupić: warzywa, mięso i jego przetwory, mleko i jego przetwory, chleb i ciasta pieczone w okolicznych gospodarstwach(w kuchniach), przetwory owocowo-warzywne (na słoikach jest tylko napisane np. dżem truskawkowy i rok kiedy został zrobiony i tylko tyle!). Na środku stodoły stoi piec, którym jest dogrzewane pomieszczenie jak jest zbyt zimo.
JAK TO SIĘ MA DO NASZYCH PRZEPISÓW…W następnym odcinku:)

Lokalna żywność

Rolnicy, chcący od 1 stycznia 2017 roku podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (na podstawie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników), dalej mają liczne pytania na które nikt nie chce udzielić odpowiedzi.
Poniżej kilka pytań i zdjęcia. Pytanie te zostały złożone też na ręce Pani Minister Ewy Lach podczas spotkania w Ministerstwie Rolnictwa w dniu 9.01.2017. Może tym razem doczekamy się lepszych odpowiedzi.:

1. Kto ponosi odpowiedzialność za to, że mimo wielokrotnych obietnic, ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwień sprzedaży żywności od rolników NIE POZWALA NA SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI W SKLEPACH, SZKOŁACH I INNYCH LOKALNYCH INSTYTUCJACH?
2. Dlaczego definicja rolniczego handlu detalicznego została rozszerzona jedynie dla przepisów podatkowych, natomiast w ustawie o bezpieczeństwie żywności sprzedaż ta w dalszym ciągu pozostaje ograniczona tylko do konsumenta końcowego!?
3. DLACZEGO pozbawia się prawa do powszechnego i codziennego dostępu oraz prawa wyboru prawdziwej, dobrej żywności (poza tą przetworzoną i naszpikowaną chemią żywnością z marketów, często o obcym kapitale) ponad 38 milionów Polaków znając fakty, że w innych krajach UE rolnicze przetwory znajdują się w lokalnych sklepach, stacjach benzynowych, restauracjach, hotelach, zajazdach itp. Tym samym produkty te stanowią alternatywę dla masowej żywności przemysłowej sprzedawanej w supermarketach… dlaczego w Polsce dalej jest to niemożliwe? Dla przykładu, poniżej zdjęcia nadesłane prosto z UK pokazujące wszystkie informacje znajdujące się na poniższych przetworach:

a)Lokalna żywność w centrum ogrodniczym Toad Hall Garden Centre 

b) Produkty z lokalnego sklepu w Pangbourne gdzie głównie sprzedają sery.


c) masło z nasion konopi wytwarzane przez lokalną kooperatywę


4. Jak będą stosowane i interpretowane przepisy dotyczące wymogów higienicznych przez Inspekcje Sanitarne i Weterynaryjne? Wiemy, że  urzędnicy zauważyli w końcu rozdział III załącznika II Rozporządzenia 852/2004, który od 2004(!!!) reguluje przepisy sanitarne w odniesieniu do produkcji we własnej kuchni, ale zinterpretowali je, iż można je stosować na etapie przetwarzania we własnej kuchni. Na na innych etapach produkcji i przetwórstwa obowiązuje nie tylko rozdział III załącznika II , ale również inne rozdziały – jest ich XII i mówią o innych wymogach przy produkcji żywności.

A więc, jak i na jakiej podstawie będą stosowane i interpretowane przepisy dotyczące wymogów sanitarnych przez Inspekcje Sanitarne i Weterynaryjne? 


5. Dlaczego w Polsce nie można stosować zasady „domniemywa się, że skoro rolnik jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywności oraz zapewnić warunki higieniczne dla produktów do spożycia w ramach własnego gospodarstwa domowego, to jest również w stanie w ten sam sposób przygotować produkty przeznaczone do sprzedaży”. Tak jak to funkcjonuje w innych krajach UE. Za jakość wytworzonych produktów odpowiada rolnik. 

6. Dlaczego urzędnicy z ministerstwa rolnictwa zrobili też BARDZO NIEKORZYSTNĄ INTERPRETACJĘ znakowania żywności? DLACZEGO W INNYCH KRAJACH wystarczy, gdy rolnik poda skład wytworzonego produktu a od polskiego rolnika wymaga się podania też wartości odżywczej danego produktu. Wiadomo, ze przy małej, lokalnej produkcji to nie ma sensu i nie jest potrzebne. Zobacz powyższe zdjęcia.

6a. Kto jest odpowiedzialny za BARDZO NIEKORZYSTNĄ INTERPRETACJĘ znakowania żywności i jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte do tych osób?

7. Co z limitami? Dlaczego są limity na surowce… miały być tylko limity na żywność przetworzoną?PIĘKNA RZECZYWISTOŚĆ JEST REALNA
W Niemczech na dziś wygląda ona TAK:
sprzedaż bezpośrednia żywności wytworzonej przez rolników jest możliwa ❤️ Żywność wytwarzana jest bez zastosowania chemii i pasz GMO (pasze uprawiane i wytwarzane są na miejscu, przyjeżdża taka machina, która przerabia rośliny na pasze), ale też bez certyfikatów eko, by uniknąć papierologii… Sklepik jest przy jednym z gospodarstw, lecz produkty pochodzą od kilku rolników z okolicy. A do tego są schowki na różne produkty dostępne 24h na dobę i po wrzuceniu monety wyskakuje żądany produkt, np mleko (są też automaty, gdzie trzeba przyjśćz własnym pojemnikiem), ser, kiełbasa itp. A do tego cały czas można samemu ścinać kwiaty, za które wrzuca się do koszyczka pieniądze… Takich miejsc w regionie jest wiele, automatów również. Na krótkiej trasie ok 30 km widziałam kilka.
Dodatkowo pani, która prowadzi ten sklepik (z Polski, jest pracownikiem), powiedziała mi, że w Niemczech wprowadzono zakaz stosowania Roundupu, choć do końca nie była pewna tej informacji.
Lena

Przepisy regulujące rolniczy handel detaliczny

5 stycznia 2017

Szanowni Państwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje w załączeniu odpowiedź na wiadomość otrzymaną drogą elektroniczną w dniu 7 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania kopii rozporządzeń, które będą regulować w szczegółach kwestię rolniczego handlu detalicznego.

Czy Pani Premier pomoże rolnikom i konsumentom

…Wszyscy wiązali wielkie nadzieje z ustawą, która została podpisana przez Prezydenta 2 grudnia 2016 r, zwłaszcza po poprawce rozszerzającej definicję rolniczego handlu detalicznego o sprzedaż w każdym miejscu przeznaczonym do prowadzenia handlu. Trudno jest opisać rozczarowanie, które było dzisiaj udziałem uczestników spotkania… – mówi Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, przewodnicząca Stowarzyszenia Ekoland/oddział zachodniopomorski

W dniu 22 grudnia 2016 roku przedstawiciele organizacji rolniczych i konsumenckich spotkali się z przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem, Sekretarzem Stanu Zbigniewem Babalskim oraz przedstawicielami Departamentów Finansów i Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.
Spotkanie dotyczyło ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwień sprzedaży żywności od rolników, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Ustawa budzi szereg wątpliwości, które wymagały wyjaśnień i doprecyzowania jeszcze przed wejściem jej w życie.Czytaj całość

Zdeterminowani rolnicy i konsumenci idą do Pani Premier

Rolnicy i konsumenci zjednoczyli siły w walce o dobrą żywność i wybierają się do Pani Premier 22 grudnia o godz. 12:00.
Wcześniej napisali do niej m.in.:
„…Piszemy do Pani z prośbą o NATYCHMIASTOWĄ INTERWENCJĘ w sprawie rozporządzenia do Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.
Wspomniana Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku, tymczasem Ministerstwo Rolnictwa do tej pory daje sprzeczne odpowiedzi w sprawie rozporządzenia, nie ustala stanowiska z Ministerstwem Zdrowia. Natomiast Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że nic nie wie o konieczności wydania takiego dokumentu, nic nie wyjaśnia, zastanawia się.
Tymczasem my, rolnicy, chcący od 1 stycznia 2017 roku podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, dalej mamy liczne pytania na które nikt nie chce udzielić nam odpowiedzi; nie wiemy, co można, a czego nie można. A jednocześnie dziesiątki milionów konsumentów – wyborców (!) od lat pozbawionych jest powszechnej i codziennej możliwości zakupu prawdziwej, dobrej żywności wytworzonej w gospodarstwach rolników…”
..Podczas procedowania wyżej wspomnianej ustawy wielokrotnie zapewniano nas, że rozporządzenie wejdzie razem z ustawą 1 stycznia 2017 roku…- podkreśla Edyta Jaroszewska-Nowak, która uczestniczyła w posiedzeniach sejmowych komisji dotyczących tej ustawy. Czytaj całość

rozporządzenia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

To Minister of Agriculture
dotyczy: rozporządzenia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Dear Minister,

My intervention here is to register my deep concern at the lack of communication between different departments which hold similar responsibilities. In this instance, I refer to the passage of The Food Act through parliament. An Act which I, as President of ICPPC, am taking a keen interest in.

Why would the Minister of Agriculture not inform the Minister of Health of the actions being entered into to make possible a Ministerial intervention on behalf of the small farmers of Poland, in full knowledge of the fact that protocol requires that the Minister of Health is notified of such actions?

It suggests that there is an attempt to slow down and possibly subvert the passage of a crucial Ministerial intervention which will enable Poland’s small family farmers to process their fine foods within the premises of the farmhouse, and to sell them on to local marketing outlets.

Of course, I sincerely hope that this is not the case. But was shocked to see the Minister of Health state he knew nothing about the request for the special intervention described above. This lack of communication surely constitutes a serious misjudgement of Ministerial responsibilities.Czytaj całość

Sprzedaż żywności przez rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel,

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski,

Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski


Szanowni Państwo,

z wielkim zaskoczeniem odebraliśmy wiadomość, że rolnicza sprzedaż detaliczna zdefiniowana i określona w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935) nie obejmuje inkubatorów. W naszej gminie – Stryszów – funkcjonuje taki inkubator i jest miejscem przeznaczonym głównie dla rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeniach. Pozwala to im spełniać wszelkie wymogi sanitarne nie inwestując własnych środków w urządzenia gastronomiczne, które mogą wypożyczać w tym inkubatorze.


W związku z powyższym DOMAGAMY SIĘ rozszerzenia przepisów powyższej ustawy tak aby obejmowały one również inkubatory.


Z poważaniem,

Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla

Sir Julian Rose, prezes


DATA: 21.11.2016

Jest MAŁY SUKCES w rolniczej sprzedaży detalicznej, ALE CZEKAMY NA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA – 16.11.2016

Jest małe zwycięstwo i krok bliżej do lepszych przepisów, które ułatwią sprzedaż i kupowanie żywności od rolników.

W ostatniej chwili, przed końcowym głosowaniem w sejmie ustawy regulującej rolniczą sprzedaż detaliczną, urzędnicy dostali oświecenia. Okazało się, że jednak nie jest potrzebna notyfikacja UE dla rozporządzenia regulującego przepisy sanitarno-higieniczne a więc nie musimy czekać na nie kolejny rok.

UWAGA! 16 listopada 2016 Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Ustawa i konieczne rozporządzenia będą obowiązywać od 1 stycznie 2017.Czytaj całość

Rolnicy i Konsumenci z determinacją bronią dostępu do dobrej żywności!

...Jest mi przykro, że w mojej ojczyźnie jestem traktowany jak przestępca. Nie kradnę, nie stwarzam zagrożenia, nikogo do niczego nie zmuszam, wytwarzam najlepsze serki na Świecie – ale w każdej chwili może jakiś urzędnik zajrzeć do mnie i nałożyć karę, zabronić tego co robię i pewnie wsadzić mnie do więzienia...- tak pisze rolnik do Ministra Rolnictwa i jego Komisji.

Od kilku godzin (poniedziałek 14 listopada 2016) trwa akcja wysyłania listów do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz do Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa, pt. „Alarm – Bronimy dobrej żywności. PILNE!”

Jest to odpowiedź na rządowy projekt ustawy (druk nr 935) w sprawie sprzedaży żywności który nie zmienia przepisów sanitarno-higienicznych. A więc po roku walki o lepszy dostęp do dobrej żywności stoimy w punkcie wyjścia!

Tymczasem jutro (w dniu 15.11.16 r.o godz. 8.00 w s.106 w Sejmie) jest kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa w tej sprawie.Czytaj całość

Ministerstwo Rolnictwa niszczy polskich rolników i konsumentów – 15.11.16

Ponad podziałami politycznymi w obronie dostępu do dobrej żywności od rolników stanęli posłowie PiS, Kukiz’15 i PO podczas posiedzenia podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Niestety Ministerstwo Rolnictwa pozostało na swoim sztywnym, skostniałym stanowisku jakie zajmuje od lat, twierdząc, że przepisy UE nie pozwalają na zmiany!

Jak to możliwe, że we wszystkich innych krajach UE rolnicy mogą sprzedawać żywność wytworzoną w domu bez zbędnych, wygórowanych przepisów sanitarno-higienicznych, bez ciągłych kontroli i kar, a polscy nie mogą? Nie mogą, bo wg. interpretacji polskich urzędników, przepisy UE na to nie pozwalają. Dlaczego urzędnicy, którzy powinni służyć polskiemu społeczeństwu i zadbać o to, aby Polacy mieli łatwy dostęp do dobrej jakości żywności od polskich rolników, już od kilku lat mówią „nie pozwolimy na to?!”

…Najistotniejszy jest problem przepisów sanitarnych i tu nie ma naszej zgody na stwierdzenie, że rolniczy handel detaliczny musi spełniać wymogi rozporządzeń 852/2004, 853/2004 i innych wspólnotowych aktów prawnych. Mała skala i ograniczenia ilościowe tej działalności są wystarczającym powodem zastosowania minimalnych przepisów sanitarnych, które zawarte są w rozdziale III załacznika do rozporządzenia WE 852/2004. Te wymagania są też wystarczające w odniesieniu do produktów przetworzonych pochodzenia zwierzęcego w myśl punktu 13 preambuły rozporządzenia 853/2004…” – mówiła Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, która przyjechała z daleka, podobnie jak wielu innych rolników w nadziei, że ich głos zostanie usłyszany przez posłów i urzędników.Czytaj całość

Przetwórnia w Anglii

Poniżej zdjęcia z odebranej przed dwoma miesiącami małej przetwórni konopi w gospodarstwie Sir Juliana Rose. Grupa młodych ludzi stworzyła sobie miejsca pracy i wytwarza tam: olej konopny, masło konopne, herbatę, łuskane konopie i olejki. Ja widzicie wszystko odbywa się w dużym kontenerze (tam jest magazyn i wytwarzanie) w którym po prostu jest czysto, ściany pomalowane i są ustawione maszyny/urządzenia. Kontrola (w Anglii jest to tylko jedna jednostka rządowa) nie miała ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ i była bardzo zadowolona z dobrej inicjatywy. Toaleta jest w zupełnie w innym miejscu, na zewnątrz kontenera.

A ZOBACZCIE ILE INSTYTUCJI W POLSCE MOŻE KONTROLOWAĆ I KARAĆ ROLNIKÓW.
Obecny system sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest bardzo rozproszony. Jest on wykonywany przez 5 instytucji kontrolnych, a mianowicie: Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), Inspekcję Weterynaryjną (IW), Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcję Handlową (IH).

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Bezpieczenstwo-zywnosci-jedna-inspekcja

processing-for-julian-_6 processing-for-julian-_5 processing-for-julian-_4 processing-for-julian-_1 processing-for-julian 13528906_641789309309379_7127097225429593258_n 13083209_619011681587142_5374586461236520173_n 13010635_611631648991812_984639053664059346_n

Dotyczy projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa
kancelaria@minrol.gov.pl


PODSEKRETARZ STANU Ewa Lach
Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa, Jarosław Sachajko, jsachajko@gmail.com
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Ardanowski, ardanowski@wp.pl, jkardanowski@wp.pl
POSŁOWIE I SENATOROWIE RP
Dotyczy projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników – znak sprawy: ŻW.bhż.8500.6.2016.1.mb, list z dnia 6.10.2016

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowna Pani Podsekretarz Stanu Ewa Lach,
Szanowni Państwo

Proponowanie podobnych rozwiązań prawnych, utrudnień, systemu kontroli i kar dla rolników, którzy produkują, przetwarzają i chcą sprzedać w sezonie małe ilości żywności, w porównaniu z tymi, których produkcja jest zdecydowanie większa, doprowadzi do dalszego niszczenia i upadku mniejszych gospodarstw rodzinnych. A członkowie tych mniejszych gospodarstw stanowią znaczącą część obywateli i wyborców.Czytaj całość

Kukiz śpiewa dla Polski Wolnej od GMO

„I Festiwal Polskiej Żywności Wolnej od GMO, Bezpośrednio od Rolnika” odbył się w Zamościu. Smaczna i zdrowa żywność domowa królowała na zamojskim Rynku Wielkim. (9.10.2016)
Około 20 rolników z lubelskiego i podkarpackiego przyjechało ze swoimi produktami. Konsumenci z radością przyjęli te inicjatywę i chętnie kupowali domowe chleby, dżemy, soki, sery i inne smakołyki.
Równolegle trwały panele edukacyjne o zagrożeniach GMO i potencjale polskiej wsi. Wszyscy uczestnicy solidarnie powiedzieli „NIE dla GMO, CETA i TTIP! TAK dla dobrej żywności bezpośrednio od rolnika”.

Paweł Kukiz wyraził swoje jasne stanowisko przeciw CETA i z wielką pasją, z serca zaśpiewał dla Polski Wolnej od GMO.

Organizatorem Festiwalu było Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15 na czele z posłem Jarosławem Sachajko.
System oparty o monokulturę i agrochemię jest tak wyniszczający, że 40% niegdyś żyznych ziem rolnych na świecie nie nadaje się teraz do uprawy żywności w sposób inny niż ten, który wymaga ciągłego zwiększania ilości nawozów sztucznych i toksycznych pestycydów.
Żywność produkowana w taki sposób jest sztuczną, wynaturzoną wersją prawdziwej żywności.” _ powiedział Sir Julian Rose, Anglik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi-ICPPC

„Produkuje się samochody, telewizory i inne przedmioty…ale nie żywność. Żywność się wytwarza. Prawdziwy rolnik jest twórcą. Wytwarza dobrą żywność z sercem i dbałością o środowisko. Żywność ma odżywiać, ma być lekarstwem.” – podkreślała Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla z ICPPC.

WYDARZENIE BARDZO UDANE I POTRZEBNE. WARTO ORGANIZOWAĆ TAKIE FESTIWALE CZĘŚCIEJ I W INNYCH MIEJSCACH POLSKI.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z FESTIWALU: http://bezposrednioodrolnika.pl/zamosc-9-pazdziernika/

==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl
WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH W EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

Trzy złe siostry: TTIP, CETA i TISA a lokalna żywność BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA

Bardzo ważne – przeczytaj do końca i poślij dalej!

Po wielu manewrach i po 9 miesiącach leżakowania w różnych biurach dopiero 6 października odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 854). Projekt ten powstał w ścisłej współpracy z rolnikami-praktykami, jest dobry dla rolników i konsumentów. Został wprowadzony do laski Marszałkowskiej przez Kukiz’15. W imieniu klubu PiS stanowisko przedstawił poseł J. K. Ardanowski. W podsumowaniu powiedział „Z zainteresowaniem przyjmujemy ten projekt i będziemy pracowali nad projektami, zarówno tym Kukiza’15 jak i rządowym, wierząc że stworzymy dobre prawo”.

UWAGA!
Na wniosek Marszałka rolniczy projekt (druk nr 854) został skierowany do dalszych prac do komisji rolnictwa i…komisji finansów. Ma być też głosowanie (na kolejnym posiedzeniu Sejmu) czy skierować go również do komisji zdrowia. UF! TO NIE BRZMI DOBRZE a więc KONIECZNIE rozmawiajcie z posłami z waszych regionów aby im wyjaśnić, że ten projekt jest dobry i konieczny. NIE ODDAJMY TEJ ROLNICZO-KONSUMENCKIEJ USTAWY!

Pierwsze czytanie rolniczego projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników(druk nr 854) miało być już 4 października dlatego przed Sejmem rolnicy i konsumenci zorganizowali pikietę w sprawie poparcia tego projektu pod hasłem TAK DLA LOKALNEJ ŻYWNOŚCI BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA. NIE DLA GMO, TTIP i CETA! Link do zdjęć i filmu poniżej.

UWAGA!
Produkty wytwarzane przez małe gospodarstwa rolne są produktami najwyższej jakości, jednak sprzedaż ich po przetworzeniu jest nielegalna. Pozostaje zadać sobie pytanie dlaczego żywność pełna chemii i gmo niszcząca nasze zdrowie ma status legalnej a najwyższej jakości żywność wytwarzana przez dobrych rolników jest nielegalna.

Odpowiedź znajdziecie w artykule Sir Julian Rose:
...Porozumienie CETA podobnie jak TTIP pachnie reżimem, który uderzy w ludzi a napełni portfele najbardziej przebiegłych graczy na rynku globalnym… rola wielonarodowych korporacji w tworzeniu nowych przepisów daje zielone światło dla wyścigu na samo dno standardów w zakresie jakości żywności, środowiska i usług publicznych.
Przyjęcie TTIP/CETA oznaczałoby koniec dobrej żywności bezpośrednio od rolnika…oznacza upadek tysięcy rodzinnych gospodarstw!
Więcej: Trzy złe siostry: TTIP, CETA i TISA
http://renesans21.pl/trzy-zle-siostry-ttip-ceta-i-tisa/

Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny – http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/

Zdjęcia:
http://bezposrednioodrolnika.pl/category/galeria-2016/
Film:
NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE, BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA – pod Sejmem https://www.youtube.com/watch?v=4E3HqEmnGW0

Z pozdrowieniami, Jadwiga i Julian
==================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC
34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl, www.icppc.pl, www.gmo.icppc.pl, www.eko-cel.pl, www.bezposrednioodrolnika.pl/
1 2