Czy Pani Premier pomoże rolnikom i konsumentom

…Wszyscy wiązali wielkie nadzieje z ustawą, która została podpisana przez Prezydenta 2 grudnia 2016 r, zwłaszcza po poprawce rozszerzającej definicję rolniczego handlu detalicznego o sprzedaż w każdym miejscu przeznaczonym do prowadzenia handlu. Trudno jest opisać rozczarowanie, które było dzisiaj udziałem uczestników spotkania… – mówi Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, przewodnicząca Stowarzyszenia Ekoland/oddział zachodniopomorski

W dniu 22 grudnia 2016 roku przedstawiciele organizacji rolniczych i konsumenckich spotkali się z przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem, Sekretarzem Stanu Zbigniewem Babalskim oraz przedstawicielami Departamentów Finansów i Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.
Spotkanie dotyczyło ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwień sprzedaży żywności od rolników, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Ustawa budzi szereg wątpliwości, które wymagały wyjaśnień i doprecyzowania jeszcze przed wejściem jej w życie. Read more

Zdeterminowani rolnicy i konsumenci idą do Pani Premier

Rolnicy i konsumenci zjednoczyli siły w walce o dobrą żywność i wybierają się do Pani Premier 22 grudnia o godz. 12:00.
Wcześniej napisali do niej m.in.:
„…Piszemy do Pani z prośbą o NATYCHMIASTOWĄ INTERWENCJĘ w sprawie rozporządzenia do Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.
Wspomniana Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku, tymczasem Ministerstwo Rolnictwa do tej pory daje sprzeczne odpowiedzi w sprawie rozporządzenia, nie ustala stanowiska z Ministerstwem Zdrowia. Natomiast Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że nic nie wie o konieczności wydania takiego dokumentu, nic nie wyjaśnia, zastanawia się.
Tymczasem my, rolnicy, chcący od 1 stycznia 2017 roku podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, dalej mamy liczne pytania na które nikt nie chce udzielić nam odpowiedzi; nie wiemy, co można, a czego nie można. A jednocześnie dziesiątki milionów konsumentów – wyborców (!) od lat pozbawionych jest powszechnej i codziennej możliwości zakupu prawdziwej, dobrej żywności wytworzonej w gospodarstwach rolników…”
..Podczas procedowania wyżej wspomnianej ustawy wielokrotnie zapewniano nas, że rozporządzenie wejdzie razem z ustawą 1 stycznia 2017 roku…- podkreśla Edyta Jaroszewska-Nowak, która uczestniczyła w posiedzeniach sejmowych komisji dotyczących tej ustawy. Read more

rozporządzenia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

To Minister of Agriculture
dotyczy: rozporządzenia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Dear Minister,

My intervention here is to register my deep concern at the lack of communication between different departments which hold similar responsibilities. In this instance, I refer to the passage of The Food Act through parliament. An Act which I, as President of ICPPC, am taking a keen interest in.

Why would the Minister of Agriculture not inform the Minister of Health of the actions being entered into to make possible a Ministerial intervention on behalf of the small farmers of Poland, in full knowledge of the fact that protocol requires that the Minister of Health is notified of such actions?

It suggests that there is an attempt to slow down and possibly subvert the passage of a crucial Ministerial intervention which will enable Poland’s small family farmers to process their fine foods within the premises of the farmhouse, and to sell them on to local marketing outlets.

Of course, I sincerely hope that this is not the case. But was shocked to see the Minister of Health state he knew nothing about the request for the special intervention described above. This lack of communication surely constitutes a serious misjudgement of Ministerial responsibilities. Read more

Sprzedaż żywności przez rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel,

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski,

Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski


Szanowni Państwo,

z wielkim zaskoczeniem odebraliśmy wiadomość, że rolnicza sprzedaż detaliczna zdefiniowana i określona w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935) nie obejmuje inkubatorów. W naszej gminie – Stryszów – funkcjonuje taki inkubator i jest miejscem przeznaczonym głównie dla rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeniach. Pozwala to im spełniać wszelkie wymogi sanitarne nie inwestując własnych środków w urządzenia gastronomiczne, które mogą wypożyczać w tym inkubatorze.


W związku z powyższym DOMAGAMY SIĘ rozszerzenia przepisów powyższej ustawy tak aby obejmowały one również inkubatory.


Z poważaniem,

Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla

Sir Julian Rose, prezes


DATA: 21.11.2016

Jest MAŁY SUKCES w rolniczej sprzedaży detalicznej, ALE CZEKAMY NA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA – 16.11.2016

Jest małe zwycięstwo i krok bliżej do lepszych przepisów, które ułatwią sprzedaż i kupowanie żywności od rolników.

W ostatniej chwili, przed końcowym głosowaniem w sejmie ustawy regulującej rolniczą sprzedaż detaliczną, urzędnicy dostali oświecenia. Okazało się, że jednak nie jest potrzebna notyfikacja UE dla rozporządzenia regulującego przepisy sanitarno-higieniczne a więc nie musimy czekać na nie kolejny rok.

UWAGA! 16 listopada 2016 Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Ustawa i konieczne rozporządzenia będą obowiązywać od 1 stycznie 2017. Read more

Rolnicy i Konsumenci z determinacją bronią dostępu do dobrej żywności!

...Jest mi przykro, że w mojej ojczyźnie jestem traktowany jak przestępca. Nie kradnę, nie stwarzam zagrożenia, nikogo do niczego nie zmuszam, wytwarzam najlepsze serki na Świecie – ale w każdej chwili może jakiś urzędnik zajrzeć do mnie i nałożyć karę, zabronić tego co robię i pewnie wsadzić mnie do więzienia...- tak pisze rolnik do Ministra Rolnictwa i jego Komisji.

Od kilku godzin (poniedziałek 14 listopada 2016) trwa akcja wysyłania listów do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz do Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa, pt. „Alarm – Bronimy dobrej żywności. PILNE!”

Jest to odpowiedź na rządowy projekt ustawy (druk nr 935) w sprawie sprzedaży żywności który nie zmienia przepisów sanitarno-higienicznych. A więc po roku walki o lepszy dostęp do dobrej żywności stoimy w punkcie wyjścia!

Tymczasem jutro (w dniu 15.11.16 r.o godz. 8.00 w s.106 w Sejmie) jest kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa w tej sprawie. Read more

Ministerstwo Rolnictwa niszczy polskich rolników i konsumentów – 15.11.16

Ponad podziałami politycznymi w obronie dostępu do dobrej żywności od rolników stanęli posłowie PiS, Kukiz’15 i PO podczas posiedzenia podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Niestety Ministerstwo Rolnictwa pozostało na swoim sztywnym, skostniałym stanowisku jakie zajmuje od lat, twierdząc, że przepisy UE nie pozwalają na zmiany!

Jak to możliwe, że we wszystkich innych krajach UE rolnicy mogą sprzedawać żywność wytworzoną w domu bez zbędnych, wygórowanych przepisów sanitarno-higienicznych, bez ciągłych kontroli i kar, a polscy nie mogą? Nie mogą, bo wg. interpretacji polskich urzędników, przepisy UE na to nie pozwalają. Dlaczego urzędnicy, którzy powinni służyć polskiemu społeczeństwu i zadbać o to, aby Polacy mieli łatwy dostęp do dobrej jakości żywności od polskich rolników, już od kilku lat mówią „nie pozwolimy na to?!”

…Najistotniejszy jest problem przepisów sanitarnych i tu nie ma naszej zgody na stwierdzenie, że rolniczy handel detaliczny musi spełniać wymogi rozporządzeń 852/2004, 853/2004 i innych wspólnotowych aktów prawnych. Mała skala i ograniczenia ilościowe tej działalności są wystarczającym powodem zastosowania minimalnych przepisów sanitarnych, które zawarte są w rozdziale III załacznika do rozporządzenia WE 852/2004. Te wymagania są też wystarczające w odniesieniu do produktów przetworzonych pochodzenia zwierzęcego w myśl punktu 13 preambuły rozporządzenia 853/2004…” – mówiła Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, która przyjechała z daleka, podobnie jak wielu innych rolników w nadziei, że ich głos zostanie usłyszany przez posłów i urzędników. Read more

Przetwórnia w Anglii

Poniżej zdjęcia z odebranej przed dwoma miesiącami małej przetwórni konopi w gospodarstwie Sir Juliana Rose. Grupa młodych ludzi stworzyła sobie miejsca pracy i wytwarza tam: olej konopny, masło konopne, herbatę, łuskane konopie i olejki. Ja widzicie wszystko odbywa się w dużym kontenerze (tam jest magazyn i wytwarzanie) w którym po prostu jest czysto, ściany pomalowane i są ustawione maszyny/urządzenia. Kontrola (w Anglii jest to tylko jedna jednostka rządowa) nie miała ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ i była bardzo zadowolona z dobrej inicjatywy. Toaleta jest w zupełnie w innym miejscu, na zewnątrz kontenera.

A ZOBACZCIE ILE INSTYTUCJI W POLSCE MOŻE KONTROLOWAĆ I KARAĆ ROLNIKÓW.
Obecny system sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest bardzo rozproszony. Jest on wykonywany przez 5 instytucji kontrolnych, a mianowicie: Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), Inspekcję Weterynaryjną (IW), Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcję Handlową (IH).

https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Bezpieczenstwo-zywnosci-jedna-inspekcja

processing-for-julian-_6 processing-for-julian-_5 processing-for-julian-_4 processing-for-julian-_1 processing-for-julian 13528906_641789309309379_7127097225429593258_n 13083209_619011681587142_5374586461236520173_n 13010635_611631648991812_984639053664059346_n

Dotyczy projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa
kancelaria@minrol.gov.pl


PODSEKRETARZ STANU Ewa Lach
Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa, Jarosław Sachajko, jsachajko@gmail.com
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Ardanowski, ardanowski@wp.pl, jkardanowski@wp.pl
POSŁOWIE I SENATOROWIE RP
Dotyczy projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników – znak sprawy: ŻW.bhż.8500.6.2016.1.mb, list z dnia 6.10.2016

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowna Pani Podsekretarz Stanu Ewa Lach,
Szanowni Państwo

Proponowanie podobnych rozwiązań prawnych, utrudnień, systemu kontroli i kar dla rolników, którzy produkują, przetwarzają i chcą sprzedać w sezonie małe ilości żywności, w porównaniu z tymi, których produkcja jest zdecydowanie większa, doprowadzi do dalszego niszczenia i upadku mniejszych gospodarstw rodzinnych. A członkowie tych mniejszych gospodarstw stanowią znaczącą część obywateli i wyborców. Read more

Kukiz śpiewa dla Polski Wolnej od GMO

„I Festiwal Polskiej Żywności Wolnej od GMO, Bezpośrednio od Rolnika” odbył się w Zamościu. Smaczna i zdrowa żywność domowa królowała na zamojskim Rynku Wielkim. (9.10.2016)
Około 20 rolników z lubelskiego i podkarpackiego przyjechało ze swoimi produktami. Konsumenci z radością przyjęli te inicjatywę i chętnie kupowali domowe chleby, dżemy, soki, sery i inne smakołyki.
Równolegle trwały panele edukacyjne o zagrożeniach GMO i potencjale polskiej wsi. Wszyscy uczestnicy solidarnie powiedzieli „NIE dla GMO, CETA i TTIP! TAK dla dobrej żywności bezpośrednio od rolnika”.

Paweł Kukiz wyraził swoje jasne stanowisko przeciw CETA i z wielką pasją, z serca zaśpiewał dla Polski Wolnej od GMO.

Organizatorem Festiwalu było Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15 na czele z posłem Jarosławem Sachajko.
System oparty o monokulturę i agrochemię jest tak wyniszczający, że 40% niegdyś żyznych ziem rolnych na świecie nie nadaje się teraz do uprawy żywności w sposób inny niż ten, który wymaga ciągłego zwiększania ilości nawozów sztucznych i toksycznych pestycydów.
Żywność produkowana w taki sposób jest sztuczną, wynaturzoną wersją prawdziwej żywności.” _ powiedział Sir Julian Rose, Anglik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi-ICPPC

„Produkuje się samochody, telewizory i inne przedmioty…ale nie żywność. Żywność się wytwarza. Prawdziwy rolnik jest twórcą. Wytwarza dobrą żywność z sercem i dbałością o środowisko. Żywność ma odżywiać, ma być lekarstwem.” – podkreślała Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla z ICPPC.

WYDARZENIE BARDZO UDANE I POTRZEBNE. WARTO ORGANIZOWAĆ TAKIE FESTIWALE CZĘŚCIEJ I W INNYCH MIEJSCACH POLSKI.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z FESTIWALU: https://bezposrednioodrolnika.pl/zamosc-9-pazdziernika/

==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl
WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH W EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

Trzy złe siostry: TTIP, CETA i TISA a lokalna żywność BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA

Bardzo ważne – przeczytaj do końca i poślij dalej!

Po wielu manewrach i po 9 miesiącach leżakowania w różnych biurach dopiero 6 października odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 854). Projekt ten powstał w ścisłej współpracy z rolnikami-praktykami, jest dobry dla rolników i konsumentów. Został wprowadzony do laski Marszałkowskiej przez Kukiz’15. W imieniu klubu PiS stanowisko przedstawił poseł J. K. Ardanowski. W podsumowaniu powiedział „Z zainteresowaniem przyjmujemy ten projekt i będziemy pracowali nad projektami, zarówno tym Kukiza’15 jak i rządowym, wierząc że stworzymy dobre prawo”.

UWAGA!
Na wniosek Marszałka rolniczy projekt (druk nr 854) został skierowany do dalszych prac do komisji rolnictwa i…komisji finansów. Ma być też głosowanie (na kolejnym posiedzeniu Sejmu) czy skierować go również do komisji zdrowia. UF! TO NIE BRZMI DOBRZE a więc KONIECZNIE rozmawiajcie z posłami z waszych regionów aby im wyjaśnić, że ten projekt jest dobry i konieczny. NIE ODDAJMY TEJ ROLNICZO-KONSUMENCKIEJ USTAWY!

Pierwsze czytanie rolniczego projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników(druk nr 854) miało być już 4 października dlatego przed Sejmem rolnicy i konsumenci zorganizowali pikietę w sprawie poparcia tego projektu pod hasłem TAK DLA LOKALNEJ ŻYWNOŚCI BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA. NIE DLA GMO, TTIP i CETA! Link do zdjęć i filmu poniżej.

UWAGA!
Produkty wytwarzane przez małe gospodarstwa rolne są produktami najwyższej jakości, jednak sprzedaż ich po przetworzeniu jest nielegalna. Pozostaje zadać sobie pytanie dlaczego żywność pełna chemii i gmo niszcząca nasze zdrowie ma status legalnej a najwyższej jakości żywność wytwarzana przez dobrych rolników jest nielegalna.

Odpowiedź znajdziecie w artykule Sir Julian Rose:
...Porozumienie CETA podobnie jak TTIP pachnie reżimem, który uderzy w ludzi a napełni portfele najbardziej przebiegłych graczy na rynku globalnym… rola wielonarodowych korporacji w tworzeniu nowych przepisów daje zielone światło dla wyścigu na samo dno standardów w zakresie jakości żywności, środowiska i usług publicznych.
Przyjęcie TTIP/CETA oznaczałoby koniec dobrej żywności bezpośrednio od rolnika…oznacza upadek tysięcy rodzinnych gospodarstw!
Więcej: Trzy złe siostry: TTIP, CETA i TISA
https://renesans21.pl/trzy-zle-siostry-ttip-ceta-i-tisa/

Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny – https://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/

Zdjęcia:
https://bezposrednioodrolnika.pl/category/galeria-2016/
Film:
NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE, BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA – pod Sejmem https://www.youtube.com/watch?v=4E3HqEmnGW0

Z pozdrowieniami, Jadwiga i Julian
==================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC
34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl, www.icppc.pl, www.gmo.icppc.pl, www.eko-cel.pl, www.bezposrednioodrolnika.pl/

Prawdziwa Żywność na ulicach Warszawy

Kampania na rzecz przywrócenia prawdziwej żywności statusu legalnej, w ramach której w całej Polsce odbywa się szereg wydarzeń pod hasłem: „NASZA ZIEMIA, NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE – Bezpośrednio od Rolnika”, dociera również do Warszawy.

11 lipca 2016 roku przedstawiciele Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC i Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT zbiorą się wraz z rolnikami i świadomymi konsumentami na Krakowskim Przedmieściu 66, przed arkadami Centralnej Biblioteki Rolniczej. Rolnicy przywiozą z sobą autentyczną, smaczną ale „nielegalną” żywność pochodzącą z polskich gospodarstw.

Kampanię ICPPC popiera Jarosław Sachajko, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa. Kampania ma na celu zmianę wysoce restrykcyjnych przepisów, które nie pozwalają setkom tysięcy polskich rolników, będących właścicielami gospodarstw rodzinnych, wyżyć z pracy na roli i sprzedawać swoich produktów. Jednocześnie wielu milionom konsumentów w Polsce odebrano powszechny dostęp do żywności nieporównanie wyższej jakości niż masowej produkcji żywność z marketów.

Projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników powstał w ścisłej współpracy z rolnikami-praktykami. Został on złożony do laski marszałkowskiej przez KUKIZ’15 w styczniu tego roku ale niestety jest blokowany przez nadgorliwych urzędników (projekt z autopoprawkami: https://icppc.pl/images/1.pdf ). Jeśli PiS ją zaakceptuje i przyjmie, mali i średni rolnicy będą wreszcie mogli legalnie sprzedawać tradycyjną, wysokiej jakości żywność bezpośrednio do lokalnych odbiorców i dalej. Sprzedaż bezpośrednia jest powszechna w Europie, ale zabroniona w Polsce.

„Wychodzimy na ulice Warszawy, aby podnosić świadomość konsumentów odnośnie tego, jak zostaliśmy pozbawieni wolności wyboru co do żywności, jaką kupujemy. W trakcie wydarzenia będzie można podpisać petycję, w której domagamy się zmiany tej sytuacji i umożliwienia sprzedaży bezpośredniej prawdziwej żywności od polskiego rolnika.” – mówi Jadwiga Łopata, współdyrektor ICPPC, właścicielka edukacyjnego gospodarstwa EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla.

Lena Huppert, organizatorka warszawskiego wydarzenia, konsumentka i prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT dodaje:
„Pozwolono supermarketom i producentom żywności przemysłowej odebrać rynek wytwórcom prawdziwej żywności. Rząd, który pozwala na to, by żywność przetworzona w gospodarstwach była traktowana jako nielegalna, jest współwinny. Ta sytuacja musi się zmienić, ponieważ stawką jest tutaj zdrowie i dobro całego narodu.”

„Rządy innych krajów UE umożliwiają swoim rolnikom sprzedaż swojej żywności bez zbędnych utrudnień, polski rolnik też ma do tego prawo. To najlepszy moment na to, by odwrócić kartę i wygrać grę o prawdziwą żywność i prawdziwych rolników!” – podkreśla Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC, pisarz i rolnik.

„Żywność od rolnika jest bezpieczna. Rolnicza ustawa o sprzedaży żywności przez rolników popiera sprzedaż żywności pochodzącej ze znanego źródła – nie jest to żywność od pokątnych sprzedawców czy też nieznanych producentów z UE lub z poza UE. Nasi rolnicy mają obowiązek podania dokładnego adresu swojego gospodarstwa.” – dodaje góralka Anna Bednarek – prezes Stowarzyszenia BEST PROEKO.

KONTAKT: Lena Huppert, fundacja.qlt@wp.pl, tel. 502 085 840
Jadwiga Łopata i Julian Rose, tel./fax.: 33 8797114, biuro@icppc.pl

DODATKOWE INFORMACJE:
Żywność dobrej jakości jest podstawą zdrowia całego narodu a sposób jej produkcji zapewnia wolność od korporacji i strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Polacy chcą mieć łatwy dostęp do takiej żywności od polskich rolników. Tymczasem tylko w ciągu 8 lat po 2002 r. upadło w Polsce 665 600 gospodarstw rolnych. Do ich upadku walnie przyczyniło się w Polsce odebranie rolnikom odwiecznego prawa legalnej sprzedaży żywności wytworzonej w ich gospodarstwach. Jednocześnie wielu milionom konsumentów w Polsce odebrano powszechny dostęp do żywności nieporównanie wyższej jakości niż masowej produkcji żywność z marketów.
1. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników powstał w ścisłej współpracy z rolnikami-praktykami. Został on złożony do laski marszałkowskiej przez KUKIZ’15 w styczniu tego roku ale niestety trafił do tzw. „sejmowej zamrażarki” (projekt z autopoprawkami: https://icppc.pl/images/1.pdf ).
Domagamy się szybkiego wprowadzenia powyższej ustawy w życie! Rolniczy projekt ustawy „O sprzedaży żywności przez rolników” stwarza warunki do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa bez zbędnego krępowania (!) drobnych i średnich rolników przepisami sanitarno-higienicznymi i innymi. Przywraca rolnikom NATURALNE PRAWO do wytwarzania i sprzedaży żywności, a konsumentom umożliwia, a właściwie także przywraca LEPSZY DOSTĘP do niej.
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach. 10 lat (!) nie wystarczyło rządzącym, aby chociaż w minimalnym stopniu uwolnić Polaków od zabójczej paszy z GMO; by chociaż w minimalnym stopniu uniezależnić Polskę od korporacji. Przez cały ten czas miliony polskich obywateli spożywają pozostałości GMO obecne w mleku krowim, mięsie wieprzowym i drobiowym oraz jajkach z uwagi na fakt, iż we wszystkich dużych hodowlach komercyjnych w całym kraju zwierzęta karmione są importowaną genetycznie zmodyfikowaną soją i kukurydzą.
Zakaz stosowania pasz GMO został wprowadzony ustawą w 2006 roku, ale termin jej wejścia w życie był przesuwany kilka razy.
UWAGA! Nowy projekt ustawy o paszach (propozycji obecnego rządu) przesuwa na dzień 1 stycznia 2021 r. termin wejścia w życie ww. zakazu, czyli o kolejne 4 lata!
Stop dla GMO! PRZYPOMINAMY: W roku 2012 politycy PiS w ostrych słowach atakowali poprzednie rządy za wprowadzania moratoriów na obowiązywanie zakazu importu pasz GMO. Przypominamy, że posłowie tej partii od lat mówią, że są przeciwnikami GMO. Wielokrotnie zarzucali oni poprzednim rządom, że wprowadzają GMO do Polski tylnymi drzwiami, pozwalając na trucie obywateli, zwierząt i niszczenie polskiego rolnictwa.
Mówimy zdecydowanie NIE dla nowej propozycji ustawy o zmianie ustawy o paszach! Domagamy się wdrożenia procesu odchodzenia od GMO w paszach – w pierwszym roku (2017) redukcja białka GMO o 35%, w drugim (2018) o 70%, w a po trzech latach zupełne zaprzestanie stosowania tego białka. Polska importuje soję GMO, wydając na ten cel ok. 4 mld zł rocznie. To są środki, które mogłyby pozostać w polskim rolnictwie, zwiększyć dochody polskich rolników.

LINA RATUNKOWA DLA POLSKI – WIEŚ

Szanowni Państwo,
prosimy o nagłośnienie dokumentu programowego LINA RATUNKOWA DLA POLSKI – WIEŚ,
który został przyjęty na Roboczym Forum POLSKA WIEŚ – PROBLEMY I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ.Polska wieś to ciągle niedoceniane bogactwo; stanowi fundament, na którym Polacy muszą się oprzeć,
bowiem od niego zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie Polaków oraz pobudzenie lokalnej ekonomii.
Dotychczasowe rządy RP sprowadzały na margines znaczenie wsi. Tradycyjne, rodzinne gospodarstwa
są systemowo niszczone, a polski łańcuch żywnościowy przejmowany przez globalne korporacje agrobiznesu.
Skutkiem tego jest postępująca degradacja środowiska, coraz gorsza jakość żywności, schorowane
i coraz bardziej ubogie społeczeństwo, utrata suwerenności żywnościowej oraz utrata naturalnej
i kulturowej różnorodności. Mówimy DOSYĆ!
LINA RATUNKOWA DLA POLSKI pokazuje kierunek koniecznych rozwiązań.
Wiele z nich funkcjonuje w praktyce na małą skalę. Wystarczy tylko je wspierać i rozszerzyć na całą Polskę.
Celem jest osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego, polepszenie stanu zdrowia Polaków,
pobudzenie lokalnej ekonomii, przedsiębiorczości, utrzymanie niezależności i wolności.
Aby to osiągnąć KONIECZNE jest szybkie wprowadzenie dobrych ustaw, przede wszystkim:
o sprzedaży żywności przez rolników (ZOSTAŁA NAPISANA PRZEZ ROLNIKÓW I SIEDZI W SEJMOWEJ ZAMRAŻARCE),
zakazie GMO, o sprzedaży ziemi i długoletniej dzierżawie, o przedsiębiorczości i zanieczyszczeniach środowiska,
o stosowaniu OŹE i innych ekologicznych technologii.
Dokument programowy LINA RATUNKOWA DLA POLSKI – WIEŚ został podpisany
przez uczestników roboczego forum reprezentujących organizacje i gospodarstwa rolne (tysiące Polaków).CAŁY dokument programowy LINA RATUNKOWA DLA POLSKI – WIEŚ
https://icppc.pl/lina_ratunkowa/LINA_RATUNKOWA_DLA_POLSKI%20_6_03_2016.doc
LIST DO Prezydenta RP Andrzej Duda, Rządu RP, Posłów i Senatorów RP;
https://icppc.pl/lina_ratunkowa/LINA_list_wstep.doc
ZDJĘCIA Z FORUM:
https://icppc.pl/index.php/pl/projekty/692-forum-polska-wies-problemy-i-propozycje-z-mian-stryszow-6-03-2016.html
PROGRAM FORUM:
https://icppc.pl/index.php/pl/home/7-polskie/684-polska-wies-problemy-i-propozycje-rozwiazan.html


KONTAKT:

Jadwiga Łopata

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl

www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

Podpisz i przekaż dalej

Szanowni Państwo,

Projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników przywraca tradycyjną rolę rolnika jako wytwórcy i przetwórcy, a jednocześnie otwiera nowy rynek naturalnej i zdrowej żywności dla konsumentów. Dopuszcza w ramach sprzedaży żywności przez rolników wyłącznie produkty przetworzone w sposób naturalny i tradycyjny, bez sztucznych i identycznych z naturalnymi dodatków, pochodzących z własnych upraw, chowu i hodowli oraz przetwarzane na terenie własnego gospodarstwa rolnego. NIESTETY, Biuro Analiz Sejmowych zgłosiło wątpliwości do tego projektu, co oznacza, że jeszcze długo będziemy marzyć o łatwym dostępie do dobrej jakości żywności prosto od rolnika. Rolnicy zaś nadal będą traktowani jako przestępcy sprzedając nielegalnie swoje smaczne i zdrowe produkty domowe. Read more

Wojciech Buczak, poseł na Sejm RP

Popieram postulaty zawarte w KPŻ i chętnie pomogę w jej promowaniu oraz zmianie stosownych przepisów. Nie jestem wprawdzie członkiem sejmowej Komisji Rolnictwa, moja dotychczasowa działalność dotyczyła szczególnie przemysłu, jednak z wielu względów, w tym znaczenie tej sprawy dla mojego regionu-Podkarpacia, bardzo sprzyjam takim inicjatywom.
Proszę o dołączenie mnie do listy sygnatariuszy Karty.
Pozdrawiam

BEZPOŚREDNIO-DLACZEGO I JAKA JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI?

Krajowa Akcja BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA


W ramach tej akcji promujemy tradycyjne i ekologiczne rodzinne gospodarstwa oraz lokalną sprzedaż żywności w nich wyprodukowanej. Z przyczyn społeczno-kulturowo-ekonomicznych w takich gospodarstwach stosuje się naturalne metody produkcji i przetwarzania żywności.
Być może w części gospodarstw, które nie posiadają atestu producenta żywności ekologicznej, rolnik stosuje ograniczoną(!) ilość środków chemicznych. Jest to jednak DUUUŻO mniej niż przy produkcji żywności metodami wielkoobszarowymi i przy masowym jej przetwarzaniu.

LOKALNA ŻYWNOŚĆ JEST Z WIADOMEGO ŹRÓDŁA, JEST ŚWIEŻA I SMACZNA.


Read more

Konferencja BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA

Krajowa akcja BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA  – już 15 wydarzeń w różnych regionach Polski. Zapraszamy do udziału!

Uroczysta inauguracja krajowej akcji BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA nastąpiła podczas konferencji prasowej dnia 18 sierpnia w Warszawie w Centrum Prasowym Foksal zorganizowanej przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Sprzeciwiając się aktualnie obowiązującemu prawu (oraz prawu, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2016), które czyni najlepszą polską żywność pochodzącą z tradycyjnych, rodzinnych
gospodarstw „nielegalną”, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC wspólnie z rolnikami rozpoczyna krajową kampanię pt. BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA.

Read more

Informacja o akcji BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA

BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA

Zapraszamy do udziału w krajowej akcji BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA
Sprzeciwiając się aktualnie obowiązującemu prawu (oraz prawu, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2016), które czyni najlepszą polską żywność pochodzącą z gospodarstw „nielegalną”, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC wspólnie z rolnikami rozpoczyna krajową kampanię pt. BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA. W okresie od 18 sierpnia do października w różnych części Polski rolnicy będą podejmować przedstawicieli opinii publicznej, ważne osobistości oraz media. Będą oni świadkami „sprzedaży bezpośredniej” w praktyce! ICPPC będzie promować logo BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA, które pomoże konsumentom zidentyfikować żywność pochodzącą z lokalnych gospodarstw.
ZOBACZ: https://bezposrednioodrolnika.pl/

”Ilekroć zobaczysz znak BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA, będziesz mieć pewność, że zapłata za zakupioną przez Ciebie żywność trafi bezpośrednio do rolnika i pomoże zagwarantować przyszłość dla świeżej, dobrej jakości żywności oraz dla tych, którzy ją produkują.” – mówi Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), która prowadzi małe gospodarstwo edukacyjne pod Krakowem. Read more

Drobny rolnik

Zidentyfikowanie drobnego rolnika zajmującego się produkcją i przetwarzaniem produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, powinno odbywać się (w oparciu o posiadany inwentarz zwierzęcy i własne zbiory) na podstawie posiadanego przez niego inwentarza zwierzęcego oraz wielkości gospodarstwa.

Punkt wyjścia, bo przecież zawsze taki musi być:

  • Drobny rolnik, to rolnik, posiadający do 10 ha

  • Drobny rolnik prowadzi gospodarstwo metodami tradycyjnymi i/lub ekologicznymi

  • Drobny rolnik , to rolnik posiadający maksimum 3 krowy dojne/ w przeliczeniu na kozy to będzie 15 sztuk kóz, itd.


Read more

Informacja o podatku dochodowym

Spostrzeżenia, uwagi i propozycje do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw (dotyczy sprzedaży bezpośredniej).
Poniżej tematy, które powinny być bezwzględnie doprecyzowane w rozporządzeniu. Największe problemy w uchwalonej ustawie to:
1. brak odniesienia takich pojęć jak:

  • Rolnik ryczałtowy

  • Działalność rolnicza rolnika, który ma produkować, przetwarzać (w swoim gospodarstwie, ze swoich produktów ) i sprzedawać

  • Nie wiadomo jak rolnik przetwarzający i sprzedający swoje produkty będzie traktowany! Ustawa nic o tym nie mówi. Czy będzie traktowany jak rolnik ryczałtowy i nie będzie płacił VAT, będzie zwolniony z płacenia podatku?

Read more
1 2 3