Robert Wagner

Robert Wagner –zam. Lubnów 10, 57-220 Ziębice.
rodziłem się w rodzinie rolników w 1953 w Lubnowie i mieszkam tam obecnie. Skończyłem Liceum Ogólnokształcące w Ziębicach. Z ekologią zetknąłem się pod koniec lat 90-tych. Gospodarstwo rolne prowadzę od 1978 roku. Na początku była to hodowla krów mlecznych, potem warzywa a od 2001 roku – produkcja ekologiczna. Uprawiamy ponad 4 hektary warzyw, owoce miękkie to 2 ha, a pozostałe to zboża i zioła. Posiadamy 2 konie rasy konik polski oraz kury na jaja, dużo kotów oraz 2 psy.

Od 2006 roku prowadzimy sprzedaż bezpośrednią raz w tygodniu dowożąc produkty do klientów we Wrocławiu. Prowadzimy również sprzedaż w gospodarstwie i na jarmarkach. W okresie letnim raz w miesiącu organizujemy spotkania w gospodarstwie pt. „Spotkanie w Wagnerówce – dzień otwarty”

Nasze gospodarstwo otrzymało wiele nagród m.in. w 2010 r. „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne na Dolnym Śląsku”, w 2011 r. „Gryfem Dolnośląskim”, a w 2016 roku dawna produkty: topinambur kiszony i pierogi gryczane wyróżniono jako „Najlepsze produkty Dolnego Śląska”.

Od 1981 do 2015 r. byłem Naczelnikiem OSP Lubnów, dwie kadencje Vice-Prezesem Zarządu Województwa OSP w Wałbrzychu. Posiadam Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi „Zasłużony dla Województwa Wałbrzyskiego”.

Jarosław Sachajko

Polityk, ekonomista, przedsiębiorca, doktor nauk rolniczych, poseł na Sejm VIII kadencji, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczący Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15.
Ukończył fizjoterapię w Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu oraz studia rolnicze na Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1998 roku uzyskał magisterium z zakresu ekonomii w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2010 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie pracy pt. Ocena produkcyjna, ekonomiczna i energetyczna uprawy ziemniaka oraz pszenżyta jarego w warunkach zróżnicowanej agrotechniki. W 2013 ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości w Warszawskiej Szkole Zarządzania
Był koordynatorem międzynarodowego projektu CER2. Szkolił się m.in. w Austrii, a także zorganizował Pierwsze Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych w Zamościu na WSZiA. Otrzymał nagrody Rektora i Kanclerza WSZiA oraz nagrodę Rektorską. Pracował na kilku uczelniach wyższych: Akademii Rolniczej w Lublinie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.
W latach 2007 – 2011 pracował w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu w charakterze analityka kryminalnego. Szkolił pracowników z obsługi Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP). W 2012 roku zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej m.in. w branży szkoleniowej.
Obecnie jako poseł Ruchu Kukiz’15, przewodniczący Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15 oraz przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie działa na rzecz rozwiązania problemów polskiego rolnictwa, dąży do zwiększenia wsparcia dla gospodarstw rodzinnych, angażuje się w prace nad sposobami zwiększenia dochodowości gospodarstw rolnych oraz poprawę jakości życia mieszkańców wsi.

Elżbieta Kowalczyk

Elżbieta Kowalczyk – wykształcenie wyższe rolnicze.
25 lat pracy w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Po śmierci męża praca (z przyczyn ekonomicznych ) w prywatnej firmie jako księgowa (matka piątki dzieci).
Pasjonatka pszczół. Współzałożycielka Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich POLANKA. Pierwsza prezes (obecnie honorowy i dyrektor Stowarzyszenia).
W 2009 roku otrzymała oznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” , a w 2013 roku za całokształt działalności społecznej Złoty Krzyż Zasługi.
Pszczelarka. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na najlepszy produkt lokalny.

 

Marcin Kruszewski autor prezentacji wizualnej do wykładu Elżbiety Kowalczyk. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich z Chemii. Zakres tematyczny przyszłej pracy doktorskiej to prozdrowotny i chemoprewencyjny wpływ substancji biologicznie czynnych pochodzących z produktów pszczelich na organizm człowieka. Pasja połączona z nauką. Pszczołami zajmuję się już 11 lat.
Pasjonat, praktyk i miłośnik pszczół. Czwarte pokolenie pszczelarzy w rodzinie.

Paweł Połanecki


Inżynier i ekonomista : absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej – Katedra Prawa i Finansów Międzynarodowych.Założyciel i fundator Koalicji Polska Wolna od GMO. 2006 r.
Były wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego ( 2001-2006 ) organizator i koordynator ogólnopolskiej deklaracji wszystkich sejmików wojewódzkich o woli stworzenia stref wolnych od GMO.

Członek Europejskiej sieci Regionów Wolnych od GMO od 2006 r.
Ekspert i wykładowca międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych ( m.in. Paryż , Wiedeń, Bruksela, Bolonia, Londyn, Lucerna, Gandawa ) dot. prawnych i socjologicznych aspektów stosowania biotechnologii w rolnictwie i żywności.
Organizator konferencji i sympozjów szkoleniowych dot. szkodliwości stosowania upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Autor pracy naukowej nt. prawnych aspektów GMO opublikowanej w biuletynie Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk http://www.botany.pl/kop-pan/biuletyn/b2011-2.html
Autor poprawek do ustawy o nasiennictwie , ustawy o paszach i ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych , które wprowadzał metodą lobbingu ( nr rejestru 0081 ) prowadzonego na ternie Sejmu na rzecz Koalicji Polska Wolna od GMO, liczne wystąpienia i interwencje w trakcie debat komisji sejmowych i konferencji. Współorganizator pikiet i demonstracji na rzecz Polski Wolnej od GMO.
Uczestnik licznych debat i wywiadów radiowych , telewizyjnych i prasowych dot. sporu pomiędzy skorumpowanymi naukowcami i koncernami biotechnologicznymi, a interesem reprezentowanym przez obrońców środowiska i rolnictwa konwencjonalnego.
Członek Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska do 2014 r. – prowadził Interwencje i blokady pozwoleń na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska na terytorium RP.

Jerzy Maslanky

Jerzy Maslanky
Dietetyk, propagator medycyny środowiskowej, zwolennik integracji nauk medycznych.

Autor książek na temat profilaktycznego leczenia chorób tzw. cywilizacyjnych:

  • Zdrowa kobieta to zdrowa rodzina

  • Od lekarza do grabarza

  • Ekomedycyna
    Więcej www.maslanky.org

Mikołaj Dal

Uczeń klasy drugiej Gimnazjum im. Błogosławionej Karoliny Kózki w Wisłoku Wielkim .Od urodzenia mieszka na wsi. Najstarszy z pięciorga dzieci Jolanty i Waldemara Dal. Aktywnie uczestniczy w pracach w gospodarstwie. O wszechstronnych zainteresowaniach. Podczas protestów rolniczych w Warszawie wystąpił z sześcioma postulatami rolników, które opisał i zobrazował na dużych plakatach. Współorganizator jednej z ogólnopolskich akcji Bezpośrednio od Polskiego Rolnika.

Jolanta Dal

Z wykształcenia: pielęgniarka dyplomowana, mgr filozofii po Uniwersytecie Lubelskim, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy po Politechnice Krakowskiej.

Od 2003 roku wspólnie z mężem prowadzi w Bieszczadach ekologiczne gospodarstwo rolne, agroturystyczne i zagrodę edukacyjną.

Od 2007 roku członek zarządu lokalnych organizacji pozarządowych. Od 2010 roku do chwili obecnej radna Gminy Komańcza.

Z zamiłowania: żona, rolnik i społecznik. Matka 5 dzieci. Od 2007 roku ukończyła wiele kursów, szkoleń , warsztatów z zakresu ekologii, ochrony bioróżnorodności, serowarstwa, mediacji. Od lat prowadzi na terenie gospodarstwa oraz poza nim warsztaty i szkolenia z zakresu ochrony bioróżnorodności, samowystarczalności, serowarstwa i nie tylko. Na Podkarpaciu przeszkoliła około 150 rolników ucząc ich domowego wyrobu serów dojrzewających.

Członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. Współpracuje z Międzynarodową Koalicją do Ochrony Polskiej Wsi.

Przemysław Baraniecki

Przemysław Baraniecki jest pracownikiem naukowym Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich i absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje się hodowlą konopi siewnych, a także prowadzi prace badawcze w zakresie agrotechniki tej rośliny. Ponadto zajmuje się rekultywacją terenów zdegradowanych przez przemysł, a także wykorzystaniem konopi jako surowca dla różnych dziedzin przemysłu. 

Jacek Nowak

Dr Jacek J. Nowak,

emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie


I. Specjalizuje się w zakresie:

1) podstaw zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) i zarządzania ekologicznego, a w tym bezpieczeństwa żywieniowego oraz podstaw zdrowia menedżera i jego współpracowników oraz

2) zastosowań metod nauk ścisłych w ekonomii i zarządzaniu, zwłaszcza w podejmowaniu racjonalnych decyzji, prognozowaniu i symulacyjnych grach decyzyjnych.


II. – 42 lata oficjalnej pracy jako naukowiec i nauczyciel akademicki kolejno w WSE/AE w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego,

– przez 10 lat członek Scientific and Medical Network,

– obecnie niezależny naukowiec,

– współpracuje z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz Koalicją Polska Wolna od GMO.


III. 9 lat twardej praktyki w zarządzaniu różnymi organizacjami:

– organizator dwóch spółek dużych spółdzielni oraz przez kilka lat prezes zarządu i dyrektor tych spółek,

– współorganizator Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (obecnie Szkoły Wyższej) im. B. Jańskiego i członek pierwszego jej Zarządu (funkcje zastępcy rektora i dziekana studiów),

– członek-założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Ekologicznego i Rolniczego Postępu (SERP).


IV. Aktualny (na lata 2013-2017) wicemistrz świata w siatkówce plażowej oldboyów powyżej 60 lat (zdobyty podczas World Masters Games w Turynie w 2013 r. w kategorii czwórek).

Sir Julian Rose

Sir Julian Rose – współzałożyciel i prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC www.icppc.pl oraz współzałożyciel Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO. Właściciel jednego z pierwszych ekologicznych gospodarstw w Anglii, działacz społeczny. Wieloletni członek zarządu najważniejszego angielskiego stowarzyszenia „Soil” (Ziemia), zajmującego się promocją i atestacją gospodarstw ekologicznych. Korespondent min. prestiżowego pisma „Environment Now” (Teraz środowisko), były doradca instytucji rządowych w Anglii, współzałożyciel Stowarzyszenia Konsumentów i Producentów Niepasteryzowanego Mleka (też w Anglii), autor książek: „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, „W obronie życia „ oraz setek artykułów www.renesans21.pl . Od 2002 roku większość czasu spędza w Polsce; mieszka wspólnie z Jadwigą Łopatą w EKOCENTRUM ICPPC gdzie od ponad 15 lat przyjeżdżają goście z Polski i zagranicy w tym następca tronu Wielkiej Brytanii, Książę Karol, laureat Oscara, kompozytor Jan A.P. Kaczmarek, finalistki konkursu Miss
Supranational 🙂

Zna dobrze specyfikę polskiej wsi.
Dobra znajomość tematyki rolnictwa w Anglii i innych krajów Zachodnich, zagrożeń ze strony korporacji, agrobiznesu, GMO, UE i innych ponadnarodowych instytucji. Dobre umiejętności organizacyjne. Konsekwentne, zdeterminowane i twórcze realizowanie zadań. Dużo doświadczeń w organizowaniu szkoleń oraz praktycznych wykładów i warsztatów. Liczne kontakty zagraniczne. Więcej: http://renesans21.pl/o-autorze/

mgr Anna Szmelcer

Anna Szmelcer, absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach, specjalizacja z mikrobilogii na wydziale Śląskiej Akademi Medycznej.
Członek komisji sterującej Koalicji Polska Wolna od GMO. Od 7 lat przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.

Od lat zaangażowana w walce o polskie dobre rolnictwo, ochronę środowiska. Organizatorka i współorganizatorka wielu protestów. Brała także udział w konferencjach oraz wygłaszała odczyty, wykłady na temat szkodliwości GMO.

mgr inż. Anna Bednarek


Curriculum Vitae


Imię i Nazwisko: Anna Maria Bednarek

Data i miejsce urodzenia: 6.07.1952, Jeleśnia

E-mail : best_proeko@o2.pl,
____________________

WYKSZTAŁCENIE


1987-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.

1971-1976 Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Górniczy,

Przeróbka Surowców Mineralnych.

2001- 2002 Politechnika Śląska w Gliwicach – Studia Podyplomowe na Wydziale

Inżynierii Środowiska i Energetyki.

2007- 2008 Główny Instytut Górnictwa – Studia Podyplomowe z zakresu

Czystsza Produkcja i Zarządzanie Ochroną Środowiska
_______________________________________________________________________________

PRZEBYTE KURSY I SZKOLENIA ZAINTERESOWANIA
2001 Szkoła Controllingu w Katowicach – Seminarium III stopnia

Programu Kształcenia Controllerów, zrównoważony rozwój

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1976- 2009 KWK Nowy Wirek, Polska Wirek, Halemba – praca na stanowiskach

osoby dozoru średniego, wyższego, koordynatora ds. gospodarki

odpadami i rekultywacji terenów poprzemysłowych, audytora ISO

od 2009 emerytura, wolontariat w OPP- Beskidzkie Stowarzyszenie

Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO, Koalicja POLSKA

WOLNA OD GMO, Porozumienie Karpaty Naszym Domem, Beskidy

Łączą, szkolenia, konferencje, zarządzanie projektami,

od 2015 Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni

UMIEJĘTNOŚCI żona, mama, babcia prowadzenie rodzinnego gospodarstwa
rolnego, ekologicznego, Świadectwo Kwalifikacji w zakresie Gospodarki Odpadami, Prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera, zarządzanie, Czystsza Produkcja, szkolenie, negocjacje, innowacja i rozwój

ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH

rosyjski – dobra

francuski – komunikatywny

ZAINTERESOWANIA

dziedzictwo kulturowe, historyczne, rolnictwo,
zrównoważony

rozwój, ekologia, ochrona środowiska, sport, turystyka,
polityka

mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak

Edyta Jaroszewska-Nowak, absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Doradca rolnośrodowiskowy, członek Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i wiceprzewodnicząca wojewódzkich struktur Solidarności RI. Wyróżniona odznaką ” Zasłużony dla rolnictwa”. Współzałożycielka Oddziału Zachodniopomorskiego Ekoland. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Oddziału. Od 22 lat prowadzi ekologiczne gospodarstwo w województwie zachodniopomorskim. Aktywnie włącza się w działania na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i Polski Wolnej od GMO.

mgr Jadwiga Łopata

Jadwiga Łopata- inicjatorka i współzałożycielka Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki-ECEAT, Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC., Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO. Od 25 lat aktywnie działa na rzecz ochrony i promocji tradycyjnych wartości polskiej wsi oraz naturalnej i kulturowej różnorodności. Prowadzi małe, edukacyjne tradycyjne gospodarstwo ekologiczne EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl. Znana ze swoich ciekawych autorskich warsztatów i z pasją prowadzonych wykładów. Za swoją działalność została nagrodzona Nagrodą Goldmana (ekologiczny Nobel), Złotym Krzyżem Zasługi, Człowiek Roku 2012, tytułem „Zasłużona dla Gminy Stryszów”. Jest nominowanym członkiem międzynarodowej sieci Innowatorów dla Dobra Publicznego – Ashoka.
Dobra znajomość tematyki tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa, plusów i minusów polskiej wsi (oraz wsi/rolnictwa z krajów Europy zachodniej), zagrożeń GMO, ekoturystyki wiejskiej oraz ekologicznych technologii (min. : PV, kolektory, budownictwo z gliny i słomy, od ponad 15 lat stosujemy je w praktyce w EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl , którego jest dyrektorką). Dobre umiejętności organizacyjne. Konsekwentne, zdeterminowane i twórcze realizowanie zadań. Ma bardzo dużo doświadczeń w organizowaniu konferencji, szkoleń, wykładów oraz praktycznych warsztatów. Liczne kontakty zagraniczne.
Więcej: http://stryszow.pl/gmina/wydarzenia/2109-z-wdziecznoscia-i-uznaniem-sw-onufry-dla-zasluzonych

Lena Huppert

Lena Huppert ukończyła Wydział Ogrodnictwa na SGGW w Warszawie oraz psychologię społeczną w KFH-Aachen (Wyższa Szkoła Katolicka w Akwizgranie). W roku 2010 założyła Fundację Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT (www.fundacja-qlt.pl), widząc pilną potrzebę szerzenia wzorców kulturowych odbiegających od tych, które głoszone są w mediach głównego nurtu.
Od kilku lat intensywnie działa w trosce o Polskę wolną od GMO, zdrową, naturalną żywność, a także polskie rolnictwo rodzinne. Ma na swoim koncie zorganizowanie wielu protestów i pikiet w Warszawie przeciwko anty-polskim ustawom, tj. paszowej i nasiennej, oraz żywności GMO, a także przeciwko korporacjom chemiczno-farmaceutycznym. Do dwóch protestów, przy pomocy ludzi dobrej woli, udało się jej zaprosić celebrytów, dzięki którym tematy te przedostały się do mediów głównego nurtu. W roku 2012 doprowadziła do wydania oświadczeń przeciwko dopuszczaniu na rynek polski pasz i żywności GMO przez wszystkie partie opozycyjne w sejmie. Wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach sejmowych i konferencjach w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w rozmowach z politykami, w tym również z gabinetu Prezydenta. Uczestniczyła też jako jedyna reprezentantka Polski w międzynarodowym Sympozjum „Soja dunajska” w Wiedniu, którego celem było podpisanie projektu „Soja Dunajska” (projekt uprawy w Europie soi bez genetycznych modyfikacji). Wygłosiła tam wykład na temat dramatycznej kondycji drobnego rolnictwa w UE.
Jest członkiem Koalicji Polska Wolna od GMO, a także Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. Współdziała też z ICPPC, tj. Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi. Autorka licznych artykułów opublikowanych m.in. na portalu ekologia.pl
W maju 2013 współorganizowała w Warszawie Konferencję „Narodziny bez przemocy – dobry początek życia”. Wkrótce potem podjęła decyzję o zorganizowaniu KONFERENCJI „ŚWIAT BEZ RAKA – PROFILAKTYKA I NATURALNE TERAPIE ANTYNOWOTWOROWE”, która odbyła się w maju 2014 w Warszawie i została uznana przez patrona medialnego, tj. „Nieznany Świat”, za wydarzenie roku. W dniach 12-14 czerwca 2015 odbyła się II edycja Konferencji i seminarium „Świat bez Raka”.
W roku 2016 we współpracy z Hemp Ministry i Hotelem Welskim podjęła wyzwanie zorganizowania Międzynarodowej Konferencji „Konopie – pomost między przeszłością i przyszłością”. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat uprawy, przetwarzania i medycznego zastosowania konopi. Konferencja została objęta patronatem prof. dr hab. Iwony Wawer z WUM oraz Ruchu Kukiz’15. Ostatecznym celem tych działań było zniesienie wszelkich uwarunkowań w odniesieniu do uprawy konopi włóknistych w Polsce oraz dopuszczenie konopi do leczenia.

Program konferencji „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW”, 13 czerwca 2017 roku

9:30 Otwarcie konferencji i powitanie gości – Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca Prezydenta RP, Edyta Jaroszewska-Nowak, Sir Julian Rose


10:00 – 10:30 Rolnictwo a jakość żywności w Unii Europejskiej. Konieczność radykalnej zmiany! – Sir Julian Rose, rolnik, autor i aktywista, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.


10:30 – 10:45 Skutki likwidacji lokalnych zakładów produkujących żywność i nasiona. Jakie alternatywy? – mgr inż. Anna Bednarek, prezes Stowarzyszenia BEST PROEKO.


10:45 – 11:00 Gleba i rodzinne gospodarstwa rolne – podstawa bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Jaka przyszłość – wzrost zużycia sztucznych nawozów i pestycydów w Polsce czy naturalnych i ekologicznych preparatów? – dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny specjalista, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.


11:00 – 11:15 Szanse dla rodzinnych gospodarstw rolnych – mgr Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, EKOCENTRUM ICPPC


11:15 – 11:30 – pytania i odpowiedzi.


11:30 – 11:45 przerwa


11:45 – 12:45 I BLOK TEMATYCZNY – TRADYCYJNE I EKOLOGICZNE ROLNICTWO ZAMIAST GMO – prowadzi mgr inż. Lena Huppert, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT


W panelu 5 krótkich wykładów wprowadzających:


1. Rośliny GM – realne i potencjalne zagrożenie, (wygłosiła mgr Anna Szmelcer) – dr hab. Katarzyna Lisowska, profesor nadzwyczajny, Centrum Onkologii w Gliwicach, członek Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska (10 min).


2. Czy Polska jest wolna od GMO? – mgr Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, przewodnicząca (10 min)


3. Polska wolna od GMO’ w świetle aktualnej sytuacji prawnej – czerwiec 2017 r. – Paweł Połanecki, Koalicja Polska Wolna od GMO, niezależny ekspert (10 min).


4. Żywność ekologiczna i biodynamiczna jako element profilaktyki pierwotnej chorób cywilizacyjnych i przewlekłych – Janusz Nawolski


5. Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej żywności ekologicznej i konwencjonalnej – prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego (10 min)


Pytania i odpowiedzi (10 min)


12:45 – 13:00 Dobre rolnictwo szansą polskiego pszczelarstwa. Rola pszczół, sytuacja obecna; zagrożenia i rozwiązania – Elżbieta Kowalczyk, Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich Polanka, dyrektor


13:00 – 13:15 TTIP, CETA i inne ponadnarodowe umowy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i jakości żywności. ZWIĄZKI ROLNICZE a krajowe Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15” – dr Jarosław Sachajko, Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów – StRiK, przewodniczący


13:15 – 13:30 Uprawa i zastosowanie konopi włóknistych. Szanse i bariery dla rolników i konsumentów – dr Przemysław Baraniecki, Kierownik Pracowni Hodowli i Agrotechniki Konopi, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań


13:30 – 13:45 Pytania i odpowiedzi


13:45 – 14:30 – poczęstunek ekologiczny


Poczęstunek przygotowany dzięki pomocy i wsparciu:14:30 – 15:40 II BLOK TEMATYCZNY – CO TO ZNACZY PRAWDZIWE ROLNICTWO. SAMOWYSTARCZALNE GOSPODARSTWA RODZINNE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ – prowadzi mgr Jadwiga Łopata, właścicielka edukacyjnego gospodarstwa EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla


W panelu 6 krótkich wykładów wprowadzających:


1. WAGNERÓWKA – rodzinne gospodarstwo zajmujące się uprawą i przetwórstwem warzyw i owoców. Sprzedaż bezpośrednia – korzyści i bariery – Robert Wagner, (10 min)


2. OHANADAL – Rodzinne gospodarstwo zajmujące się hodowlą bydła i produkcją mleka. Sprzedaż bezpośrednia – dla kogo ta ustawa??  – Jolanta Dal (10 min)


3. ROLAPIS – przedsiębiorstwo i rodzinne gospodarstwo zajmujące się uprawą starych odmian zbóż i domowym wypiekiem chleb. Sprzedaż bezpośrednia – korzyści i bariery – Tadeusz Rolnik (10 min)


4. Rodzinne gospodarstwo rolne – Towarowy rolnik niezależny od korporacji? – Edward Kosmal, Solidarność RI o/Zachodniopomorski, przewodniczący (10 min)


5. 13 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ – mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, EKOLAND O/Zachodniopomorski, Solidarność RI O/Zachodniopomorski, (10 min)


6. Pytania i odpowiedzi (10 min).


15:40 – 16:00 ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI. RENESANS ROLNICTWA – Kampania na rzecz prawdziwego rolnictwa prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarzadzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska

15:50 – 16:00 DEKLARACJA BELWEDERSKA: „Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności” – Edyta Jaroszewska-Nowak, Jadwiga Łopata i Jolanta Dal, Lena Huppert w imieniu sygnatariuszy


UWAGA! 16:00 – 16:30 – krótkie (do 5 minut) prezentacje z sali (uczestnicy muszą zgłosić temat do 10 maja, aby można było zweryfikować tematy. Tematy muszą być związane z programem Konferencji, poruszać tematy inne niż w powyższym programie i zawierać propozycje ROZWIĄZAŃ, a nie przedstawianie PROBLEMÓW.


16:00 – 16:05 – Negatywne zmiany prawa w rolnictwie ekologicznym – dr hab., emerytowany prof. nadzw. Jerzy  Szymona

16:05 – 16:10 – Zagrożenia Polskiego rolnictwa oraz analiza opłacalności produkcji w ostatnich latach – Piotr Zalewski (radny z powiatu płockiego, magister ekonomii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zawodowo audytor wewnętrzny oraz rolnik, członek władz krajowych Solidarności RI, członek The Instutite of Internal Auditors USA – Floryda)

16:10 – 16:15 – „Przewoźne ubojnie jako alternatywa” –  Kwapniewski Grzegorz, firma Beskidzki Wypas

16:15 – 16:20 – Polskie rolnictwo – celowana polityka rozjazdu – kierunek – samozagłada. Ja dziękuję, wysiadam – Mikołaj Dal

16:20 – 16:25 – „Legalne uwalnianie GMO do naturalnego środowiska” – Janusz Zagórski

 16:25 – 16:30 – „Nie dajmy górom umrzeć! Pasterstwo szansą dla gór.” – Józef Michałek, góral i praktyk w zakresie gospodarki rolnej w Karpatach, Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne

16:30 – 16:45 – pytania i odpowiedzi.

16:45 – 17:00 – podsumowanie


Informacje o wykładowcach >>>


 

Patronat medialny konferencji

Komitet Organizacyjny:

Organizatorzy


Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy przesłała na ręce dr Jacka J. Nowaka Doradcy Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC list z informacją o objęciu przez Głowę Państwa Honorowego Patronatu nad konferencją

„PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW”
Pan Jacek J. Nowak Doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC otrzymał list datowany 3 marca 2017,

Szanowny Panie,W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dziękuję Panu za zaproszenie do objęcia honorowego patronatu nad konferencją Prawdziwe rolnictwo. Prawdziwa żywność od prawdziwych rolników, która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku w Warszawie. Pragnę z przyjemnością przekazać, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przychylając się do przedstawionej prośby, zdecydował o objęciu tego ważnego dla polskiego rolnictwa wydarzenia honorowym patronatem. Pan Prezydent z dużym uznaniem i życzliwością odnosi się do Państwa działalności na rzecz promocji i ochrony dziedzictwa polskiej wsi. Czerwcowe spotkanie z pewnością będzie dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat ekologicznego rolnictwa, a także do omówienia problematyki GMO.Życzę Panu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie konferencji Prawdziwe rolnictwo. Prawdziwa żywność od prawdziwych rolników satysfakcji z jej udanego przebiegu oraz owocnych dyskusji i ciekawych wniosków.Z wyrazami szacunku

Paweł Mucha

Sekretarz StanuKomitet Organizacyjny:

Organizatorzy

1 2 3