Paweł Połanecki


Inżynier i ekonomista : absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej – Katedra Prawa i Finansów Międzynarodowych.Założyciel i fundator Koalicji Polska Wolna od GMO. 2006 r.
Były wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego ( 2001-2006 ) organizator i koordynator ogólnopolskiej deklaracji wszystkich sejmików wojewódzkich o woli stworzenia stref wolnych od GMO.

Członek Europejskiej sieci Regionów Wolnych od GMO od 2006 r.
Ekspert i wykładowca międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych ( m.in. Paryż , Wiedeń, Bruksela, Bolonia, Londyn, Lucerna, Gandawa ) dot. prawnych i socjologicznych aspektów stosowania biotechnologii w rolnictwie i żywności.
Organizator konferencji i sympozjów szkoleniowych dot. szkodliwości stosowania upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Autor pracy naukowej nt. prawnych aspektów GMO opublikowanej w biuletynie Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk http://www.botany.pl/kop-pan/biuletyn/b2011-2.html
Autor poprawek do ustawy o nasiennictwie , ustawy o paszach i ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych , które wprowadzał metodą lobbingu ( nr rejestru 0081 ) prowadzonego na ternie Sejmu na rzecz Koalicji Polska Wolna od GMO, liczne wystąpienia i interwencje w trakcie debat komisji sejmowych i konferencji. Współorganizator pikiet i demonstracji na rzecz Polski Wolnej od GMO.
Uczestnik licznych debat i wywiadów radiowych , telewizyjnych i prasowych dot. sporu pomiędzy skorumpowanymi naukowcami i koncernami biotechnologicznymi, a interesem reprezentowanym przez obrońców środowiska i rolnictwa konwencjonalnego.
Członek Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska do 2014 r. – prowadził Interwencje i blokady pozwoleń na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska na terytorium RP.

Prof. dr hab. Maria Ewa Rembiałkowska

Pracuje w Zakładzie Żywności Ekologicznej na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W swojej aktywności badawczej zajmuje się wartością odżywczą surowców z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej oraz wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt.
Jest prezesem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego. Główne cele Forum RE to upowszechnianie rolnictwa ekologicznego wśród producentów rolnych i przetwórców oraz promocja jego produktów oraz inspirowanie i popieranie nauki przyczyniającej się do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.
Prof. Rembiałkowska prowadziła i nadal prowadzi szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych a także wdrożeniowych związanych z rolnictwem i żywnością ekologiczną. Należy do szeregu gremiów europejskich i światowych promujących tę tematykę.

Jarosław Sachajko

Polityk, ekonomista, przedsiębiorca, doktor nauk rolniczych, poseł na Sejm VIII kadencji, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczący Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15.
Ukończył fizjoterapię w Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu oraz studia rolnicze na Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1998 roku uzyskał magisterium z zakresu ekonomii w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2010 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie pracy pt. Ocena produkcyjna, ekonomiczna i energetyczna uprawy ziemniaka oraz pszenżyta jarego w warunkach zróżnicowanej agrotechniki. W 2013 ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości w Warszawskiej Szkole Zarządzania
Był koordynatorem międzynarodowego projektu CER2. Szkolił się m.in. w Austrii, a także zorganizował Pierwsze Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych w Zamościu na WSZiA. Otrzymał nagrody Rektora i Kanclerza WSZiA oraz nagrodę Rektorską. Pracował na kilku uczelniach wyższych: Akademii Rolniczej w Lublinie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.
W latach 2007 – 2011 pracował w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu w charakterze analityka kryminalnego. Szkolił pracowników z obsługi Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP). W 2012 roku zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej m.in. w branży szkoleniowej.
Obecnie jako poseł Ruchu Kukiz’15, przewodniczący Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15 oraz przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie działa na rzecz rozwiązania problemów polskiego rolnictwa, dąży do zwiększenia wsparcia dla gospodarstw rodzinnych, angażuje się w prace nad sposobami zwiększenia dochodowości gospodarstw rolnych oraz poprawę jakości życia mieszkańców wsi.

dr hab. profesor nadzwyczajny Katarzyna Lisowska

Katarzyna Lisowska jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat obroniła przed radą naukową Instytutu Biochemii i Biofizyki w Warszawie w 1997 r. otrzymując tytuł doktora nauk biologicznych w specjalności biochemia. Habilitację uzyskała w Centrum Onkologii w Warszawie w 2008 r. (specjalność biologia medyczna). Była laureatką nagrody im. Włodzimierza Mozołowskiego dla młodych naukowców, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne (1993) oraz stypendystką L’Oréal – UNESCO (2004, stypendium habilitacyjne). W swojej pracy badawczej zajmowała się genami stresu komórkowego (hsp, heat shock proteins), dziedzicznymi predyspozycjami do zachorowania na nowotwory (rak tarczycy, rak piersi, rak jajnika), obecnie zajmuje się przede wszystkim badaniami nad rakiem jajnika. W swoich pracach badawczych od lat wykorzystuje różne techniki modyfikacji genetycznych i GMO jako model badawczy. Jest autorką i współautorką 37 publikacji naukowych (łączny IF>85). Od 2010 r. jest członkiem Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska.

Publikacje dotyczące problemu GMO:

K. Lisowska (2014) . Socio-economic and safety reasons of rejection of biotechnological and GMO products. In: Biotechnology and Plant Breeding Perspectives, Eds. R.K. Behl and Edward Arseniuk, Agrobios (International) Publisher, Jodhpur, India pp 45-50, ISBN 978-93-81191-01-9
K. Lisowska, A.J. Cortez (2014). Kontrowersje wokół długoterminowych badań Gillesa-Erica Seraliniego nad bezpieczeństwem zdrowotnym kukurydzy GMO.  Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW, 12(2014)3, 33-54
K. Lisowska, M. Gudyka (2013): Wpływ upraw GMO na ekonomikę gospodarstw rolnych, środowisko i
stosunki społeczne. 
W: Poznanie, Kosmos, Cywilizacja (red. E. Dobierzewska-Mozrzymas, A.
Jezierski), Studium Generale t. XVII, 105-115
K. Lisowska, A. Cortez (2013): Health risk assessment of genetically modified crops in domestic
studies – a literature review 
, J Ecol. Heath, 1/2013.
K. Lisowska  (2011): Genetically modified crops and food: pros and cons. Chemik 65, 11: 1193-1203. 
K. Lisowska, M. Chorąży (2011): Dlaczego mówimy nie dla GMO w polskim rolnictwie NAUKA 4/2011: 173-178.
K. Lisowska, M. Chorąży (2011): Zboża genetycznie modyfikowane (GM) w rolnictwie – aspekty zdrowotne, środowiskowe i społeczne Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 2/2011
K. Lisowska,  M. Chorąży (2010): Genetycznie zmodyfikowane uprawy i żywność – przegląd zagrożeń. Nauka 4 /2010: 127-136.
K. Lisowska  (2010): Genetycznie modyfikowane uprawy a zrównoważone rolnictwo i nasze
zdrowie. Journal of Ecology and Health; 6: 303-309.

Robert Wagner

Robert Wagner –zam. Lubnów 10, 57-220 Ziębice.
rodziłem się w rodzinie rolników w 1953 w Lubnowie i mieszkam tam obecnie. Skończyłem Liceum Ogólnokształcące w Ziębicach. Z ekologią zetknąłem się pod koniec lat 90-tych. Gospodarstwo rolne prowadzę od 1978 roku. Na początku była to hodowla krów mlecznych, potem warzywa a od 2001 roku – produkcja ekologiczna. Uprawiamy ponad 4 hektary warzyw, owoce miękkie to 2 ha, a pozostałe to zboża i zioła. Posiadamy 2 konie rasy konik polski oraz kury na jaja, dużo kotów oraz 2 psy.

Od 2006 roku prowadzimy sprzedaż bezpośrednią raz w tygodniu dowożąc produkty do klientów we Wrocławiu. Prowadzimy również sprzedaż w gospodarstwie i na jarmarkach. W okresie letnim raz w miesiącu organizujemy spotkania w gospodarstwie pt. „Spotkanie w Wagnerówce – dzień otwarty”

Nasze gospodarstwo otrzymało wiele nagród m.in. w 2010 r. „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne na Dolnym Śląsku”, w 2011 r. „Gryfem Dolnośląskim”, a w 2016 roku dawna produkty: topinambur kiszony i pierogi gryczane wyróżniono jako „Najlepsze produkty Dolnego Śląska”.

Od 1981 do 2015 r. byłem Naczelnikiem OSP Lubnów, dwie kadencje Vice-Prezesem Zarządu Województwa OSP w Wałbrzychu. Posiadam Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi „Zasłużony dla Województwa Wałbrzyskiego”.

Elżbieta Kowalczyk

Elżbieta Kowalczyk – wykształcenie wyższe rolnicze.
25 lat pracy w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Po śmierci męża praca (z przyczyn ekonomicznych ) w prywatnej firmie jako księgowa (matka piątki dzieci).
Pasjonatka pszczół. Współzałożycielka Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich POLANKA. Pierwsza prezes (obecnie honorowy i dyrektor Stowarzyszenia).
W 2009 roku otrzymała oznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” , a w 2013 roku za całokształt działalności społecznej Złoty Krzyż Zasługi.
Pszczelarka. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na najlepszy produkt lokalny.

 

Marcin Kruszewski autor prezentacji wizualnej do wykładu Elżbiety Kowalczyk. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich z Chemii. Zakres tematyczny przyszłej pracy doktorskiej to prozdrowotny i chemoprewencyjny wpływ substancji biologicznie czynnych pochodzących z produktów pszczelich na organizm człowieka. Pasja połączona z nauką. Pszczołami zajmuję się już 11 lat.
Pasjonat, praktyk i miłośnik pszczół. Czwarte pokolenie pszczelarzy w rodzinie.

Edward Kosmal

Jest rolnikiem, prowadzi gospodarstwo rodzinne (z synami i córką) o powierzchni ok. 300 ha Przewodniczący Solidarność RI województwa zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stargard Szczeciński lata 1998-2002 obecnie, radny powiatu stargardzkiego.

Mikołaj Dal

Uczeń klasy drugiej Gimnazjum im. Błogosławionej Karoliny Kózki w Wisłoku Wielkim .Od urodzenia mieszka na wsi. Najstarszy z pięciorga dzieci Jolanty i Waldemara Dal. Aktywnie uczestniczy w pracach w gospodarstwie. O wszechstronnych zainteresowaniach. Podczas protestów rolniczych w Warszawie wystąpił z sześcioma postulatami rolników, które opisał i zobrazował na dużych plakatach. Współorganizator jednej z ogólnopolskich akcji Bezpośrednio od Polskiego Rolnika.

Tadeusz Rolnik

Tadeusz Rolnik prowadzi gospodarstwo ekologiczne, uprawia stare odmiany zbóż i wypieka smaczny i zdrowy chleb.

Od lat jest przedsiębiorcą i prowadzi firmę ROLAPIS

Dr hab. Jerzy Szymona

Emerytowany profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zajmujący się od 1982 r. zagadnieniami rolnictwa ekologicznego.
Autor 255 publikacji, w tym 74 oryginalnych prac twórczych i 16 pozycji książkowych, głównie z zakresu rolnictwa ekologicznego.
Prezes największej i najstarszej jednostki certyfikującej EKOGWARANCJA PTRE sp. z o.o. obecnie kontrolującej 6564 producentów. Jednostka działa nieprzerwanie od 1993 r., początkowo pod nazwą Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Ekologicznego (PTRE) a od 2002 r. pod obecną nazwą.
Założyciel Rady ds. rolnictwa ekologicznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 1994 r. i wiceprzewodniczący tejże Rady w latach 1999 – 2002. Ekspert strony rządowej w sejmowej komisji rolnictwa w pracach nad pierwszą ustawą o rolnictwie ekologicznym w latach 1997 – 2001. Członek Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność i Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej w Lublinie w latach 1996 – 2007.

Piotr Zalewski

Piotr Zalewski  – radny z Powiatu Płockiego, magister ekonomii , absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zawodowo: audytor wewnętrzny oraz rolnik , członek Władz Krajowych Solidarności RI, członek The Instutite of Internal Auditors USA- Floryda

Janusz Nawolski

Janusz Adam Nawolski.
Ukończone LO nr. XI we Wrocławiu im. S. Konarskiego o profilu biol-chem. Studia wyższe na wydziale farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ukończone w 1999r , uzyskanie tytułu magistra farmacji. Praca zawodowa w prywatnej firmie w charakterze menadżera handlowego. Od 2013 roku Prezes Zarządu Dr Meler Pharmaceuticals sp. z o. o. (konsultant farmaceutyczny).

Janusz Zagórski

Janusz Zagórski polski dziennikarz, badacz zjawisk niewyjaśnionych, założyciel, oraz prezenter telewizji internetowej NTV niezaleznatelewizja.pl. Z wykształcenia magister nauk politycznych.

Wcześniej współpracował z Telewizją Wrocławską, współrealizując cykl programów pt. „Odpowiedzmy sami”, a także z popularnym dziennikiem dolnośląskim „Słowo Polskie”, publikując na jego łamach ponad 100 artykułów.

W roku 2008 Janusz Zagórski wyszedł z pomysłem stworzenia telewizji internetowej, w której mógłby emitować materiały, które w żadnej telewizji nie przeszłyby przez redaktorską cenzurę.

Józef Michałek

Józef Michałek. Góral i praktyk w zakresie gospodarki rolnej w Karpatach, w szczególności funkcjonowania gospodarstw pasterskich. Od wielu lat ściśle współpracuje z kilkudziesięcioma gospodarstwami pasterskimi na obszarze od Beskidu Śląskiego po Bieszczady. Koordynator wojewódzkiego programu Owca plus w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Współorganizator Redyku Karpackiego 2013 i wielu innych wydarzeń aktywizujących społeczności lokalne. Znawca kultury pasterskiej i góralszczyzny.

Doświadczenie zawodowe:

– Prowadzenie gospodarstwa rolnego

– Pełnomocnik Spółdzielni Gazdowie. (2007-2013) www.gazdowie.ebiznes.fm

– Koordynator Programu Owca plus od 2008 r – nadal. www.owcaplus.pl

– Ekspert ds.pasterstwa w projekcie Karpaty Łączą. www.karpatylacza.pl

– Ekspert ds.pasterstwa w projekcie Ptaki Karpat. http://www.ptakikarpat.pl

– Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju Karpat w Porozumieniu Karpackim; (grupa robocza: rolnictwo, dziedzictwo kulturowe, turystyka) (2011-2014) www.porozumieniekarpackie.pl

– Członek zarządu Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne. www.redykkarpacki.pl

– Prezes Związku Podhalan Oddział Górali Śląskich. www.goraleslascy.pl

– Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Cieszyńskiej od 2002 r.Facebook: https://www.facebook.com/Jozef.Michalek.Istebna

FUNDACJA PASTERSTWO TRANSHUMANCYJNE to organizacja społeczna, której głównym celem jest zachowanie tradycyjnego pasterstwa w Karpatach – fundacja realizuje go poprzez wspieranie wszelkich form działalności związanych z tradycyjnym gospodarowaniem na terenach górskich oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego ludzi Karpat.

dr Colin Tudge

Dr Colin Tudge – dziennikarz, autor książek, biolog, aktywista, organizator serii konferencji PRAWDZIWE ROLNICTWO w Oxfordzie
Urodził się w Londynie w 1943. Kształcił się w  Dulwich College, w latach 1954-61 i studiował zoologię przy Peterhouse, Cambridge, 1962-65. 

Napisał wiele ważnych publikacji i pracował dla BBC Radio 3. Pisze książki  o historii naturalnej, ewolucji, żywności, rolnictwie, a także filozofii nauki i metafizyce.  Jest znanym mówcą.  

w 2008 Colin wraz  żoną rozpoczął kampanię na rzecz prawdziwego rolnictwa  (Campaign for Real Farming –www.campaignforrealfarming.org) a dwa lata później razem z Graham Harvey zorganizowali pierwszą konferencje w Oksfordzie, które odbywa się teraz co roku www.orfc.org.uk.  W 2016 zainicjował  Szkołę Prawdziwego Rolnictwa i Kultury Żywności http://collegeforrealfarming.org/

Program konferencji „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW”, 13 czerwca 2017 roku

9:30 Otwarcie konferencji i powitanie gości – Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca Prezydenta RP, Edyta Jaroszewska-Nowak, Sir Julian Rose


10:00 – 10:30 Rolnictwo a jakość żywności w Unii Europejskiej. Konieczność radykalnej zmiany! – Sir Julian Rose, rolnik, autor i aktywista, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.


10:30 – 10:45 Skutki likwidacji lokalnych zakładów produkujących żywność i nasiona. Jakie alternatywy? – mgr inż. Anna Bednarek, prezes Stowarzyszenia BEST PROEKO.


10:45 – 11:00 Gleba i rodzinne gospodarstwa rolne – podstawa bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Jaka przyszłość – wzrost zużycia sztucznych nawozów i pestycydów w Polsce czy naturalnych i ekologicznych preparatów? – dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny specjalista, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.


11:00 – 11:15 Szanse dla rodzinnych gospodarstw rolnych – mgr Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, EKOCENTRUM ICPPC


11:15 – 11:30 – pytania i odpowiedzi.


11:30 – 11:45 przerwa


11:45 – 12:45 I BLOK TEMATYCZNY – TRADYCYJNE I EKOLOGICZNE ROLNICTWO ZAMIAST GMO – prowadzi mgr inż. Lena Huppert, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT


W panelu 5 krótkich wykładów wprowadzających:


1. Rośliny GM – realne i potencjalne zagrożenie, (wygłosiła mgr Anna Szmelcer) – dr hab. Katarzyna Lisowska, profesor nadzwyczajny, Centrum Onkologii w Gliwicach, członek Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska (10 min).


2. Czy Polska jest wolna od GMO? – mgr Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, przewodnicząca (10 min)


3. Polska wolna od GMO’ w świetle aktualnej sytuacji prawnej – czerwiec 2017 r. – Paweł Połanecki, Koalicja Polska Wolna od GMO, niezależny ekspert (10 min).


4. Żywność ekologiczna i biodynamiczna jako element profilaktyki pierwotnej chorób cywilizacyjnych i przewlekłych – Janusz Nawolski


5. Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej żywności ekologicznej i konwencjonalnej – prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego (10 min)


Pytania i odpowiedzi (10 min)


12:45 – 13:00 Dobre rolnictwo szansą polskiego pszczelarstwa. Rola pszczół, sytuacja obecna; zagrożenia i rozwiązania – Elżbieta Kowalczyk, Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich Polanka, dyrektor


13:00 – 13:15 TTIP, CETA i inne ponadnarodowe umowy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i jakości żywności. ZWIĄZKI ROLNICZE a krajowe Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15” – dr Jarosław Sachajko, Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów – StRiK, przewodniczący


13:15 – 13:30 Uprawa i zastosowanie konopi włóknistych. Szanse i bariery dla rolników i konsumentów – dr Przemysław Baraniecki, Kierownik Pracowni Hodowli i Agrotechniki Konopi, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań


13:30 – 13:45 Pytania i odpowiedzi


13:45 – 14:30 – poczęstunek ekologiczny


Poczęstunek przygotowany dzięki pomocy i wsparciu:14:30 – 15:40 II BLOK TEMATYCZNY – CO TO ZNACZY PRAWDZIWE ROLNICTWO. SAMOWYSTARCZALNE GOSPODARSTWA RODZINNE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ – prowadzi mgr Jadwiga Łopata, właścicielka edukacyjnego gospodarstwa EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla


W panelu 6 krótkich wykładów wprowadzających:


1. WAGNERÓWKA – rodzinne gospodarstwo zajmujące się uprawą i przetwórstwem warzyw i owoców. Sprzedaż bezpośrednia – korzyści i bariery – Robert Wagner, (10 min)


2. OHANADAL – Rodzinne gospodarstwo zajmujące się hodowlą bydła i produkcją mleka. Sprzedaż bezpośrednia – dla kogo ta ustawa??  – Jolanta Dal (10 min)


3. ROLAPIS – przedsiębiorstwo i rodzinne gospodarstwo zajmujące się uprawą starych odmian zbóż i domowym wypiekiem chleb. Sprzedaż bezpośrednia – korzyści i bariery – Tadeusz Rolnik (10 min)


4. Rodzinne gospodarstwo rolne – Towarowy rolnik niezależny od korporacji? – Edward Kosmal, Solidarność RI o/Zachodniopomorski, przewodniczący (10 min)


5. 13 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ – mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, EKOLAND O/Zachodniopomorski, Solidarność RI O/Zachodniopomorski, (10 min)


6. Pytania i odpowiedzi (10 min).


15:40 – 16:00 ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI. RENESANS ROLNICTWA – Kampania na rzecz prawdziwego rolnictwa prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarzadzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska

15:50 – 16:00 DEKLARACJA BELWEDERSKA: „Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności” – Edyta Jaroszewska-Nowak, Jadwiga Łopata i Jolanta Dal, Lena Huppert w imieniu sygnatariuszy


UWAGA! 16:00 – 16:30 – krótkie (do 5 minut) prezentacje z sali (uczestnicy muszą zgłosić temat do 10 maja, aby można było zweryfikować tematy. Tematy muszą być związane z programem Konferencji, poruszać tematy inne niż w powyższym programie i zawierać propozycje ROZWIĄZAŃ, a nie przedstawianie PROBLEMÓW.


16:00 – 16:05 – Negatywne zmiany prawa w rolnictwie ekologicznym – dr hab., emerytowany prof. nadzw. Jerzy  Szymona

16:05 – 16:10 – Zagrożenia Polskiego rolnictwa oraz analiza opłacalności produkcji w ostatnich latach – Piotr Zalewski (radny z powiatu płockiego, magister ekonomii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zawodowo audytor wewnętrzny oraz rolnik, członek władz krajowych Solidarności RI, członek The Instutite of Internal Auditors USA – Floryda)

16:10 – 16:15 – „Przewoźne ubojnie jako alternatywa” –  Kwapniewski Grzegorz, firma Beskidzki Wypas

16:15 – 16:20 – Polskie rolnictwo – celowana polityka rozjazdu – kierunek – samozagłada. Ja dziękuję, wysiadam – Mikołaj Dal

16:20 – 16:25 – „Legalne uwalnianie GMO do naturalnego środowiska” – Janusz Zagórski

 16:25 – 16:30 – „Nie dajmy górom umrzeć! Pasterstwo szansą dla gór.” – Józef Michałek, góral i praktyk w zakresie gospodarki rolnej w Karpatach, Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne

16:30 – 16:45 – pytania i odpowiedzi.

16:45 – 17:00 – podsumowanie


Informacje o wykładowcach >>>


 

Patronat medialny konferencji

Komitet Organizacyjny:

Organizatorzy


Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy przesłała na ręce dr Jacka J. Nowaka Doradcy Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC list z informacją o objęciu przez Głowę Państwa Honorowego Patronatu nad konferencją

„PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW”
Pan Jacek J. Nowak Doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC otrzymał list datowany 3 marca 2017,

Szanowny Panie,W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dziękuję Panu za zaproszenie do objęcia honorowego patronatu nad konferencją Prawdziwe rolnictwo. Prawdziwa żywność od prawdziwych rolników, która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku w Warszawie. Pragnę z przyjemnością przekazać, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przychylając się do przedstawionej prośby, zdecydował o objęciu tego ważnego dla polskiego rolnictwa wydarzenia honorowym patronatem. Pan Prezydent z dużym uznaniem i życzliwością odnosi się do Państwa działalności na rzecz promocji i ochrony dziedzictwa polskiej wsi. Czerwcowe spotkanie z pewnością będzie dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat ekologicznego rolnictwa, a także do omówienia problematyki GMO.Życzę Panu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie konferencji Prawdziwe rolnictwo. Prawdziwa żywność od prawdziwych rolników satysfakcji z jej udanego przebiegu oraz owocnych dyskusji i ciekawych wniosków.Z wyrazami szacunku

Paweł Mucha

Sekretarz StanuKomitet Organizacyjny:

Organizatorzy

1 2 3